6) Eind mei en begin juni is de periode van 22 mei tot 20 juni   >>

(winter, mei-juli kans op sneeuw in Zuid-Afrika en in hoge gebieden)(Botswana; juni-augustus, droog)(Congo-noord: juni-augustus/september, droog, (Zambia; mei-september, droog)(Malawi: juni-augustus kans op vorst).            

Vroege prehistorie, periode van Schorpioen

Kleur zilver


Schorpioen werd gezien als de poortwachter naar de onderwereld. Omdat de schorpioen in de gaten in de grond leeft.

Botswana: In het droge seizoen eten de stokstaartjes veel schorpioenen die ze uitgraven.

Landbouwperiode van Kreeft


Onder Schorpioen ligt een grote uitgestrekte donkere vlek in de Melkweg, de volkeren van Zuid-Amerika en Australië zagen hier een dier in die liep tot aan Alpha Centauri of Zuiderkruis. Het is nog niet zeker of de inwoners van Afrika dit ook zagen, dit zou dan een struisvogel kunnen zijn.(gabe ᛁ khaine: Zuiderkruis, naar Gabe/gabee/gnabe/ng: jabe/.nghabe: giraffe, En gabu ᛁᛁ kaba: boogpees)

In Afrika zagen de bewoners ( o.a. de Bushmen) in het Zuiderkruis de koppen van een kudde van 6 giraffen. Twee jongen en vier volwassenen. Deze giraffen wijzen de weg naar het zuiden en was handig om s' nachts de weg te vinden. Als deze in oktober vlak boven de bomen stonden (in moderne tijd) wisten de mensen dat ze geen gewassen meer moesten planten. Dit sterrenbeeld was dus erg belangrijk voor de bewoners van het Zuidelijk Halfrond. Ook de giraffe werd gebruikt om de regen aan te roepen en een grote giraffe staat op de rotstekeningen in Twijfelfontein. Voor de Bushmen staat de giraffe in verband met de boog of boogharp want van de lange pezen van de giraffe benen maakt men de boogpees.

Mythe: In het begin der tijd, kende de zon de weg rond het universum nog niet. God zag de griraffe vaak nieuwschierig naar de lucht staren. Hij vroeg de giraffe om over de zon te waken en te zorgen dat hij niet meer verdwaalde. En tot op de dag van vandaag komt de zon op in het oosten en gaat onder in het westen. God was zo tevreden met wat Giraffe had gedaan dat hij een groep sterren herschikte ter ere van hem. De Bushmen noemen deze sterren Tutwa, wat "giraffe" betekent, het Zuiderkruis.

De Bushmen waren dol op het merg uit de ruggengraat van de giraffe. Om een giraffe te vangen maakte hij soms gebruik van een glinsterende steen (kristal). Hiermee lokte hij de nieuwsgierige giraffe naar zich toe.


Op de rotstekeningen in Twijfelfontein staat een grote Neushoorn (rechts van de giraffe) Ongeveer op de plaats van het sterrenbeeld van De Grote Hond (met de Sirius ster) gelijk aan de neushoorn van hetzelfde sterrenbeeld in de prehistorische grotten van Lascaux in Frankrijk (zie het jaar rond Europa en Azië). De neushoorn werd getekend om regen aan te roepen. In juni trekken de neushoorns in de woestijn al naar de bronnen (zie volgende perioden) om daar hun familie te ontmoeten en om te paren. Ze hebben dan al jongen (nu geboortetijd?).(gaba: neushoorn, boogpees, lang, vele dagen, vriend, brouwsel)

Khoikhoi jagers: mythe; de ster Aldebaran (Alpha Tauri van het sterrenbeeld Stier) is de jager die zijn vrouwen de Plejaden achtervolgt. Een andere mythe gaat over het Zuiderkruis die twee jagers voorstelt die jagen op een elandantilope. Zij worden achtervolgd en gedood door twee leeuwen “hoeders van het westen” als de twee sterren van sterrenbeeld Tweelingen. Door hun vader zou dit worden gewroken. Deze mythe wordt nagespeeld in oktober waarbij de zonen uiteindelijk weer tot leven worden gewekt. Oktober is vlak voor de regentijd.


Dit is gelijk aan de emoe-eieren van de Aboriginals en Canopus (zie Zuidelijk Halfrond Australië periode 6). Het verhaal gaat langs de sterrenbeelden naar rechts richting Orion (zie periode 8).
Het sterrenbeeld Plejaden komt weer aan de hemel (tegenwoordig) en staat in verband met de Struisvogeleieren zie periode 8 en 10 van de Bushmen. Zie sterrenbeeld Zuiderkroon (Corona Australis). De Bedoeïenen noemen het "de schildpad", "de vrouwentent" of "het struisvogelnest".  Dat wil zeggen; struisvogeleieren in de droogste woestijngebieden. Struisvogeleieren zijn heel erg belangrijk als voedsel, wateropslag-tank en als versiering (kralen). De traditionele dans van de Bushmen is gebaseerd op de bewegingen van de struisvogel. Op de rotstekeningen in twijfelfontein staat de struisvogel als Plejaden boven de riem van Orion (drie zebra's) (zie volgende periode). De struisvogelei kunnen we vergelijken met het sterrenbeeld van Beker/ Kelk.

De sterren van het sterrenbeeld Het grote schip (Argo) waren voor Afrika ook belangrijk omdat ze vooral op het zuidelijk halfrond te zien zijn, zie verder onder in de tekst. Sterrrenbeeld Zeilen: Vela (Deze is in West-Europa niet te zien). Het lijkt ook wel een beetje op een kruis: "het valse kruis". Deze wees lang geleden naar de Zuidpoolster. Het ligt op de Melkweg. Links in het zeil ligt een sterrenhoop die de "Zuidelijke Plejaden" wordt genoemd. Zie de opkomst van de Plejaden in deze periode onder.

-----------------

Periode van Tweeling in Egypte:

Koptische maandnaam: Mesra.

Nieuwe vertaling: Maand 10


Denderah zodiak; Man en vrouw, de echtgenoten (vaak gezien als god en godin). Soms houden ze elkaar aan de hand vast. Ze staan soms ook voor de tweelinggoden die onafscheidelijk waren. Achter hun staat de planeetgod Jupiter. Daaronder de hemelvogel als valk op de hemelboom/ hemelpilaar. Daarvoor de hemelvogel (sterrenbeeld duif). Sirius staat voor de hemelboom/ pilaar zelf (zie de Plejaden).

Vaak weergegeven als een half vrouw-leeuw. Of beide met een leeuwenkop.


Nieuwe vertaling:

𓐕 (Aa7B, Oude vertaling: scheenbeen, shin) Moet zijn dijbeen/dij. Omdat dit op een doos stond met de inhoud van een dijbeen (graf Toetanchamon). (Zie ook de foute benaming van ander symbool F24 en de verwisseling hiermee, oude vertaling sterrenbeeld Grote Beer).

Perzisch :ران :<ran>: dij/:ستخوان ران:<ostogan/ostogoen ran>: dij-bot (Arabisch :الفخذ:alfakhdh)

Een sterrenbeeld gelegen boven tweeling en onder de Poolster. (zie Denderah). Er hangt onder nog een ram aan vast.

𓐕 (Aa7B)<rân>: Voerman, koetsier, chauffeur, bestuurder, drijfwiel, machinist. Sterrenbeeld Voerman ligt boven tweelingen! <rândan>:  rijden leiden, aanvoeren, besturen, berijden. Of <rânandè>: Voerman, bestuurder, koetsier, chauffeur.

(Sterrenbeeld Ram, de zittende ram die omkijkt. Perzisch :رم: rm:<râm>tam, getemd, gehoorzaam, volgzaam, <râmè>:hoeder, herder, kudde, troep, <rahmat>: genade, barmhartigheid, medeleven, gratie, pardon, amnestie, vergiffenis, vergeving, zegen.)

Wordt dus samen wellicht :<rân><râm>: "Voerman-herder". (Sterrenbeeld)


Rond 14 juni verdween de Sirius ster (van sterrenbeeld, De grote hond; hondsster oude vertaling: Grieks: Sopdet/ Sepdet; zwangere vrouw/ godin of Sothis genoemd) voor 70 dagen uit het zicht. Dit was erg belangrijk voor de Egyptenaren want dit stond gelijk aan het begin van de overstroming van de Nijl in periode 7. Ook belangrijk is periode 9 waarin de Sirius Ster weer opduikt (nieuwjaar).

Sommigen beweren dat de Sirius ster vroeger 3000-4000 vChr. in het oosten weer opkwam vlak voor zonsopgang, rond 21 juni (winterzonnewende) (Zodiak D2 3700 vChr 21 juni overgang sterrenbeeld Kreeft/ Leeuw). En dit zou dan samen hebben gevallen met de dag dat het water in de Nijl ging stijgen. Dit zou ook beweerd zijn door Tibullus en Aelian (Sirius verdween dan 70 dagen eerder op 13 april). Door de Precessie (zie Astronomie) zou het rijzen van de ster Sirius langzaam zijn verschoven. In de vijftiende en zestiende eeuw voor Christus zou Sirius 17 dagen na de zonnewende zijn opgekomen en in 238 vChr (zie periode 9) zou Sirius ongeveer 30 dagen na de zonnewende zijn opgekomen. Volgens Meyer zou Sirius opkomen op 20 juli van de Juliaanse kalender (139 na Chr), op de hoogte van 30 graden in Egypte. Dus het rijzen is ook afhankelijk van de plaats in Egypte en kan verschillen met variaties van 7 dagen of meer. In Alexandrië op 22 juli en Syene op 16 juli (1 graad naar het zuiden is ongeveer 1 dag verschil). Dus als Sirius verscheen rond 19 juli in Egypte (start Hondsdagen in Nederland) dan verdween hij rond 11 mei.

In prehistorisch Egypte ging men in mei-juni op jacht in de bossen.

Aan het einde van deze maand in Egypte was men klaar met de oogst (op het Zuidelijk halfrond) en men hield een lichtfeest met lampjes zodat de mensen beschermd waren tegen de 5 schrikkeldagen voor de midwinterzonnewende (21 juni).

Deze Epagomenen waren een soort 13 de maand. Deze schrikkelmaand. De 5 dagen. Het Nijlwater was op zijn laagste peil. Er heerste insectenplagen en een koude noordenwind. Soms waaide er ook nog een droge Sahara-zand wind (midden april tot midden juni). Deze wind legde alles onder een laagje zand. De grond is droog en gebarsten.

In de Griekse tijd werd er tijdelijk nog een 6de schrikkeldag aan toegevoegd, zie periode 9.

Koptische Orthodoxe kalender (rond 284 n Chr): de maand Paona (8 juni). De Koptische kalender loopt 3 maanden uit van de oude Egyptische kalender als we de namen vergelijken. (Eigenlijk heette deze maand dus : Mesra). De Kopten noemden de schrikkelmaand: Pikogi Enavot/ El Nasii/ Nasie; "de kleine maand".

De Arabieren in Marsa Matruh: Droogte: regenritueel: De boeren verzamelden kleding waarmee een paal of stok werd aangekleed tot een vrouwelijke pop. Deze pop werd Zarafah genoemd (Zie de naam Zara/ Sara). Ze droegen deze in processie rond de velden en riepen: "Ya Zarafah haty er-rafa' ah-t". De betekenis zou obscuur zijn...Hierna werd de kleding teruggebracht en de stok weggegooid.

Ook in Ethiopië: Vroeger in Abessinië hield het Tigre volk de vijf schrikkeldagen (epagomenen) voor de midwinterzonnewende als ongeluksdagen. Ze bleven op een rustplek, dreven hun vee niet rond. Ze lieten het vee niet in een bak urineren. Ze mochten hun melk niet kloppen
en wegzenden voor de verkoop. Ze mochten ook geen veldwerk doen of naar hun velden kijken. Na deze dagen reinigden ze hun koeien (met heilig water) en melkten ze hun koeien op of
net na de midwinterzonnewende "voor de kerk" en gaven de melk aan de priester.

----------------

Ethiopië: 8 juni: Start van de maand: Sene

Ethiopië: eind mei feest van Omo (initiatiefeest jongens), valt gelijk met de oogst van pluimgierst (hirse) en de moderne maïs (in de lagere Omo vallei). Maar soms houdt men gelijksoortige ceremonies van eind januari tot begin april (vaak in maart). Men maakt gierstbier in 2-3 dagen door het te mengen met water en honing. Vrouwen en de mannen dansen en blazen op hoorns (ook in de vroege ochtend). De vrouwen laten zich vrijwillig slaat door de mannen met een dunne stok want zo laten ze zien dat ze sterk zijn en lasten willen dragen voor de mannen. Het is tevens het bevestigen van de relaties maar ook om een partner te zoeken. Het buikvet van een geit wordt over de nek van een jongen gelegd om geluk te brengen en vastgemaakt. Hierna moet de jongen vier keer naakt over vier of meer stieren springen die aan beide kanten worden vastgehouden door de broers en ooms. Als het lukt zonder te vallen (schouder de grond raakt) krijgt hij een soort kroon (hoed) van geitenhuid op als teken van zijn man-zijn. Als hij wel valt krijgt hij stokslagen van de vrouwen en dan moet hij wachten tot alle deelnemers getrouwd zijn en dat kan vele jaren duren. Soms moeten ze wel drie keer over de stieren springen. In Key Afar houdt het Hamervolk ook nachtelijke dansen; "Evangadi" rond deze tijd.

Bij andere stammen in Ethiopië langs de Omo rivier zien we diverse feesten waarbij vooral het gezicht wordt versierd met stippen in wit of okerkleurige verf. Soms ook wordt het lichaam versierd met verf. De Zorma stam houdt een flink stokgevecht tussen de mannen van twee dorpen. De winnaar kreeg een vrouw.

Kalahari: Volgens de Khomani San/ Bushmen geeft de rode kleur van Jupiter aan dat het koud wordt (winterseizoen). De sterren en planeten vormen dus een duidelijke kalender.

De San/ Bushmen plaatsten hun seizoenen naar het rijzen en dalen van de Plejaden. Wanneer de Plejaden in het oosten verschenen boven de horizon tilden de moeders hun kinderen op, en renden naar verhogingen of heuvels in het landschap. Ze lieten de kinderen kijken naar de vriendelijke sterren en leerden hen hun kleine handen naar hen opheffen. De mensen verzamelden zich van de stam en zingen en dansen van hun voorouders. Bijvoorbeeld: "O, Tiqua, onze vader boven onze hoofden, geef ons regen en dat de bollen (zoals uien) mogen rijpen, en dat we veel voedsel mogen hebben, zend ons een goed jaar!"

Periode 6 was voor de Bushmen in de woestijn de meest gunstigste periode om zich voort te planten. Opdat de kinderen in periode 3 geboren werden en niet in het droge seizoen. In het droge seizoen waren de vrouwen van nature onvruchtbaar. Sommige Bushmen maakten hun partnerkeus kenbaar met een speciale liefdes mini-boog (zoals de boog van Cupido) gemaakt van het bot van een Gemsbok. De jager doopte de pijltjes in een speciaal brouwsel en besloop de dame van zijn keuze om een pijltje in haar billen te schieten. Als ze deze er onmiddellijk uittrok en brak was dit een afwijzing, als ze het pijltje bewaarde nam ze het aanzoek aan.

De KhoiKhoi (Hottentotten) droegen tegen de felle zon op en rond het hoofd: struisvogelveren, klimop (Hedera helix) en/ of winde (Convolvulus). Dit deden ze ook tijdens de oogsttijd.
Zodat ze tijdens feesten verassend veel leken op de Romeinse Bacchus aanhangers volgens de beschrijving van de Europese ontdekkers.

Botswana: In juni begint het koude en droge seizoen waarbij het s'nachts flink kan vriezen. De Bushmen verzamelden zich dan in grote groepen voor 3-5 maanden bij een permanente waterbron. Men hield intensievere rituelen zoals trance dansen. Ook hield men inwijdingsceremonies en met name die waarbij de jongens werden geïnitieerd tot man. Als een jongen zijn eerste grote prooi dood tussen zijn vijftiende en twintigste jaar. Men hield twee ceremonies voor het doden van het eerste mannelijke en eerste vrouwelijke dier. Hierbij krijgt hij rituele tatoeages en sneetjes in de huid die hem kracht en geluk brengen. Officieel werd hij huwbaar maar het kon nog tien jaar duren voor hij echt trouwde. Soms hield men ook het Tsjoma inwijdingsritueel waarbij de jongens gedurende zes weken veel moeten dansen en hun uithoudingsvermogen moeten tonen. Zoals weinig of geen eten en drinken en blootstaan aan kou. Tijdens de winter werden huwelijken gesloten en cadeau's uitgewisseld. In het droge seizoen is er alleen nog vocht te vinden in meloenen en in plantenwortels zoals de Kwa-wortel (Fockea sp. poss. monroi).

Botswana: Het oogstfeest: Letlhafula: nieuw ingevoerd wordt gevierd rond 27-31 mei (zie ook januari). Zou terug gaan op dat de koning als eerste van de Lerotsemeloen at. Het was het einde van het ploegseizoen en de meloen werd meestal met gefermenteerde sorghum, en de bladeren van geprepareerde en gedroogde Setswana bonenplanten gegeten als Bogobe- maaltijd. Soms ook gecombineerd met bonen en maïsmeel. Of met Mosato groente, Delele, pinda's of pompoenzaden. Daarom heeft de Bogobe diverse namen en variëteiten. Op zichzelf heeft de Lerotse meloen weinig smaak. Ook feest van zang en dans.

Namibië: oogst Millet (gierst) en Sorghum (vingergierst) bij het Owambo/ Ovambo volk mei/ juni. Oogstdankfeest. Een beetje pap werd gemaakt en gebracht aan de leidinggevende vrouw van de kraal. Het hoofd van de familie doopte de pap in gesmolten vet, gooide het naar het oosten en zei; "Neem dit, geesten van het oosten!", Daarna doet hij hetzelfde naar het westen. Men deed dit als dankoffer aan de geesten dat men niet ziek was geworden en genoeg regen had gekregen om het graan te laten groeien.

Zuid Afrika: Xhosa (Xosa): Plejaden komen terug in juni, dit geeft aanleiding tot de overgangsriten van jongen naar man (bij andere volkeren was dat het rijzen van de planeet Venus van juni tot september). Bij de Xhosa maken de jongens zich wit met witte klei. Hierna volgt een besnijdenis. Daarna worden hun oude bezittingen en kleren verbrand en krijgen ze nieuwe kleding. Dan verven ze hun gezicht met oker als teken dat ze een tijd niets waard zijn. Na een jaar zijn ze officieel man geworden.

Zuid Afrika: Het verschijnen van de Plejaden, net voor zonsopgang, zou een soort nieuw jaar betekenen. Men stelde de twaalf maanmaanden van de kalender weer vast en stelde de tijd vast van zaaien of planten in de rest van het jaar. De Amazulu noemden de Plejaden: Isilimela; "het graven naar (sterren)". Want als de Plejaden verschenen gingen ze graven. Isilimela zou dood gaan en tijdelijk verdwijnen (zoals in de wintertijd). De sterren verschijnen een voor een tot ze een cluster vormen en de zon oprijst. Isilimela is dan vernieuwd, en het jaar is vernieuwd, dus ging men graven (naar wateropslag?). Bij sommige stammen vormde het verschijnen van de Plejaden het einde van het inwijdingsritueel van jongens. Tijdens het inwijdingsritueel moesten ze apart leven en werden ze soms besneden.

Midden Afrika (Zambia, Malawi, Mozambique): Impala paart in het droge seizoen (draagtijd 180 dagen). Hierdoor worden de jongen in het natte seizoen geboren. Na de bronstijd zijn de impala mannetjes vermoeid en een makkelijke prooi voor de jonge cheeta's.

Midden zuid-Afrika in de Okavango Delta: Er is hoog gras en er zijn vele giraffen. De mannetjesleeuwen jagen mee. De waterbuffels trekken weg uit de delta en de mannetjes leeuwen volgen ze. Jonge leeuwen kijken de jacht af. Juni is de derde vloedmaand in de Okavango. 50% van de delta is nu overstroomd.  Vele soorten waterzegge, grassen, waterlelies komen op onder water en gaan bloeien. Zoals de paarse daglelies en witte nachtlelies. Vele kikkers zijn te horen. Rode Lechwe antilopen komen in grote aantallen om de zachte waterplanten te eten. Door hun lange gespleten hoeven kunnen ze snel rennen door ondiep water. Nijlpaarden maken paden tussen de waterplanten.

Malawi: in de winter bloeien de rode Poinsettia.

Tanzania: flamingo’s broeden in het meer Natron van juni-november. Ze kwamen echter al aan in periode 5.

Tanzania/ Serengeti: eind mei-begin juli dieren (wildebeesten) trek naar noorden over de Grumeti rivier naar vochtige Masaai Mara. Waar de krokodillen wachten. Ze worden gevolgd door de gieren die dan ook vooral in mei en juli broeden in dit gebied.

Tanzania: oogst tarwe 8 juni-1 juli (vroeg gezaaid van 15 maart-7 april)

Kenia/ Tanzania: Maasai volk: De droge tijd begint in juni/ augustus, wanneer de Plejaden weer zichtbaar worden (maar nog niet rijzen). Ze waren ondergegaan rond 17 mei. De Plejaden rijzen pas aan het begin van de regentijd in september. De Maasai noemden juist de droge tijd van juni tot en met augustus: "seizoen van buien"; naar de enkele bui die kon vallen in deze periode.

Kenia: De Bagesu van Mount Elgon. Hielden eens per jaar, na de oogst, wanneer de bier was gebrouwen (dus in deze periode) een feest. Tijdens dit feest heerste er een wapenstilstand tussen de clans en mocht men geen wapens dragen. Men droeg lange bamboe stokken als riet (met een filter aan een kant). Men ging langs elk dorp om te ddrinken, dansen en zingen. De bier werd in grote potten geschonken (een voor de mannen en een voor de vrouwen) en iedereen kon er uit drinken door de holle stokken. Op deze dagen was men eens in het jaar vrij om met een vreemd iemand te slapen.

Tanzania: de Maasai branden delen van het land gecontroleerd af aan het begin van de droge tijd als het gras nog iets vochtig is. Dit doen ze tegen schadelijke insecten voor het vee en om jong nieuw gras te krijgen (gelijk aan de Aboriginals van Australië).

Kenia: 1 juni Madaraka dag

Kenia: Het Nandi volk en het Kalenjin volk kalender. Deze periode komt overeen met de maand Roptui/ Ng'eiyet

Mozambique/ Swahili: Plejaden komen terug in juni (na onder gegaan te zijn aan begin van mei. In de regentijd in november verdwijnen ze weer. Ze worden Kilimia “de ploegende” sterren genoemd.

Zambia: 25 mei; Afrika dag/ Vrijheidsdag.

Congo: Een bijzondere grote dierenweide is Dzanga Bai in Noord Congo, de mineraalrijke modder neutraliseert giftige planten. Ontmoetingsplaats voor olifanten en veel dieren zoals antilopen.

Zuid Afrika: 16 juni; dag van de jeugd.

Zuid Afrika in Knysna; in de laatste week van mei; Pink Loeri Mardi Gras. Een vier dagen durend festival voor homo's- en transseksuelen.

------------------------------

Periode van Stier (nu). In de ster van Aldebaran (alpha Tauri) zagen de bushmen een mannelijk hartebeest. Het hoofd van het hartenbeest zou lijken op de mantis (Kaggen). De hoef van het hartenbeest zou kinderen beschermen tegen de mantis.

In de ster van Alpha Orion, zagen de busmen een vrouwelijk hartebeest.

In de ster van Achernar (Alpha Eridanus) de graafstok-steen ster (Wellicht van de kleine zus van de Lynx mythe/ Canopus mythe). In de Maggelhaense wolken zag men een steenbokantilope.

In de sterren van Orions zwaard, zagen de Bushmen mannelijke schildpadden (hangend aan een stok). In de riem van Orion, zag men drie vrouwelijke schildpadden (hangend aan een stok).

KhoiKhoi (Hottentot) Korana: Nummer 10: tjisi. Kaapse uitspraak vroeger: Gissi

Bantu Magosi vroeger: Chiumi. Xhosa modern: Ishumi

West Afrika

>>