10) De volgende periode is van 22 september tot 21 oktober     >>

(lente, in oktober begint het vroege storm seizoen)(Zuid- Afrika :malariaseizoen oktober t/m mei, (Congo-noord: september-oktober, regen)(half oktober wellicht regen in Kalahari woestijn)(Ethiopië: september veel regen).

De dagen rond *1 oktober zijn ook belangrijk. Het is de Engelendag. Deze dag staat tegenover 1 april.

Prehistorie Periode van Waterman . In het zuiden betekent dit wachten op de eerste flinke buien die de periode van overvloed gaan brengen. Voor het aanroepen van regen werden vooral zwarte dieren gebruikt, wellicht door de associatie met donkere regenwolken.

Zuidervis: De Oranjerivier werd door de KhoiKhoi !garib genoemd (uitspraak gariep) wellicht naar de garob woestijn, het thuisland waarnaar de KhoiKhoi uiteindelijk zijn verdreven. De Vaal rivier: /kei! garib zou naar de modder zijn vernoemd tijdens het overstromings seizoen, dus donkere of zwarte garib. (maar key lijkt ook op nummer "8" zie periode 8). Ze ontspringen in de Drakenbergen. Deze rivier werd wel vergeleken met de Melkweg door verschillende volkeren in Afrika. In de rivier migreren vooral barbeel (latijn barbus) en karpersoorten (latijn labeo). De barbeel is bekend om zijn baarddraden bij de mond zoals bij de katvis (tevens behorend bij deze familie).
De vissen zoeken naar Aas door de bodem om te woelen (Azen). De migratie vindt vooral plaats in de lente na de regen in deze periode. Maar de grote-mond yellowfish (labeobarbus kimberleyensis) die erg groot en oud kan worden legt ook vele eitjes in dec/jan (periode 1). Opvallend is de naam voor het woord: barbaar (Grieks: Barbaros/ Latijn Barbarus) waarvan de barbeel zijn naam draagt. "hij/zij die bar, bar spreekt"; onverstaanbaar is (zie de term dazen). Met Barbara werden vroeger mensen bedoeld met een donkere huidskleur en kroeshaar, de Afrikanen ofwel "de wilden". Geïmporteerd als slaaf in Mesopotamië, Pakistan/India. Door Hindoes Mleccha genoemd. Zuidervis staat voor de rode vrucht, de kleur rood. (Zodiak A, zuidelijk halfrond ). Zie ook de baars met de bijnaam: "de vechter" (Engels: Battle).

Sommige volkeren oogsten het wilde graan zoals Vinger-gierst en Teff.

Khoikhoi jagers: mythe; de ster Aldebaran (Alpha Tauri van het sterrenbeeld Stier) is de jager die zijn vrouwen de Plejaden achtervolgt. Een andere mythe gaat over het Zuiderkruis die twee jagers voorstelt die jagen op een elandantilope. Zij worden achtervolgd en gedood door twee leeuwen “hoeders van het westen” als de twee sterren van sterrenbeeld Tweelingen. Door hun vader zou dit worden gewroken. Deze mythe wordt nagespeeld in oktober waarbij de zonen uiteindelijk weer tot leven worden gewekt. Oktober is vlak voor de regentijd. Als Regenbrenger werd door de Bushmen ook wel het sterrenbeeld van Orion aangeduid. Verder kenden sommigen volkeren ook wel een soort oude beroemde voorouder of leider die voor de regen zou zorgen als godheid.

Landbouwperiode van Slangen/ Schorpioen

-------------

Periode van Weegschaal in Egypte:

Egypte: laatste maand van het overstromingsseizoen. Dat wil zeggen: het water in de Nijl steeg en stond hoog met als hoogtepunt eind september (sommigen beweren dat dit precies viel rond 22 september met de lente-equinox). Hierna begon de werkelijke overstroming van het land. Gedurende een maand bleef het land overstroomd (deze periode). Egyptisch: KaKa+3: verwijzing naar de 3 heiligen. Koptisch: Kiahk, zie 12. Betekent oude vertaling: Ziel(Ba) op Ziel(Ba). De taak van landbouwgod(in) en van de pharao was het om symbolisch de eerste kanalen te openen met de hand ploeg zodat het Nijlwater zich kon verspreiden over de velden (op 23 september).

Nieuwe vertaling: Maand 2

Nieuwe vertaling: Genoemd na: "Maand 1, huis van de zon, 22ste dag". En 23ste dag. En na "Maand 2, huis van de zon, derde dag": <faz>fase, <barâmadan>: opkomen, naar boven komen, <fati>?jonge <sabè> 7 <kâr>: werkers. Dus "fase (van) het opkomen/rijzen van de Pleijaden" (synoniem). Dit komt precies overeen met de kalender periode!    (tekst eind 20ste eeuwse Dynastie of vanaf late nieuw rijk, bron Ashmolean Museum HO 1256)


Denderah zodiak: een mooie weegschaal. Bovenop de weegschaal staat een cirkel met Griekse naam Harpocrates, het kind (maar dit is gewoon het hiëroglief voor kind). Hier bovenop staat de jakhals met daarboven nog een kleine zittende god met vlegel wellicht (A51)plaatselijke god bekend als "heer". Zie 7b. Verder ligt er een vervaarlijk uitziende leeuw (godin of sterrenbeeld Wolf; Lepus) onder die op een vak met water rust. Links van de leeuw (op de afbeelding rechts) staat nog een dier-mens figuur; (Oude naam :Ammit/ Ammut (een kruising tussen leeuw, krokodil en nijlpaard). Onder staan goden met vogels bij hun namen.

Deze lente equinox op het zuidelijk halfrond is later overgenomen door het noordelijk halfrond als herfstequinox.

Boven de baviaan op de boot staat wellicht: (فصل پاييز)fasl pâiz: herfst seizoen, najaars seizoen. Gelegen onder de schorpioenstaart.

Zie de arm van sterrenbeeld Weegschaal (zie arm van Kreeft bij 7)

De boerenzwaluw komt vanuit het noordelijk halfrond (Europa) aan in Egypte vanwaar hij langs de Nijl doorvliegt naar midden- en zuid Afrika.

Bij de equinox (lente?) gaat de zon onder boven de schouder van de sfinx en valt in een rechte lijn precies langs de piramide van Chefren.

Zoals vele andere volkeren die landbouw bedrijven in Afrika zullen de Egyptenaren ook gekeken hebben naar de Plejaden voor hun ploegceremonie.

Naast de leeuw het sterrenbeeld Cynocephalus . Meestal staat de god (oude vertaling Thoth) er apart bij om de uitslag te noteren. De weegschaal staat ook in verband met het wegen van de ziel na de dood hiervoor legde men het hart op de weegschaal tegenover de veer (struisvogelveer, later ganzenveer) . Was het slecht dan zou de zieleneter (Oude vertaling Ammit) de ziel helemaal op eten. Er staat bij dat er 42 rechters bij staan? (vertaling onzeker) maar dit kan ook slaan op de 42 dagen na de herfstequinox want dit is precies de duur van het sterrenbeeld weegschaal. Soms staan er 11 getuigen?. We zien deze beelden in het laatmiddeleeuwse christelijke geloof terugkeren als de rechter Christus of Jezus op de troon naast Maria. Waarbij de zielen van de gestorvenen worden berecht (soms ook door vele engelen). Als zij goed werden bevonden mochten ze in de hemel, waren ze afgewezen dan gingen ze naar de hel waar Satan de zielen verslind (Zie het Baptisterium van San Giovanni in Rome). Satan word meestal vergeleken met de god van de onderwereld.

Latijn/Grieks: Cynocephalus: Mantelbaviaan (Papio hamadryas) 2, De god met de hondenkop (oude vertaling Anubis).

Koptische Orthodoxe kalender (rond 284 n Chr): de maand Baba (11 oktober). De Koptische kalender loopt 3 maanden uit van de oude Egyptische kalender als we de namen vergelijken. (Eigenlijk heette deze maand dus : Kiahk/ Khoiak en dat klopt weer precies)

27 september was een belangrijke feestdag zie periode 9B. Zie Ethiopië.

--------------

Namibië/ Botswana/ Zimbabwe: De dieren trekken vlak voor de regentijd na de eerste buien, naar de droge woestijngebieden in het zuiden. Ze komen vanuit de Okavangodelta, het Xau- en Ngamimeer en de Nghabe en Boteti rivier. In Noord Namibië trekken ze naar het zuiden. Ook de mensen trokken mee.

Namibië: geboortetijd zadelrugjakhals zodat ze over twee maanden van de geboortes van de zeeberen aan de kust kunnen profiteren. De trek naar de kust wordt ook gezien door de San mensen als de weg naar de andere wereld. (De zee in het westen is het eind van de wereld). De jakhals werd door de Bushmen als lafaard gezien en werd daarom meestal niet gegeten. Vooral niet door kinderen want dat zou ze bang maken. De sjamaan veranderde zich wel eens in een jakhals om verre reizen te maken. Dit was ook een reden dat het eten van de jakhals taboe was. Bushmen /Xan: De jakhals werd; "kruiser-van-het-spoor" genoemd omdat hij zich plotseling kan omdraaien en zijn eigen spoor kruist.

Kalahari: Vlak voor de zomer-regentijd vliegen de termieten massaal uit. Vliegende mieren staan weergegeven als rotskunst net als termietennesten (vooral in Zimbabwe). Op termieten komen zwaluwen en bijeneter vogels af, zij zijn voor hun migratie afhankelijk van deze termieten (ook sommige migrerende valken). Ook de maraboe vogels eten termieten. Op dit spektakel komen soms gieren af en op hun beurt leeuwen die eigenlijk niets met de termieten kunnen aanvangen. In Oost Afrika gaan de rode mieren ook op trek bij het begin van de regentijd.

In oktober is het stil en soms hangt er nevel. Voor de eerste regenbuien in september en oktober legt de struisvogel wel 20 eieren in het centrum van de Kalahari. Daarom staat de struisvogel ook bekend als lentebrenger (lentekriebel van luizen bij de struisvogel). De Bushmen geloofden dat plaatselijke irritatie/ kriebels of kloppen op de huid aangaf dat men een goede jacht kreeg. Ook de plaats op het lichaam van de jager bepaalde het soort dier dat gevangen zou worden. De Mantis zou ook kriebels veroorzaken. Plotseling kunnen er windhozen ontstaan en grote korte regenbuien met bliksem en hagel. Hierna komen dan vele springbokken gevolgd door de leeuwen. Een week later volgt dan de geboortes van de antilopen, zie volgende periode. De bliksem en regen werd door de Bushmen beschouwd als een gevaarlijk iets. Vooral slechte meisjes die een taboe hadden doorbroken werden dan meegenomen door de bliksem of regen. Soms zouden de meisjes veranderd worden in een speciale waterbloem die niet geplukt mocht worden. Daarom probeerde men de bliksem ook af te schrikken en "weg te kijken". Of men duwde op de navel.  Er is een mythe over een meisje dat werd geroofd door de regen van de eerste Bushmen. In de bron werd ze een kikker en haar karos werd een springbok. Later werden de moeders ook kikkers.

De hamerkop vogel (Scopus umbretta) werd vaak gezien als heilige vogel. Ook als bliksem vogel die bericht geeft als iemand dood is. Want vanuit zijn grote nest kijkt hij naar de Melkweg-rivier (Oranjerivier) met sterren en ziet of er iemand sterft (vallende ster). Voorspeller van de dood. Soms houden de vogels een aparte rondedans. Sommige Bushmen geloofden dat men door de bliksem werd geraakt nadat men het nest probeerde leeg te roven.

De burchell-spoorkoekoek/ gewone vleiloerie ( Centropus burchellii) Xhosa: Ubikhwe, Zulu; uFukwe,umGugwane (Engels: Burchell's coucal). De vogel die als de koekoek in Europa zou aangeven dat het ging regenen. Bij de Bavenda gebruikte een regenmaker poeder van gedroogde krab en deze vogel in een mix met deeltjes van de vorige rivieroverstroming.
Dit liet hij in een pot pruttelen boven een vuur in zijn hut en bedekte zichzelf met dekens om te gaan zweten. Door deze rook en zweet zouden regenwolken ontstaan. Ook het dansen tot men heel veel zweette zou helpen om het te laten regenen.

Zuid Afrika: september en oktober vormt het begin van de broedtijd/ paringstijd van de helmparelhoender (Numeda Meleagris/ Tarentaal/ Helmeted guineafowl). Deze grote vogel (met rode helm op de kop) broedt na de regens (rond de 12 eieren, maar sommige vrouwtjes leggen eieren bij elkaar in het nest zodat een nest wel 40 eieren kan bevatten). Parelhoenders worden veel bejaagd en staan ook afgebeeld als rotskunst. Zie ook periode 1.

Ook de koritrapvogel begint in oktober met het leggen van eieren in Zuid-Afrika. ( Ardeotis kori/ Gompou/ Kori bustard). Deze grote vogel legt echter maar 1-2 eieren maar is nu makkelijker te bejagen. Zowel de helmparelhoender als de koritrap worden door de Bushmen gevangen met strikken. De vleugels van de koritrapvogels zijn gevlekt. In een mythe kwam dit doordat hij zich brandde aan het grote vuur wat werd gebruikt om het ijzer te smelten/ smeden.

De zuidelijke hoornraaf begint in oktober met het leggen van eieren (vooral in zuid-oost Afrika). (Bucorvus leadbeateri/ Bromvoël/ southern ground hornbill. De grote vogel legt 1-2 eieren en broedt in holen in bomen en rotsen.

Volgens de Zulu is de zuidelijke grond-neushoonvogel de regenvogel. Door zijn lage geluid zou hij de regen oproepen. Ze roepen naar elkaar in de paringstijd vlak voor de regen.

Noord-Afrika: Woestijngazelle/ Dorcasgazelle: bronsttijd september.

In de maand september zouden de vrouwen van de KhoiKhoi een plant oogsten die nu bloeide. Deze zou een hallucinogene werking hebben waardoor ze verdoofd werden, in trance raakten (om het weer te voorspellen/ regen op te roepen?) en lang sliepen. Wel is bekend dat ze van een plant Daggha, koekjes maakten ter grootte van een munt die verdovend en slaapverwekkend was. In oktober oogsten de KhoiKhoi vroeger een plant genaamd:  Canna/ Ganna (Salsola) in de CopperMountain van Namaqualand. Deze werd voor een heel jaar verzameld. Dit werd gekauwd als een soort kauwtabak. Zoals men in India betel of areca kauwt. Zie de overeenkomst tussen het KhoiKhoi woord Daggha en Tabak in Perzisch/Arabisch (En Egyptisch?).  Dagga (Afrikaans : [/ˈdaχa/]): Zuid Afrikaans woord voor cannabis (Leonotis). Wilde dagga: Leonotis leonurus.  (leonurus, Gieks: leeuwen-staart, Engels: lion's tail: leeuwen-staart) Het woord wordt ook uitgesproken als: daggha, dacha, dacka, dagha, tagga, dachka, daga (En heeft vele namen). Komt van de KhoiKhoi, en zou ook "gevoel van intoxicatie" betekenen.

Zimbabwe: Aan het begin van het regenseizoen begint de bloei van de mufufuma/ mufufu boom (Securidaca longipedunculata) Engels: Rhodesian violet. Afrikaans: krinkhout, Bambara: satene, Tswana: mmaba, Venda: mpesu. Latijn: securis: bijl (vruchtvorm).Met zoet geurende violette bloemen (de boom groeit ook in vele andere Afrikaanse landen en heeft noten en vele medische toepassingen). Wanneer ook de Plejaden zichtbaar zijn in het oosten na zonsondergang. Ging de vrouw de grond bewerken voor de zaai. Het zaad kon wel nog in de grond twee of drie weken wachten op de werkelijke regenval. Zo is ook de Jacaranda boom met zijn paarse bloemen die gaat bloeien een belangrijk symbool van Afrika (zoals in Australië).

De Kigelia (Kigelia africana) boom (leverworstboom). Door de Bantoes: kigeli-keia genoemd. Draagt nu verse nieuwe vruchten. Gegeten door bavianen, meerkatten en ook de eekhoorns.

Ethiopië: Sint Michaëldag (Orthodox-christelijk). "Michaelmas" valt op 29 september. De Aartsengel Michael staat ook in verband met het heilig kruis. Deze tijd valt samen met de Teff-oogst wat nog steeds vaak gedaan wordt met de sikkel en de oogst van bonen en erwten. In Sodo gaat men naar een heilzame warme bron waar ieder een gezamenlijk bad neemt en zingt. Daarna wordt een vleesgerecht gemaakt (alleen op feestdagen) en op deze dag is dat “Kitfu”; fijngehakt vlees met kruiden en olie gecombineerd met de standaard pannenkoek. Hierna kansen en zingen zowel de mannen als vrouwen begeleid door handklappen.

Vroeger kende men speciale rituelen vanaf de dag van Johannes 11 september tot het feest van Meskel 27 september. De jongeren hielden gevechten tussen de jongens en de meisjes van de dorpen. In de avond gingen de jongens gewapend met netels of distels en de meisjes met kalebassen gevuld met vieze substanties rond. Wanneer ze elkaar ontmoeten begonnen ze tegen elkaar te schelden daarna begonnen de jongens de meisjes te steken waarna de meisjes de jongens smerigheid in hun gezicht gooiden. Op de avond voor het feest van Meskel bij zonsondergang schoot men vuurwapens af. Daarna liep iedereen met een toorts en stak men vuren aan. Men hield toorts optochten. In hun huizen gingen ze met de toortsen in elke hoek en onder de tafel en banken. Ze riepen: "Akho, akhoky! Verdrijf de spinage ?(Engels woord; spinazie?) en breng binnen de pap, Mascal is gekomen!". Hierna speelden ze en maakten ze plezier en tikten ze elkaar met de toortsen. Wellicht om het oude te verdrijven. De volgende morgen werden er vuren aangestoken op de heuvels bij de dorpen en ieder stond vroeg op om de rijzende zon te begroeten. Zie Egypte: wellicht ook hier de start van overstromingsseizoen, soort nieuwjaar, start landbouwjaar.

27 september; Meskel/ Meskal/ Mascal (Vinden van het ware kruis: Ge'ez).(Ge'ez: መስቀል, mäsqäl). Herdenking dat de Romeinse Helena het kruis gevonden zou hebben, door het volgen van de rook van een heilig vuur (Sint Helena, vereerd op 18 augustus). Meskel valt op 17 Meskerem in de Ethiopische kalender. Gelijk aan 27 september van de Gregoriaanse kalender (10 dagen verloop zie het rad) of 28 september in een schrikkeljaar. Orthodox op 14 decemer. Tweedaags feest op het meskal plein in de hoofdstad Addis Ababa. waarbij men vuren aansteekt (groot vuur: Demera), waarop een kruis staat versierd met bloemen, meestal de Meskel bloem (Asteraceae/Compositae: aster/daisy). Priester ceremonies. Eind september is het eind van de regentijd en hierna gaan de wilde bloemen bloeien. Wellicht keek men vroeger naar de rook om de toekomst van het jaar te voorspellen. Met het as van het vuur tekent men een kruis op het voorhoofd (zoals op Aswoensdag).

Ethiopië: Irecha: op de eerste zondag na het Meskelfeest van 27 september. Aan de oever van het Hora meer. Men verzamelt zich rond oude vijgenbomen. Op de wortels van de bomen smeert men parfum, boter en katickala (sterke drank) als offer. Men houdt een gezamenlijk ceremoniële maaltijd met vlees, koffie en drank.

Ethiopië: 11 oktober: Start van de maand: Tikimt.

Soedan: El Tarfa: Einde van het regenseizoen, eind september. Tarf; "eind". Met een periode van kleine buien. In november is het droog. Aangegeven door de ster El Tarfa (een van de vier seizoenssterren).

Zuid Afrika: 24 september; Dag van het erfgoed.

Zuid-Oost Afrika; Baronga, Bantoe volk van Delagoa Bay. Tilo is de vrouwelijke lucht (godin) heeft twee luchtkinderen als tweeling. Als de regen niet is gevallen gaan sommige speciale vrouwen met ceremoniële kleding zoals een haartooi van gras, en bladeren-rokjes, langs de bronnen om ze te reinigen, hierbij zingen en dansen ze. Daarna gaan de vrouwen water over de graven van de voorvaderen gieten om zo regen te krijgen. Tevens zijn er taboes rond tweelingen want zij staan in verband met regen. Ook bij de Zoeloes dacht men dat tweelingen regen konden voorspellen. Ook de Wanyamwesi in Centraal Afrika (ten zuiden van de Victoria Nyanza) hebben taboes met tweelingen en water.

Bij de Thonga (Tsonga/ Vatsonga) van zuidoost Afrika o.a: Swaziland, Mozambique, Malawi, Zambia and Zimbabwe: De Plejaden werden Shirimelo genoemd. Zij gaven aan wanneer het  land geploegd moest worden.  

Zwaziland: Na de lente regen in begin oktober gaat men ploegen en planten van maïs etc. tot in november.

De dagen rond *1 oktober zijn ook belangrijk. Het is de Engelendag. Deze dag staat tegenover 1 april.  

Okavango delta: Dit is de tijd voor de plaatselijke Nijlpaarden. Stieren vechten hier om de heerschap van de kudde en om met de vrouwtjes te paren. De nijlpaarden vechten en paren in Afrika meestal in de droge periode. Zo worden de meeste jongen geboren vlak voor de grote overstroming-tijd van de delta (periode 7). Het nijlpaard wordt door de Bushmen ook weergegeven op de rotsen. In de laatste poelen zitten nog grote meervallen/katvissen. Bejaagd door afrikaanse visarend en mariboes.

Zambia: aan het eind van de droge tijd komen de nijlpaarden samen in de rivieren die nog water bevatten. De stieren vechten tegen elkaar om leider te worden van de kudde. De winnaar mag paren met de vrouwtjes. In de droge tijd vissen de Lozi in Barotseland op de meerval. De meeste nijlpaarden van Afrika leven in de Luangwa rivier. Omdat het water van de rivier op zijn laagst is voor de regentijd gaan de nijlpaarden nu ver weg om te grazen in de nacht.

Droogte:

In Zambia om regen te krijgen: De regenmaker nam een pot en vulde het met water en de wortels van de Mutimbavhula boom. Hij hield een kleine gevorkte stok tussen zijn handpalmen draaien om schuim (iovhu) te maken. Het schuim werd in alle richtingen gegooid om wolken aan te trekken (die ze zouden voorstellen). Daarna verbrandde men kruiden om dikke rook te krijgen. De zwarte as werd in een potwater gedaan zodat het op zwarte wolken leek. Daarna draaide hij weer met zijn gevorkte stok (Iupusho) in zijn mix om regenwolken aan te trekken. De mensen zongen en riepen luchtgod/ regengod Leza aan. Daarna gooide men het op de grond. (De gevorkte tak doet me denken aan een wichelroede maar dan in een iets ander gebruik).

Malawi: 10 oktober, Moederdag.

Kenia: olifanten gaan naar noorden van nationaalpark Tsavo East om een waterbron te vinden. Olifanten maken de bast van de baobab bomen stuk in de droge tijd om het vochtige hout leeg te zuigen.

Masaai Mara gebied: Paringstijd Zebra’s (na geboorten). Tijdens de trek wordt druk gevochten. Geboorte en paring olifanten. Paringstijd giraffen. Er zijn ook veel impala’s te vinden en geboortetijd topi/tobi antilopen.

Kenia: 10 oktober, Moi dag. En 20 oktober: Kenyatta Day.

Kenia: In september wordt het vinger-gierst (Engels: Finger millet/ Eleusine) rijp. Het Nandi volk in de rift-vallei: Vroeger gingen de vrouwen die een veld bezaten men hun dochters in de velden en maakten een feestvuur van de takken van bepaalde bomen (Solanum campylanthum en Lantana salvifolia). Ze plukten wat van het eerste gierst en stopten graan in hun halsketting, beten het fijn en wreven het op de voorhoofd, keel en borst. Men is ernstig en neemt een mand vol mee naar huist om het op zolder te drogen. De graan die vanaf de zolder in het vuur viel en een knallend geluid maakte werd vergeleken met de vooroudergeesten die zich lieten horen. Een paar dagen later maakte men pap van de gierst met melk. Iedereen at iets van deze oogstdankmaaltijd en een gedeelte werd op de muren en daken van de hutten gedept. Ook spuugden ze het uit naar het oosten waar de zon opkwam. Met een paar graankorrels in de hand bad het hoofd van de familie aan de god voor gezondheid en kracht, tevens voorde melk en iedereen herhaalde het gebed. Het Nandi volk en het Kalenjin volk (afstammelingen van Ogieek/ Ogaw oorspronkelijk Ethiopië en oost Afrika) Wonen nu in Kenia, Noord Tanzania en oost Oeganda. Zij hebben een kalender, gestart rond 1750 die verdeeld is in verschillende cyclussen van 13 jaar in 8 perioden van 100 jaar met een zesdaagse week. Deze periode komt overeen met Kipsunde 2/ Kipsunde Neetai: Eerste maand van de oogst, Eerste maan van het offeren van sunnetek (vet).

Kenia/ Tanzania: Het Maasai volk kijken naar het verschijnen van de Plejaden boven de horizon in het westen. Dit is tevens het begin van het regenseizoen die zijn naam draagt van de Plejaden. De Plejaden zijn in dit gebied boven de horizon van september tot ongeveer 17 mei. "De zes sterren van de Plejaden volgden elkaar op als vee". Ook de volkeren aan de oostelijke oever van het Tanganyikameer aan de grens van o.a. Tanzania keken naar de Plejaden. Ze noemden deze Boulimiro, van het werkwoord koulimira, cultiveren. Wanneer de sterren verschenen in het oosten in de avond tijdens de eerste regens en het eerste werk op het land. De Plejaden stonden in het zenit voor de oogst van maïs en ze dalen met de zon in het westen tijdens de oogst van de Sorghum of Indische millet (gierst), de laatste vruchten van het jaar.

Tanzania: Algemeen regentijd Musumi van oktober-april, Noord Tanzania (van Lake Victoria naar het oosten tot de kust) heeft twee regenseizoenen: korte regens Vuli: Oktober-december en de lange regens Masika van maart tot mei.

Oeganda: Het Teso volk die tussen Mount Elgon en Lake Kyoga woonde. Vroeger werd een persoon gekozen die gewond was geraakt door de bliksem of door de brand die daarna was ontstaan. Deze droeg bellen rond zijn enkels voor de weken daarna. Vlak voor een regenbui die vaak begeleid werd met donder en bliksem in Oeganda, moest deze persoon door het dorp paraderen gedurende een uur. Met bellen rond zijn benen en een stok van papyrus in de hand. Hij of zij moest verzorgd of begeleid worden door al zijn familieleden. Eind oktober/ november is de start van het korte regenseizoen (maart/april de start van het lange regenseizoen).

Centraal Afrika: Het rijzen van de Plejaden aan het begin van de avond was voor sommige volkeren de start van schoffelen.

Oost Afrika: De Nandi noemden de Plejaden Koremerik. Bij het verschijnen of verdwijnen zou men kunnen voorspellen of de oogst goed of slecht zou zijn. De Kikuyu zegen dat de Plejaden het teken is in de hemel wanneer de mensen moeten gaan planten (wanneer de Plejaden op een bepaalde positie staan vroeg in de nacht).

Het Wamegi volk van de Usagara heuvels in Oost Afrika (Tanzania?). Vroeger in september of oktober na de oogst werd een jong meisje geofferd. Ze had al de leeftijd van pubertijd bereikt en werd op een heuvel waar het feest werd gehouden tussen twee takken geplet.

Botswana: Tswana volk (Bechuan). De lentetijd werd Likhakologo: "verandering/ overgang" genoemd. Zij noemden de Plejaden Seleméla; "de bebouwers". Wanneer de Plejaden een bepaalde positie in de hemel nam was het tijd om de velden en akkers te bewerken. Ook het oogsten van bepaalde wortels konden hiertoe behoren.

In  Zuid-Afrika en Botswana komen verschillende koekoek soorten voor maar het is vooral de Jacobijnkoekoek (Clamator Jacobinus) die schreeuwt als de regen net is gevallen.
Hij migreert naar het Indiase schiereiland waar hij bekend staat om te roepen als de moesson start.
Een andere koekoek in Botswana is de Levaillant's koekoek (Clamator Levaillantii) die ook lawaai maakt na de regen en ook hier broed.

Mozambique: 19 oktober, Samora Machel Dag.

Mozambique: De Baronga van Delagoa Bay, zaaien voor de regen komt. De vrouwen zaaien na het openbreken van de grond met hun hak de moderne maïs.

Congo: van september tot december, regentijd (korte buien met onweer). In het oerwoud zijn veel vruchten rijp. De gorilla's bouwen in de regentijd nesten om droog te blijven. Bij de Bakongo van de Lage Congo werden de Plejaden beschouwd als "De onderhouders die de regen bewaken" (Ndundalunda zalunda mvula). Men dacht dat de regen van de
Plejaden kwam. En aan het begin van het regenseizoen zijn de Plejaden duidelijk zichtbaar wat ook een goed regenseizoen zou voorspellen voor de rest van het landbouwjaar. Net genoeg regen maar ook niet teveel.

---------------

Periode van Maagd(nu)

KhoiKhoi (Hottentot) Korana: Nummer 2: /am. Kaapse uitspraak vroeger: Kham.  Wellicht van Kham of /xam (Hottentot: Xami): leeuw . Of van  Khama / II kama: Hartebeest.

Bushmen:  dzâi: (dsa) nummer 2. Wellicht van dza: reebokantilope (Pelea capreolus: kleine geit) Afrikaans: Vaal rhebok/Vaalribbok (grijze reebok) die vooral langs de kust voorkomt, tot aan zee. Of van dzao/ dzau/ dzou/ dsào/ dzau: vrouw, meisje.

Bantu Magosi vroeger: Mabile. Xhosa modern: Amabini


West Afrika

>>