7) Feest van de midwinterzonnewende: 21 juni tot 22 juli          >>

(Zuid- Afrika: juli-augustus droogste en koelste maanden)(Kaap de Goede Hoop kan wel nat zijn door koude zeestroom, Kwazulu/ Natal gebied kan wel warmer zijn door warme zeestroom ).(Congo-Zuid: juli en augustus droog)(Kenia droog juli-september)(Mozambique harde wind in juli). Oost Afrika juni-juli, begin droge tijd.

De kortste dag op het zuidelijk halfrond was op 21 juni. In zuid afrika is de lucht dan heel helder.  

Vroege prehistorie periode van Slangen. Kleur goud. De gouden rivier.

We kennen de godin in slangenvorm. Als slangensymbool in de prehistorie zien we vooral de spiraalvorm (soms als oog; tevens zonnesymbool) en de golf. Soms heeft de slang ramshoorns (gehoornd). Op het zuidelijk halfrond speelt de slang een centrale rol rond 24 juni (daar midwinterzonnewende) als brenger van water in de woestijngebieden. Vroeger dacht men dat slangen geluk, voorspoed en heling brachten. Opvallend is dat in India ook daar de slang al symbool staat voor de droogte (en brenger van water, want slangen komen tevoorschijn als ze regen ruiken, met name de cobra). In Afrika gaat het vooral om de cobra en de python. De slang staat ook als symbool van water in het algemeen als waterpoel in woestijnen en grote rivieren. Python vet helpt ook om wonden te genezen (maar deze dieren mogen niet zo veel meer gevangen worden). Vaak geloofde men dat ze door het verjongen/ vernieuwen van de huid onsterfelijk waren (zoals de hagedis, rivierkreeft en kever). Bij vele volkeren in Afrika werden slangen ook gezien als de zielen van de dode voorouders. Als potentiële ziel werden ze behandeld met respect en gevoerd met melk en soms ook honing.

De slang staat in verband met kruiden in vele legenden. Een gekroonde slang is een koningin. De slangenkroon zou vele speciale krachten geven (zie ook de slangengordel van sterrenbeeld Slangendrager).
Bushmen van Namibië: zagen in de 2 helderste sterren (Alpha en Beta) van het sterrenbeeld van Boogschutter twee jagers. Zij verstopten zich achter twee grasstruiken (De twee Magellaanse wolken). Ze gingen af op het sterrenbeeld van Orion. Onderweg vonden zij struisvogeleieren. Toen zij de drie zebra's (in de riem van Orion) zagen lieten zij de struisvogeleieren vallen en dit werden de Plejaden. De drie helderste en belangrijkste sterren zijn voor de Bushmen de sterren van Orion's riem.

Op de rotstekeningen in Twijfelfontein (rotskunst vanaf 25.000 vChr) zien we de drie zebra's in het midden met daarboven de struisvogel (Plejaden). De struisvogel was erg belangrijk voor de Bushmen, vooral vanwege de eieren. Het ei was de belangrijkste manier om water mee te nemen in de woestijn. Men nam vaak meerdere met water gevulde eieren mee in een leren zak. Tevens maakt men van de eieren de belangrijkste en mooiste sieraden. De traditionele dans is gebaseerd op de bewegingen van de struisvogel (zoals de Australische Corroborree dans van de Aboriginals zou lijken op de emoe of de kraanvogel) . Bij de Bushmen van Namibië vertelt men dat de struisvogel onder zijn vleugels de eerste vlammen verborg. Hij bracht het licht en de warmte naar de mensen (dit thema van vuur brengen is typisch voor de Plejaden). Bovendien kenden de Bushmen een speciale jachttechniek om op zebra's te jagen. Hierbij vermomden ze zich als struisvogels en droegen een pak van veren en een opgevulde struisvogel kop en nek. Zo deden ze de struisvogel na en konden zij de zebra's dicht genoeg benaderen om ze te beschieten met pijl en boog. De Bushmen kennen heel veel verschillende woorden voor struisvogel. Men kent ook het spel van gebb-ġgu. Hierbij zingen de vrouwen als struisvogels en de mannen antwoorden als struisvogels. De struisvogel zingt zo goed vanwege hun longen (De leeuw zou hier jaloers op zijn).

In de droge tijd, winter (al vanaf juni) trekken de dieren (zoals, zebra's, gnoes, antilopen, neushoorns, olifanten) vanuit de Kalahari en woestijnen naar de Okavango Delta in Ngamiland in Botswana omdat juist hier in juli (volgende periode 8) het water daar naartoe is gestroomd vanuit Angola (Dit duurt een half jaar). Door het water zijn hier in juli wilde vijgen te vinden en andere planten en vis. Tevens gaan ze naar het Ngami meer en Xau meer en naar de bronnen in het noorden van het Chobegebied van Botswana. In Namibië trekken de dieren ook naar de bronnen in het noorden (Lake Otjikoto en Lake Guinasi) en naar het Etosha National Park in Noord Namibië. Ze worden gevolgd door de leeuwen en jakhalzen. In de Okavango Delta brullen de leeuwen om hun territorium. Ook de aaseters volgen de dieren zoals de bruine hyena's, en de gieren die zich tegoed doen aan de karkassen van de dieren die het onderweg niet halen. En natuurlijk deden de mensen/ jagers vroeger hetzelfde. Tegenwoordig wordt de trek ernstig belemmerd door hekken. Sinds kort heeft men weer een kleine doorgang gemaakt. In de Okavango graven de olifanten de knollen en wortels uit. De leeuwen maken veel jacht op jonge olifanten. Diverse leeuwenroedels vechten om de buit. De olifanten gaan door het overstromingsgebied naar de mopane bossen. In de delta is het gras erg hoog, de olifanten kunnen elkaar niet zien en de leeuwen jagen op de jonge olifanten. De aalscholvers broeden naast de nimmerzat en de slangenhalsvogel.

In juni en juli zoekt men in de Kalahari naar de wortels van Boscia albitrunca (burg) of Grevia flava. Deze werden geroosterd en gekookt als koffievervanger.

De Haas: In de winter jagen de Bushmen van Namibië vaak op hazen zoals springhazen. Men maakt een paar lange stokken aan elkaar vast tot een grote stok. Aan een einde zit een haak. Deze wordt in het hazen hol geschoven. Men voelt de vibraties door de stok aan de wang te houden. Zo probeert men het dier te vangen. Vaak werd de haas snel doodgeknuppeld. Zie sterrenbeeld van Haas. Zie ook de maan. Bij de KhoiKhoi (Hottentotten) stammen mochten de mannen de haas pas eten na hun initiatie. Vrouwen en kinderen mochten de haas wel eten. Bij de Khoisan stond op het eten van haas de straf tot verbanning uit de gemeenschap. Bij de AmaXhosa was het eten van haas door oude mannen en vrouwen taboe. Sommige mannen droegen de pluimige hazenstaart midden op hun hoofd als versiering en misschien ook hun status.

Legende van de Haas en de dood (vergelijkbaar met de legende van de slang) bij de KhoiKhoi (Hottentotten) en Kaapbewoners: De haas verstoorde het bericht dat de maan had gezonden naar de mensen. Hierdoor ontvingen de mensen de dood in plaats van onsterfelijkheid. Deze mythe kent ook onder de Bushmen diverse versies. De maan straft de haas door op zijn mond te slaan waardoor zijn gespleten hazenlip ontstaat. De naam van de mythische haas in de verhalen is mošaiaii.

Men danste bij nieuwe en volle maan. De nieuwe maan zou geluk brengen en regen. Zie voor de maan ook periode 4

De Xam Bushmen van de kaap geloofden in het wezen Kaggen/ Ikággen: een soort trickster (Hij heert ook andere namen). Hij kan zich in vele dieren veranderen zoals een mantis, eland, arend, hartebeest, haas, slang. De sjamanen zouden Kaggen vooral in de vorm van een eland bezoeken (Zie eland en elandbloed en rotskunst, vooral Plejaden). De elandmythen en de mantis komen vooral voor in de Drakensbergen waar veel elanden voorkwamen en werden bejaagd. De zoon van de Mantis is gaunu-tsaxan. Zie onder

De Kalahari !Kung Bushmen geloofden ook in een grotere soort god/geest die in het westen leefde en een kleinere god in het oosten. Deze konden zowel goed als slecht zijn. De geesten van de dood konden soms pijlen afschieten die de mensen ziek maakten. Deze moesten dan verwijderd worden. Om ziekte uit te zuigen gebruikte men soms een antilope hoorn.

Landbouwperiode van Leeuw

-----------

Periode van Kreeft in Egypte (Zie de neus van de reuzenleeuw):

(let op de onderarm van de kreeft ! Zie Egyptisch: Saed/ Said (6B)

Egypte Precies tijdens de zomerzonnewende begon dus ook al de nieuwe maan.

Koptisch zie maand 9: Tout. De eerste maand van de overstromingstijd van de rivier de Nijl. Dat wil zeggen: half juni begon het water in de Nijl langzaam te stijgen (sommigen beweren dat het precies begon rond 21 juni tijdens de midwinter-zonnewende). Half juli was het water in de Nijl dan flink hoog gestegen. Op de 17de dag (7 juli?) was er een opvallende stijging van het waterpijl van de Nijl. Een belangrijke dag lag rond 19 juli wanneer de Nijl ging overstromen.

Egypte; De zon staat dan ook op het laagste punt. En zou wellicht symbolisch worden geboren. Na de midwinterzonnewende werd de zon krachtiger. In juni begon de Nijl op de meest bekende plekken te overstromen en dit duurde ongeveer 4 maanden. In Egypte zien we dat de koning (Oude naam Narmer) bij een officiële ceremonie de sluizen open zette, door middel van zijn ploeg, zodat het water met het vruchtbare Nijlslib zich kan verspreiden over het land. Denderah zodiak: kreeft, achter hem staat planeetgod Mercurius?. Onder zien we de boot met de heilige hemelkoe. Hieronder staat (oude naam Thoth?).


Denderah: Naast Orion staat aan zijn voet ook een vogel. Een vogel met een lange pluim op de kop en een pluimige staart. De vogel zien we terug in het sterrenbeeld van Duif vlak bij Orion.

Opvallend dat de kop van de Reuzenleeuw onder kreeft staat! En boven de kop van Hydra. De Reuzenleeuw wordt afgebeeld in Arabische/Perzische (Oosterse) afbeeldingen.

Nieuwe vertaling! : De hond op de hak/schoffel wordt: <šomâl /šomalakoet> "noord-ster" (ofwel "noordpoolster"). Zie Afrika 6B

Men zegt dat de beroemde mestkever de Egyptische scarabee (Chepri) de overstroming van de Nijl kon voorspellen. Door de trillingen zou het dier dan uit de grond bij de rivier komen en naar de huizen trekken op hogere grond. De Egyptische scarabee maakt een enorme mestbal en begraaft deze als voedselvoorraad en broedbal. De mestkevers komen veel voor in Afrika en zijn vooral te vinden bij olifantenmest. Ze zijn nuttig want ze houden ziekten en parasieten tegen en bemesten de aarde zodat het gras kan groeien. Doordat de jongen uit de bal komen staan ze ook symbolisch voor de wedergeboorte. Hier werd dus de mestkever gekoppeld aan de geboorte. En dezelfde betekenis kwam weer terug in het sterrenbeeld Kreeft.

Sommigen beweren dat de Sirius ster vroeger 3000-4000 vChr. in het oosten weer opkwam vlak voor zonsopgang, rond 21 juni (winterzonnewende) (Zodiak D2 3700 vChr 21 juni overgang sterrenbeeld Kreeft/ Leeuw). En dit zou dan samen hebben gevallen met de dag dat het water in de Nijl ging stijgen en daarom zijn vergeleken met Isis. (vertaling onzeker). Dit zou ook beweerd zijn door Tibullus en Aelian (Sirius verdween dan 70 dagen eerder op 13 april). Door de Precessie (zie Astronomie) zou het rijzen van de ster Sirius langzaam zijn verschoven. In de vijftiende en zestiende eeuw voor Christus zou Sirius 17 dagen na de zonnewende zijn opgekomen en in 238 vChr (zie periode 9) zou Sirius ongeveer 30 dagen na de zonnewende zijn opgekomen. Volgens Meyer zou Sirius opkomen op 20 juli van de Juliaanse kalender (139 na Chr), op de hoogte van 30 graden in Egypte. Dus het rijzen is ook afhankelijk van de plaats in Egypte en kan verschillen met variaties van 7 dagen of meer. In Alexandrië op 22 juli en Syene op 16 juli (1 graad naar het zuiden is ongeveer 1 dag verschil). Dus als Sirius verscheen rond 19 juli in Egypte (start Hondsdagen in Nederland) dan verdween hij rond 11 mei. Volgens Theon van Alexandrië (335-ongeveer 405nChr). zou Sirius vroeger op 21 juni rijzen en het wassen van de Nijl aankondigen. De hondsdagen begonnen volgens hem echter al twintig dagen vóór het opkomen van Sirius (door de verschuiving?), en duurden 40 dagen.

Omdat vroeger het rijzen van de Nijl en het rijzen van Sirius samenvielen. Werd het instellen van de eerste kalender in Egypte van 365 dagen rond 3000-4000 vChr geschat (Volgens Prof. Ed Meyer viel dat precies in het jaar 4241 vChr). En daarom werd deze maand naar de wijze god Thoth vernoemd (oude naam). Sommigen vierden op deze dag nieuwjaar ook al verschoof het rijzen van Sirius met de jaren Zie periode 9 en de mythische: Ptolemaeus en Berenice. Ook de mythische naam van de vrouw Arsinoë is gekoppeld aan Ptolemaeus.

Op de kalender van Denderah staat de gekroonde valk op de hemelpilaar standaard als hemelvogel bij de ster Sirius.

Zie periode 9 voor de kalenderwijzigingen en het veranderde nieuwjaar. Men zal hier in het begin ook een ceremonie hebben gehouden voor het offeren van een dier (schaap of stier) en het doorsnijden van de dammen. Dit zien we dan ook precies uitgebeeld op de Denderah zodiak.

In juli is de oogst van katoen en druiven. De druivenoogst staat in verband met Orion en Sirius, zie Europa. Maar ook met sterrenbeeld Maagd.

Koptische Orthodoxe kalender (rond 284 n Chr): de maand Epep (8 juli). De Koptische kalender loopt 3 maanden uit van de oude Egyptische kalender als we de namen vergelijken. (Eigenlijk heette deze maand dus : Tout)

Ook in Ethiopië: Vroeger in Abessinië hield het Tigre volk de vijf schrikkeldagen voor de midwinterzonnewende als ongeluksdagen. Ze bleven op een rustplek, dreven hun vee niet rond. Ze lieten het vee niet in een bak urineren. Ze mochten hun melk niet kloppen en
wegzenden voor de verkoop. Ze mochten ook geen veldwerk doen of naar hun velden kijken. Na deze dagen reinigden ze hun koeien (met heilig water) en melkten ze hun koeien op of net
na de midwinterzonnewende "voor de kerk" en gaven de melk aan de priester.

-------------

Winter: Zuid-Afrika: dolfijnen, bride walvis, bultrug, haaien, tonijnen, vechtvissen, brilpinguïns, zeeberen en Jan van Genten vissen samen op de sardines vanuit de zuidkust in juni. De zogenaamde "sardine run", waarbij de sardines met de koude voedselrijke Benguelastroom vanuit het zuiden langs de oostkust zwemmen (mei-juli met als hoogtepunt in juni). Mozambique: geelneus albatrossen op Inhaca Island. Aan de westkust overwinteren grote broedkolonies van Kaapse aalscholver, Hartlaubs meeuw, Kaapse Jan-van-Gent, ibis etc. Doordat er steeds minder vis is gaan de Rosa pelikanen tegenwoordig over tot het stelen van de jongen van de Kaapse Jan-van-Gent. De Zuidkaper walvissen (Eubalaena australis) komen uit Antarctica om jongen te baren en te paren in de beschutte baaien aan de kust van Zuid-Afrika (bij De Hoop vanaf juni). Zoals in Walker Bay. Te zien vanaf Hermanus, Gansbaai, Betty’s Bay en tussen Elands Bay tot Mossel Bay. Later gevangen door de Europeanen die ze “right wales” (“juiste walvissen”) noemden. Ook de Bultrug is te zien vlak voor de kust van Angola van juli-oktober tijdens de paringstijd. Na 3 maanden kunnen de jongen al mee naar de koude zuidpool. Wellicht werden ze hier vroeger ook bejaagd maar de zee voor de kust onder zuid Afrika is hier erg wild en gevaarlijk voor boten. Bij Cape Point komen de sardines al het eerste aan in april (zie april). In juli trekken de sardines verder naar het oosten (zie juli). De haaien leggen haaieneieren tussen het kelp en de beerbavianen die aan de kust leven wachten tot de springvloed (2 keer per maand, als zon en maan op een lijn staan). Bij grote eb oogsten ze de voedzame haaieneieren in het drooggevallen kelp. Verder oogst men hier nu ook veel schelpdieren en mosselen zoals de prehistorische mensen dit al duizenden jaren deden (te zien aan de grote schelpenbergen zoals bij Robbeberg 150.000 jaar geleden). Met sommige schelpdieren kan men dan ook weer vissen met een lange hengel (op mangoesten). De prehistorische mensen jaagden hier ook al op de brilpinguïns en de zeeberen. De brilpinguïns hebben nu grote jongen.

Van juli tot oktober broedt de Zuidelijke Kaalkopibis/ Kaapse Ibis (Geronticus Calvus). Vroeger ook wilde kalkoen genoemd. Zijn kop wordt dan felrood. Hij zoekt naar insecten door stenen en takjes om te draaien.

Aan de Kaap is het op het strand het warmst in de winter (juni-augustus) als er geen zuidoostenwind waait (te zien aan de wolk rond de Tafelberg).

Zambia: Eerste maandag van juli; Dag van de helden. De Zambezi rivier tussen Zambia en Zimbabwe: Tonga/ Chitonga: Shungu na mutitima/ Mosi-oa-Tunya, "De donderende rook" (In Matabele: aManz' aThunqayo). Of Seongo/Chongwe: "de plaats van de regenboog": Victoria Falls: genoemd door David Livingstone. In de droge tijd trekt het water van de Zambezi rivier en de zijrivieren vele dieren aan. Bij de Mana Pools (4 meren) graven de olifanten naar zout in de modderpoelen.
Zie ook de Kariwa kloof, waar de Nyaminyami geest zou wonen (slang met vissenkop) en zijn vrouw.

Ethiopië: 8 juli start van de maand: Hamle. እባብ:ibabi: De slang.

In Ethiopië voert men in Harar tijdens het feest van Ashura de hyena's. Vroeger deed men dit om het vee te beschermen en voor geluk. Tevens zouden de hyena's de toekomst kunnen voorspellen. In Afrika stellen de hyena's meestal het kwaad voor als brengers van de dood. Ze werden bereden door heksen. Ze verzamelen spullen van mensen. Tevens eten ze de eieren van de struisvogels omdat ze zeer sterke kaken hebben.

Het Oromo volk (vroeger Galla) in Ethiopië kenden het onsterfelijkheids verhaal: God zou een speciale vogel (holawaka; "schaap van god") als boodschapper gezonden hebben aan de mensen. Om te zeggen dat ze niet dood zouden gaan als ze oud waren maar dat ze hun huiden moesten wisselen om hun jeugd te behouden. Maar de vogel bracht per ongeluk of met opzet de boodschap naar slangen in plaats van naar de mensen. Sindsdien zouden de mensen sterfelijk zijn en de slangen onsterfelijk (omdat ze hun huid kunnen verwisselen). Dit zelfde idee kent men ook in Indonesië en Vietnam, Melanesië, Nieuw Guinea en de Solomon eilanden (soms werd de schuld gelegd bij een oude vrouw). De god strafte de vogel waardoor de vogel boven op de bomen gezeten de hele dag kreunt en jammer geluiden laat horen.

De  hyena jongen die 2-3 maanden oud zijn jagen normaal op de pasgeboren kalfjes van de gemsbok (geboren in de winter).

Soedan: El Natra: Regenseizoen start eind juni: "De brul van de leeuw"; de periode van onweer en regen. Aangegeven door de ster El Natra (een van de vier seizoenssterren). natr: bewaker: Engels: guard, zie guarding maar ook guardian, gardner (de tuinder):نطر البستان:.Wanneer de Nijl rivier van kleur veranderde, ging stijgen en overstromen begon het winterseizoen.

Oostkust: Mwaka Kogwa; Shirazi nieuwjaarsfeest, gevierd in juli, vooral in Makunduchi.

Kenia: Het Nandi volk en het Kalenjin volk kalender. Deze periode komt overeen met de maand Berut/ Roptui. Bureet staat voor het koude seizoen; mist en nevel.

Festival van de Dhow landen in juli.


Tanzania: Serengeti: Eind juni: geboortetijd zebra's. Zebra's trekken al naar het noorden want ze volgen de regenbuien die naar het noorden trekken. Ze komen bij de Talek rivier (zijrivier van de Mararivier) en wachten op de gnoes uit het zuiden om de gevaarlijke rivier samen over te steken. Want in de rivier wachten de krokodillen. Ook worden ze gevolgd door leeuwen en hyena's.

Tanzania:  oogst tarwe 8 juni-1 juli (vroeg gezaaid van 15 maart-7 april)/ oogst tarwe 25 juni-24 juli (gezaaid van 1 april-30 april)


Geboortetijd struisvogels. Ze worden verdedigd door het mannetje. (Struisvogel is: mhou in Bantoe taal)

Congo: Het koninkrijk van Loango, (vroeger noord Congo) ongeveer zestiende tot negentiende eeuw: Rond de midzomerzonnewende voegde men vroeger zo om de drie jaar een schrikkelmaand toe in hun kalender van 12 maanden. De schrikkelmaand werd als ongeluksmaand gezien waarbij de boze geesten rondwaarden. Wanneer het rijzen van de nieuwe maan samenviel met het rijzen van Sirius rond midzomer werd Sirius begroet met vrolijkheid en opluchting. Dit werd dus beschouwd als nieuwjaar. Voor elke schrikkelmaand plaatste de koning in de grond een paal of bewerkte olifantstand. Deze werden later gebruikt als versiering voor zijn graftombe dus zou ruwweg de
duur van zijn regeringstijd weergeven. (Maar het werkelijke rijzen van Sirius rond de zomerzonnewende viel eigenlijk veel langer geleden).

Botswana: Okavango: Juli is de 4de maand van de overstroming. 80% van de delta is overstroomt. De territoriums van de Bavianen zijn gekrompen door het water. De mannetjes vechten tegen elkaar. Ook moeten ze door het hoge water waarin de krokodillen op ze loeren. De nijlpaarden in de delta vechten, want voor hun is het nu paringstijd.

---------------------------------

Periode van Tweelingen (nu)

Bushmen: In sterrenbeeld Tweeling in de sterren van Castor en Pollux zag men een Eland-vrouwtje. En in De helderste ster Procyon van Kleine Hond zag men de mannelijke Eland. Zie de mythe waarbij de trickster Kaggen/Ikággen in zijn vorm van de Mantis de Eland maakte uit de schoen van zijn schoonzoon Ikwámmańa. Hij maakt de eland tam met honing en liet hem hierop heel groot groeien. Hij verstopte hem in een poel omzoomd door riet. Zijn vrouw Thúnn tu!att!atten (van thúnn: rotsklipdas) en hun geadopteerde dochter het stekelvarken die gehuwd is met Ikwámmańa hebben een zoon Ichneumon. Ichneumon moet voor zijn vader spioneren waarom Mantis de honing niet meer naar huis brengt. Als zijn vader er achter komt dood zijn vader de eland. De mantis weet van niets en volgt het bloedspoor en vindt stokstaartjes bij de dode eland. Het stokstaartje gooit de mantis op de hoorns van de dode Eland en verwond hem. Mantis doorboort de gal van de andere eland (het vrouwtje?). En zo onstond een donker gat. Hierin sprong de mantis naar zijn huis in de hemel. De stokstaartjes (en een man ?) hangen hun wapens en huiden kleding op een boom. Deze boom groeit door de hemel waar de Mantis slaapt. Mantis en Ichneumon nemen de spullen van de boom waardoor ze geen vel (kleding) meer hebben. Een van de stokstaartjes met alleen zijn gordel over, maakt hier maar een staart van. Anders zullen ze hem thuis niet herkennen. In een andere versie gooide de Mantis toen hij door het gat sprong zijn schoen in de lucht en zei dat dit de maan zou worden.
De maan werd rood door de rode aarde op zijn schoen. En de maan kon ook praten omdat de schoen van de magische Mantis/Kaggen was.

Getal 11

West Afrika

>>