8) De volgende periode is van 23 juli tot 21 augustus     >>

(Centraal Afrika, augustus natste maand)(Kalahari en Namibië droog; hete winden)

*1 augustus was ook een belangrijke dag. Het was 40 dagen na de midwinterzonnewende. Rond 24 augustus zien we Het feest van de held en de draak. Dit feest begon al rond 15 augustus en liep door tot 10 oktober.                                        

Vroege prehistorie, periode van Boogschutter. Kleur geel (eigeel)

Boogschutter staat ook in het centrum van de Melkstraat (bij het zwarte gat). Met het blote oog is de Lagunenevel te zien. Hierin worden de jonge sterren geboren.

Saturnus wordt de lente god Mars.

Paringstijd Struisvogel: De nek en de poten van het mannetje verkleuren in de paringstijd. In Oost- en West-Afrika worden deze oranjeroze, in Zuidelijk Afrika verkleuren de schenen naar rood.


In deze periode hebben ook de dieren die uit de woestijnen zijn getrokken de bronnen bereikt. Ook de struisvogel laat zijn jongen voor het eerst drinken. De leeuwen vechten hier om hun territorium. Alle dieren komen samen als in "Het hof van Eden" (zie Plejadentuin) en zijn nu gemakkelijk te bejagen. Ook de mensen waren nu samen gekomen bij de bon (eigenlijk al in de periode hiervoor). Wellicht komt hier het teken van Boogschutter vandaan al bedacht door onze verre voorouders. Een bron kon bij sommige Bushmen zoals de /Xan vererfd worden van vader op zoon. De pijlen werden gemaakt van riet en sommigen hadden een tussenstuk van hout of been. De pees van de pijl werd gemaakt van de pezen uit giraffe poten. Sommige Bushmen bouwden ook huizen maar deze bestonden uit ronde muren.

Bushmen van Namibië: zagen in de 2 helderste sterren (Alpha en Beta) van het sterrenbeeld van Boogschutter twee jagers. Zij verstopten zich achter twee grasstruiken (De twee Magellhaanse wolken). Ze gingen af op het sterrenbeeld van Orion. Onderweg vonden zij struisvogeleieren. Toen zij de drie zebra's (in de riem van Orion) zagen lieten zij de struisvogeleieren vallen en dit werden de Plejaden. (De struisvogeleieren vormen in de droge tijd een belangrijke wateropslag).Van de eierschalen maakt men ook kettingen en andere versieringen. Volgens een mythe werd de struisvogel hergeboren uit een struisvogelveer met bloed die in het water viel. Verschillende vrouwtjes leggen 4 eieren in het nest. Het mannetje broedt ze uit en beschermt ze tegen de jakhals. De struisvogel heeft de grootste ogen. Hierdoor dient hij als bewaker bij de bron om de andere dieren te waarschuwen.

Als de Bushmen de struisvogeleieren uit een nest haalt laat hij er altijd 1 liggen zodat ze verder gingen met leggen (anders zou ze vergeten waar ze mee bezig was!)

In de hete zomer droegen de Bushmen vrouwen van Zuid Afrika ook zonneschermen van struisvogelveren om de nek of op het hoofd gebonden (quitazol). Zo beschermden zij zich tegen de felle zon. De Bushmen geloofden dat de struisvogel het eerste vuur op de aarde bracht, maar omdat hij jaloers van aard is hield hij het onder zijn vleugels verstopt. Anderen zouden het misschien kunnen stelen. Met een list probeerde de mens hem het geheim te verkrijgen. Maar de struisvogel weigert nog steeds om zijn vleugels te gebruiken voor het vliegen omdat hij bang is dat men zijn geheim zou kunnen stelen.

Khoikhoi jagers: mythe; de ster Aldebaran (Alpha Tauri van het sterrenbeeld Stier) is de jager die zijn vrouwen de Plejaden achtervolgt. Een andere mythe gaat over het Zuiderkruis die twee jagers voorstelt die jagen op een elandantilope. Zij worden achtervolgd en gedood door twee leeuwen “hoeders van het westen” als de twee sterren van sterrenbeeld Tweelingen. Door hun vader zou dit worden gewroken. Deze mythe wordt nagespeeld in oktober waarbij de zonen uiteindelijk weer tot leven worden gewekt. Oktober is vlak voor de regentijd. Waarschijnlijk werd juist nu tijdens de samenkomst van de stammen de mythe verteld van de Boogschutters. Zie voor de hele mythe periode 11. Het dansen rond de boom vormt ook een belangrijk aspect van dit verhaal.

Op de rotskunst komt de combinatie struisvogel/ vogel (Plejaden) boven stier (sterrenbeeld Stier) en soms hemelboom voor.


De Baobab of apenbroodboom (Adansonia digitata) was erg belangrijk voor de Bushmen. In de regentijd verzameld de boom veel water en kan heel erg dik worden. In de droge tijd komen de olifanten om van de waterrijke boomstam te eten. Sommige van deze worden enorm groot. Hier komt dan ook het idee van de hemelboom vandaan. De boom kan zo'n 2000 jaar oud worden. Ook voor andere volkeren in Afrika zou dit de hemelboom zijn. Van de boom wordt touw gemaakt. In zijn bast kan de boom oud schrift of tekens bewaren die er zijn ingekrast. Zoals de westerse expeditieleden deden in 1858 van Green die nog steeds zichtbaar zijn in Botswana. De boom is ook genezend en zou wellicht tegen kanker werken. In Madagaskar noemd men de boom: "moeder van het woud/ moeder der mensen". De vezels worden ook voor muziekinstrumenten gebruikt zoals de gitaar. In de boom wonen vele dieren zoals de mambaslang: zwarte mamba (Dendroaspis polylepis)en de vleermuis.

In Afrika en Amerika zag men ook een Spin in het sterrenbeeld van de Plejaden. Dit is ook heel logisch gezien de vorm en de plaats van dit sterrenbeeld als centrum van de meridianen (zie ook volgende pagina), het lijkt op een soort web. In Afrika wordt dit bevestigd door de spin Anansi, de godin. De Irokoboom is de hemelboom in Afrika bij vele volken (maar ook de kokospalm of de baobab). Bij het Himba volk in Namibië in Afrika is de Omumborombonga-boom (leadwood tree/ Combretum imberbe) de hemelboom. Volgens de legende staat hij in het midden van Afrika. Door de bliksem geveld spleet de boom open en bracht zo het eerste heilig vuur, het vee en de eerste Himba vrouw voort. Het heilig vuur heeft een centrale plek in het Himba dorp en vormt de verbinding tussen de vooroudergeesten en de mensen in het dorp. Tevens wordt deze boom geëerd door de Ovambos en het Herero volk van Namibië en gebruikt voor het heilig vuur omdat het hout heel lang brand, hiermee worden andere vuren ontstoken. Ook bij de Aboriginals van Australië bracht de hemelboom het vuur (zie het hoofdstuk over Australië). Bij veel volkeren staat de centrale huispilaar van het huis ook tegelijkertijd voor de kosmische pilaar, de ronde hut wordt gezien als de kosmos in het klein. Bij de Afrikaanse Dogon stam in Mali noemt men deze pilaar de Ammadyi. Bushmen: boobi: spinnenweb (Engels: booby trap).

In Afrika geloofde men ( naast de hemelboom) dan ook dat de Plejaden door een soort touw als navelstreng met de aarde was verbonden (moeder aarde). Volgens legenden werd het touw doorgesneden waardoor men niet meer heen en weer naar de hemel kon en zo de sterfelijkheid bij de mensen terecht kwam. De Bushmen geloofden ook dat de sjamanen via een soort lichtgevende touwen naar de hemel kon klimmen (sommige stammen geloofden dat zij daar de scheppergod ontmoetten). Ook vinden we het verhaal van de spinnenweb. Andere stammen geloofden dat ze via een gat in de grond of heilige bron naar de andere hemel konden komen.

Bushmen: In de droge tijd in de woestijn gebruikte men een holle stok om water uit verborgen bronnen te zuigen onder het zand. Ook kent men de waterwortel/ caudex knol: bie sha (Raphionacme burke) Uit de Maagdenpalmfamilie (Apocynaceae). biesha/ biesa: Melk, borst.

Bushmen /Xan: De hamerkop vogel (Scopus umbretta/ Ombervogel) werd vaak gezien als heilige vogel, ook bij andere volkeren. Het is een watervogel en zijn kop heeft de vorm van een hamer. Hij bouwt een gigantisch bolvormig nest boven in een boom. Ook als bliksem vogel die bericht geeft als iemand dood is. Want vanuit zijn grote nest kijkt hij naar de Melkweg-rivier (Oranjerivier) met sterren en ziet of er iemand sterft (vallende ster). Zo is hij de aankondiger van de dood. De vogel eet kikkers, visjes en andere kleine dieren en wordt 's avonds actief. Soms houden de vogels een aparte rondedans. Bij een waterpoel springen ze om elkaar heen waarbij ze klapwieken. Sommige Bushmen geloofden dat men door de bliksem werd geraakt nadat men het nest probeerde leeg te roven.

De varaan en de slang is ook een motief bij de Plejaden van Australië. We vinden ze ook op de Afrikaanse houten deuren net zoals de meeste Plejaden motieven: De struisvogel, kikker en schildpad. Men dacht dat deze dieren water brachten in de droge tijd (zie volgende perioden).

KhoiKhoi (Hottentotten): Volgens een Korana mythe zou : de mythische god-held Tsui Koab (Tsui-//Goab, geest/ god van donder en bliksem zie periode 9) het eerste mensenpaar hebben geschapen (zie sterrenbeeld Tweelingen).
De man Kanima/ Noh: struisvogelveer en de vrouw Haunamaos/ Hingnogh: geel koper. Hij gaf ze koeien waar ze melk van konden drinken, een staart van de jakhals om zweet weg te vegen van de wenkbrauw. De staf met de knots (Kiri), een pijlkoker met pijlen, een boog en een schild.

Volgens vele KhoiKhoi zou het eerste mensenpaar (die uit de aarde kwamen) de mensen de kennis hebben overgedragen van het verbouwen van gewassen en de opslag van graan (gierst) en bessen (meestal in het midden van de veekraal begraven). Het melken van vee, het brouwen van bier en het maken van brood. Ook de Zoeloes en
de Tswana's zouden een soortgelijke mythe hebben. Bij de Magosi stam geloofde men dat het mensenpaar door een raam naar de wereld waren gekomen.

Alleen de Heusaquas (van de KhoiKhoi) zouden ook de Dacha wortel verbouwen.

Landbouwperiode van Maagd

-----------------------------------

Periode van Leeuw in Egypte:

Egypte: tweede maand van de overstromingstijd. Zie 10b (Koptisch de maand: Baba). Dat wil zeggen: het water in de Nijl steeg nu gestadig door.

Nieuwe vertaling: Maand 12 (laatste maan)

Nieuw feit: De Egyptenaren keken ook naar de Perseïden, de regen van vallende sterren of meteoren die uit sterrenbeeld Perseus vallen van 5 tot 20 augustus. Met als hoogtepunt 11 augustus. Zij noemden dit tot op de dag van vandaag: "regen van steekpenningen" (ofwel penningen: munten regen). Zie Afrika 4.


Op de kalender van Denderah: Op de boot van de Grote Waterslang (Argo Navis) staat de Leeuw (gelijk aan sterrenbeeld Grote Waterslang en Leeuw). Zijn staart wordt vastgehouden door de godin (net als in Mesopotamië), tevens sterrenbeeld Maagd. Bovenop zijn rug zit nog een kleine god op een stoel (kleine leeuw/ vleugels, de pharao?). Op de slang staat nog een kleine vogel (sterrenbeeld Raaf). Meestal was er in juli/ augustus de grootste hoeveelheid water die overstroomde in de bekendste gebieden van Egypte (zie de Nijlgod(in) er onder op een speciale stoel met de 2 kruiken en 7 pluimen op het hoofd).

Oogst van palmvruchten en druiven. Lelies en jasmijn bloeien.

Op de kalender van Denderah staat onder leeuw ook een vrouwelijke boogschutter (oude naam Neith). Achter haar zit een godin op een troon met twee kruiken in haar handen en 6 aren? op haar hoofd. Hierachter zit een god op een troon met op zijn hand een klein persoon ). Onder hem staan ook twee goden?

Koptische Orthodoxe kalender (rond 284 n Chr): de maand Mesra (7 augustus). De Koptische kalender loopt dus 3 maanden uit van de oude Egyptische kalender. Eigenlijk heette deze maand dus Baba . Op 1 augustus vierden de mensen van Alexandrië de overwinning van Augustus over Marcus Antonius (De Grieken en Romeinen). Tijdens het festival vond Eudoxia, de vrouw van Thodosius de jongere dat men voortaan de vrijlating van Sint Pieter uit de gevangenis moest vieren in plaats van de bevrijding van Alexandrië van Mark Antony en Cleopatra VII. De oude Cleopatra zelf was overigens ook een zeer mythisch figuur. Want de dood van Cleopatra VII in 30 vChr. betekende het einde van de Egyptische cultuur (onder Griekse heerschappij). Hierna werd Egypte Romeins.

De christenen hebben de Hondsster op hun beurt weer gekoppeld aan de hondheiligen Sint Jacobus en Sint Christoffel. Zie ook de slang en het sterrenbeeld Beker / Crater (graal). Het sterrenbeeld van Beker staat vlak bij sterrenbeeld Leeuw.

------------------------


Tanzania: In juli-augustus hebben de Gnoes (wildebeesten) en zebra’s samen met de Gazellen grote kudden gevormd en trekken samen door de Serengeti noordwaarts naar Masaai Mara gebied op grens van Kenia en Tanzania. Ze worden gevolgd door vele leeuwen, wilde honden en jaguars en hyena's. In juli/ augustus trekken ze over de Mara rivier. Hierin zitten de grootste krokodillen van Afrika. Zelfs de nijlpaarden eten van het vlees van de kadavers van de aangevallen kudden. Dan is het tevens de paringstijd van de Struisvogels (rode kleur). Half augustus hebben de eerste gnoes, zebra's en gazellen het noordelijke Masaai Mara gebied bereikt waar veel groen gras te vinden is.


Geboortetijd van leeuwen, luipaarden, jaguars, cheeta's, wilde honden en jakhalzen. Dit is zo berekend zodat de jongen na 3 maanden kunnen eten en leren jagen op de jonge dieren die worden geboren in de regentijd (periode 11). Tevens valt het gelijk aan de geboortetijd van de Laya antilope.

Midden Afrika (Zambia, Malawi, Mozambique): geboortetijd Jakhalzen van juli tot oktober.


Mopanilarven verzamelen (soort rups: Gonimbrasia belina) van de keizervlinder uit Mopane/ Mopani bomen. Dit is nog steeds een delicatesse in Afrika. Mopani is ook een district in noord Limpopo, dit is ook het gebied waar veel Baobab bomen groeien. In de mythe van de Bushmen noemt men Bushmen's rice (larven) samen met het maken van het vuur en de eierschalen van de struisvogel.

Oogst van de zaaddozen van de waterlelie (grootst in juli/augustus) die worden gegeten in Zuid Afrika (waterblommetjie bredie). Van de zaden van de waterlelie maakt men een soort meel voor brood (dit deden ook de Aboriginals in Australië). Een andere belangrijke bloem voor de Bushmen was de goudsbloem. Een bloem is ook een symbool van de Plejaden.

Kameroen en Kongobekken: honingoogst in juli na de regentijd. Eind juli in midden Afrika: Termietenoogst door de Baka (oude term: Pygmeeën). De termieten (Makaro/ Makakaro) vliegen dan massaal uit hun aarden heuvels tijdens de bruidsvlucht. Ieder eigent zich een termietenheuvel toe en dekt deze af met bladeren zodat de termieten gedwongen worden een bepaalde uitgang te kiezen. Ook de vleermuizen komen hier in de schemering graag op af (net als de zwaluwen). De voedzame termieten worden meestal geroosterd. Soms gebruikt men de olie als medicijn om in te smeren tegen reumapijnen (aarde van termietenheuvels is soms ook bruikbaar als medicijn). Baka: Eind augustus tijd van het verzamelen van pékenoten: pekea (Caryocar nuciferum) Een belangrijke voedselbron, bevat olie om op te koken (inheems of ingevoerd uit Amerika?). Initiaties jongens. Okavango: termietenvlucht en vangst bij start regentijd door diverse volkeren.

Snorrehout: Het Boloki volk van boven Kongo vergeleken het geluid van de snorrehout met het grommen van het luipaard. En kleine jongens mochten niet ermee spelen omdat het de luipaard zou aantrekken. Sommige zuid Afrikanen geloofden ook dat als ze rustig weer wilden hebben, de jongens verboden werden om te spelen met snorrehout omdat het de wind zou aanlokken.

Midden en Zuid-Afrika: Eland Antilope, geboortetijd juli/augustus.

In de droge gebieden van Zuid-Afrika gaan de krokodillen vechten en paren. De vrouwtjes leggen hun eieren opdat ze na 3 maanden in periode 11 geboren worden wanneer het regenseizoen begint in Zuid-Afrika.

Zuid Afrika; Grahamstown; begin juli; National Arts Festival. 9 augustus nationale vrouwendag.

23 juli: Feest van Rastafari’s op het Zomba Plateau in Malawi (heilige plaats; Emperors Point).

26 juli: Feest van Sint Gabriël, duizenden pelgrims trekken naar de Kathedraal in Kulubi in Ethiopië. Veel danken voor het vervullen van een wens en vooral voor het dopen van de baby's (ook op 28 december). In Ethiopië vereert men de bron van de Blauwe Nijl. De Blauwe Nijl is daar de belangrijkste rivier en deze stroomt verder uit in de Witte Nijl als belangrijkste rivier voor Soedan (Het oude Nubië) en Egypte. Bij de bron wordt Sint Joris vereerd. De mensen geloven ook dat het water van de bron genezend is.

Ethiopië: 7 augustus start van de maand: Nehasa

Ten zuiden van Kwazulu Natal komen de Sardines soms dicht bij de kust en zijn ze te vangen in netten, vooral bij Waterfall Bluff. Ze worden gevolgd door grotere dieren (zie voorgaande periode).

Angola: Kwanza rivier: vissen op grote Afrikaanse Threadfin vis in augustus.

Kenia: augustus-oktober, dolfijnen en bultruggen trekken in de Shimoni kanaal (Kisite Marine, Nat. Park)

Het feest van de held en de draak:

In Afrika kent men de mythe van de draak ook. In de rivier woonde de heilige slang Am-Bida in Ouagadou/ Wagadoo die ervoor zorgde dat het land vruchtbaar werd door regen en overstromingen. Elk voorjaar offerden de mensen een jonge maagd bij de rivier aan de slang omdat ze dachten dat ze verzekerd waren van een goede oogst. Een jonge held werd verliefd op een mooie maagd en doodde de slang. Het gevolg was dat het land droog werd maar de 7 volksstammen moesten hun lot onder ogen zien en vertrokken naar vochtiger gebied. Hetzelfde verhaal komt uit Ghana waarbij de slang in een grot woont en de jonge held 7 keer zijn kop moest afhakken. Zie ook de slang van Aksum in Ethiopië onder geschiedenis.

25 augustus In Uganda (in Mutoto) worden vele jongens van diverse stammen besneden als teken van volwassenheid.

Kenia/ Tanzania: 25 augustus. Jongens van de Maasai doen het Enkipaata ritueel als voorbereiding op het besnijdenisritueel als ze tussen 12 en 16 jaar zijn (in december?). Hierbij moeten ze in het wild zelf moeten ziet te overleven (in deze tijd zijn er veel leeuwen). Voor de volgende besnijdenisrituelen is het verzamelen van honing belangrijk omdat hier honingbier van wordt gemaakt (honing met water, kruiden en boombast). De combinatie van honing, besnijdenis en Plejaden is ook vrij algemeen bij de Aboriginals in Australië in deze periode.

De gedachte hierachter is dat de Plejaden de poort vormt naar de andere wereld (zie sterrenbeelden). De jonge kinderen gaan symbolisch dood (worden zodanig beschilderd) ritueel gedood, waarna ze een nieuwe soort ziel krijgen (bezield, levenskracht en kennis van de voorouders en de stam) via de Plejaden. Hierna worden ze symbolisch opnieuw geboren (vaak wordt hij ook letterlijk eerst behandeld als een baby). Dit gebeurt met veel rituelen en optredens want het is ook een manier voor de ouders en familie om dit te verwerken. Ook zijn er vele taboes en regels die hij moet leren. Tevens moet hij de dansen en symbolen leren. Een meisje kreeg haar riten en opleiding na haar eerste menstruatie (en dat viel niet op een vast tijdstip).

Door het gebruik van metaforen kon men abstracte begrippen beter onthouden. Hun land/ gebied waarop ze wonen en rondtrekken is tevens een mini-versie van de grote kalender. Bijzonderheden zoals bepaalde rotsen en struiken krijgen een speciale betekenis en dit is belangrijk voor de oriëntatie. Zo heeft elk leefgebied ook zijn eigen Plejadenplaats als centrum. Bijzondere mannen zoals de sjamanen die vaak arts/ genezer, priester/ wijze, astronoom en maatschappelijk werker in een waren, reisden rond door grotere gebieden. Zij zullen wel het hele verhaal hebben moeten leren en kregen hiervoor ook een lange opleiding.

Als de Maasai jongens worden besneden kleden ze zich als meisjes. Ze dragen oorbellen en lange kleding tot op de grond. Ook maken ze hun gezicht wit met kalk. Ze blijven in dit kostuum tot hun wonden zijn geheeld. Hierna worden ze geschoren en krijgen ze de kleding en ornamenten van krijgers. Ook bij het Nandi volk in Kenia krijgen de jongens vrouwenkleding voor hun besnijdenis van hun moeder met nekbanden die ze nog maanden moeten dragen. En de meisjes krijgen voor hun besnijdenis mannenkleding en mannenknotsen. Dit zou zijn bedoeld als afleiding voor de boze geesten die het op hen gemunt zouden hebben. Maar in vele andere landen (ook in Griekenland) was het ruilen van kleding tussen man en vrouw een traditie tijdens het huwelijksfeest, sommige vrouwen droegen zelfs een nep-baard.

Bij initiaties van de jongens, liet men de jongens ook vaak onder een gebogen tak doorkruipen, een juk: een poort (twee rechtopstaande pijlers en een dwarshout) of door een gat. Dit deed men in het algemeen om zich te reinigen. Dit zien we ook terug in Nieuw Guinea en Australië

Plejaden/ scheppings- mythe van de Maasai: Godin Engkai had drie zonen die ze ieder een geschenk gaf. Een van hen kreeg een pijl voor de jacht, een kreeg een ploeg om aarde te bewerken en haar favoriete zoon Leeyo, kreeg de herdersstok (want de Maasai zijn vooral veehoeders). De drie zonen daalden af via het koord uit de hemel naar de aarde en van Leeyo stammen alle Maasai af. Via het koord stuurde Engkai ook de herdersstok en al het vee dat de mensen nodig hadden. De minderwaardige jagers (Torrobo) moesten de mensen voorzien van aardewerk, zwaarden, speren en messen. Hierdoor werden de Torrobo jaloers en sneden op een kwade dag het koord naar de hemel door. Zo kon er geen goddelijk vee meer naar de aarde stromen en hierdoor waren de Maasai gedwongen om hun vee bij andere stammen weg te roven. Omdat ze het koord niet goed bewaakt hadden werden de Maasai bestraft met een natuurramp. Hierbij scheurde de aarde en bevond het volk zich op de bodem van een enorme droge vallei (Riftvallei) omgeven door uitbarstende vulkanen. Kidongoi leidde het volk vervolgens uit de woestijn naar nieuwe vruchtbare grond (vroeger van zuid Ethiopië tot in Tanzania). De Torrobo (smeden) zijn degene die traditioneel de Maasai jongens moeten besnijden. Hierna worden de jongens beschouwd als krijgers. Om hun moed te bewijzen moesten ze wel een gevaarlijke leeuw, buffel of struisvogel doden. Hierna konden ze een volgend ritueel houden (Eunoto) waarbij ze van krijger naar volwassen man overgingen. Hierbij dragen ze een grote hoofdtooi van het gedode dier.

Bushmen: Bij het verzamelen van de voedzame honing gebruikte men het snorrebot om de bijen te verjagen, daarom heeft deze ook een belangrijke symbolische functie in deze periode. Bijendans: Als dank voor de bijenhoning dansen de mannen. De vrouwen klappen en spelen op de drum. Dit gaat de hele dag/ nacht door. Bij andere stammen dansten de mannen en vrouwen in een cirkel. Bijen en raten van bijen staan afgebeeld als rotskunst. Van de honing werd ook een soort bier gemaakt door de honing te vermengen men gistende planten en vogelpoep. Bushmen pubertijdsritueel/ initiatieriten van jongens en meisjes. De bloedneusdans/ heling dansen werden uitgevoerd in cirkels en men maakte rotskunst van speciaal oker vermengd met dierlijk vet of bloed. Hun dansen (en ritueel neusbloeden) staan afgebeeld. Tijdens de helingdans droeg men speciale kruiden in een schildpadschild waaronder vermalen slangenpoeder. De zieken werden geheeld door het van de sjamaan overdragen van; heilig rook, bloed, zweet en handoplegging. Tevens werden de dansen gebruikt om al de regen aan te roepen (via de regenslang/ rups) en op de rotskunst zien we dan ook dieren van het volgend seizoen zoals de eland en vissen. De ziekte werd gezien als een boze geest, vaak in de vorm van een leeuw. De sjamaan haalde deze symbolisch uit de zieke. Vaak waren er meerdere sjamanen bij de Bushmen of sjamanen met elk hun eigen functie.

Bij de KhoiKhoi (Hottentotten) kwamen diverse soorten van besnijdenis voor bij de jongens.

De Bushmen vonden honing het lekkerste van alles. De nesten van bijen waren overerfbaar en werden gekoesterd. Ze waren dan ook goede imkers. Ze gebruikten speciale kruiden in de rook om de wilde bijen te bedwelmen. Na een deel van de honingoogst werd het nest weer zorgvuldig afgesloten zodat de bijen zich konden herstellen. Veel bijen nesten waren vooral te vinden in de bedding van de Grote Rivier (Oranjerivier). Die door sommige volkeren van Zuid Afrika werd gezien als de Melkweg. Om nieuwe nesten te vinden kon de Bushmen met zijn uitzonderlijk goede ogen en oren een zwerm bijen volgen op ongeveer 6 kilometer afstand in de lucht. Tevens maakten zij en vele andere volken gebruik van de honingspeurdervogel (honingkoekoek). Deze vogel verraad een bijennest aan een mens of dier in ruil voor een deel van de oogst.

Bushmen /Xan: Initiatieriten meisjes: De meisjes versieren de bron (fontein) met rode stenen opdat de bron nooit opdroogt. Ze tooien de jonge mannen opdat ze beschermd zijn tegen regen en bliksem. Ze versieren de mannen en zichzelf met rode stenen omdat het de regen aanlokt. Men bedoelde hier waarschijnlijk het rode oker mee.

Congo: Baka pygmeeën: De meeste en zoetste honing wordt geoogst van juni tot augustus. Hiervoor wikkelen ze gloeiend hout in vochtige bladeren zodat het goed rookt. Met twee mannen klimmen ze in de wel veertig meter hoge boom. Een jager hakt het gat groter en verzameld de honingraten in de mand terwijl de andere met de rook de agressieve bijen op afstand houdt. Dit kan wel drie uur duren en is erg gevaarlijk. De jagers krijgen hiervoor ook veel respect. Men houdt genezingsdansen (de Sjamaan heelt ook met kruiden) en vuurrituelen. Hierbij verft men zich met zwarte en witte stippen. De initiatieriten beginnen als de kinderen 14 jaar oud zijn door hun boven-tanden te bekloppen en ze in punten te vormen. Dit doen ze omdat ze het vlees graag rauw eten en dat gaat zo makkelijker. Honing is: Boki/ Poki


Ook de chimpansees zijn erg bedreven in het oogsten van honing (sommige bijensoorten kunnen niet steken). Ze gebruiken verschillende gereedschappen om te poken (porren, zie "het vuur poken/ oppoken")
Sommige bijennesten hebben lange ingangstunnels van was. In de nacht wordt deze tunnel afgesloten. De vorm zou ook terug te vinden zijn in de rotskunst.

Kenia/ Tanzania: moderne maïs wordt rijp, hier komen olifanten op af. oogst tarwe 25 juni-24 juli (gezaaid van 1 april-30 april). Rond 25 juli lag de moderne tarwe in de graanschuur. Reden voor een tweede oogstdankfeest.

Het Swahili volk van Kenia/ tanzania en Mozambique vierden een soort nieuwjaarsfeest/ oogstfeest in de tweede helft van augustus. alle vuren werden gedoofd en opnieuw aangestoken door nieuw vuur gemaakt met twee houten delen. Het as van het oude vuur werd naar buiten gedragen en op kruisingen gelegd. Men stond vroeg op om te gaan baden in de zee (Mozambique) of in ander water. Men bad voor goede gezondheid en een lang leven. Men hield schijn-gevechten die soms wat uit de hand liepen. Vroeger mocht men alles doen wat men wou. Zo mocht men wraak nemen zonder straf. De hele dag vuurde men geweren af. In de avond en nacht deed men aan veel dansen. De koning van het koninkrijk Monomotapa, zo genoemd door de Portugezen, zond mensen uit naar alle omringende dorpen. Zij moesten hun vuren uitmaken om het nieuwe heilige vuur te ontvangen. Sommige volkeren van Centraal Afrika doofden ook hun vuuren aan het begin van hun schoffel seizoen en oogst seizoen. De vuren werden doorgaans aangestoken door twee wrijvende stokken/ hout. En hierbij werd veel gedanst.

Kenia: Het Nandi volk en het Kalenjin volk kalender. Deze periode komt overeen met de maand Ebeso/ Buret

Zambia: Eerste maandag van augustus; Dag van de Boer.Okavango-delta in Botswana: Het water bereikt eind augustus het eind van de delta. Vijfde maand van overstroming. In deze periode bloeien de waterlelies en de meeste bloemen. Zoals de Chloriosa. Vele insecten komen zoals libellen. De waterjuffers leggen hun eitjes in de leliestengels. Vele kikkers paren en de kikkervisjes groeien razendsnel in deze korte periode. Ook zijn er vele spinnenwebben te zien. De schildpadden zoeken hoger gelegen grond. Vele watervogels, ijsvogels, visarenden komen op de vis af. De meervallen/catfish komen soms aan het oppervlakte met bubbels om adem te halen, ze gaan naar het diepere gedeelte in het noorden.
De vrouwelijke vissers jagen nu met manden (fuiken) op de grootste vissen. Zoals de bulldog fish.

Zuid Afrika: De zwaardlelie/ Gladiolus is bekend als de Hottentot's vijg. Plant uit de lissenfamilie. De bollen vormden hun dagelijks brood en de bladeren, het dak van hun ronde hut.

Zimbabwe: In augustus-september komen de bijenetervogels naar de Zambezi-rivier. De rode bijenetervogel komt ook naar de Okavango delta. De mooie bijeneter is heel wendbaar en kunnen bijen zo uit de lucht vangen. Deze vogel geeft de mensen dan ook aan waar de bijennesten zijn en de honing te vinden is.

Bij de Thonga (Tsonga/ Vatsonga) van zuidoost Afrika o.a: Swaziland, Mozambique, Malawi, Zambia and Zimbabwe: De Plejaden werden Shirimelo genoemd. Zij keken rond juli of augustus naar de Plejaden.

Ethiopië augustus-oktober natste tijd en bloei van de wilde bloemen zoals de lobelia. Zo ook de reuzenlobelia (Lobelia rhynchopetalum) die 9 meter hoog kan worden. Helichrysum en de Abyssinische roos.

Zuid Afrika: half augustus-oktober bloeien de grote Proteabloemen (Proteaceae, ook te vinden op de Tafelberg). Ook wel “Suikerbossie”genoemd vanwege de zoete nectar die eruit stroomt waarvan men een soort suikerstroop maakte. De koningsprotea is de nationale bloem van Zuid-Afrika. De Protea’s trekken vogels aan zoals; de Kaapse Suikervogel, Witbandkanarie en Oranjeborsthoningzuiger. Ook bloeien dan de heideachtigen en de Restionaceae in het Fynbos. Op de bloemen zijn ook kameleons te vinden die jagen op de insecten. In deze periode zijn s'nachts het geluid van veel krekels, uilen en kikkers te horen. Tevens zijn er vele tseetseevliegen.

Karru-regio en Postberg gebied (droge gebieden zoals de westkust ten noorden van Zuid Kaap): half augustus- oktober bloeien de vetplanten zoals de ijsplantjes (Mesembryanthemum) en Lithops, Conophytum en Argyrodema. Ook bij Cape Columbine bloeien de voorjaarsbloemen in augustus. De bloemen geven de start aan voor het bijenseizoen en de honingoogst.

De Bushmen van de Kalahari: Om vuur te maken gebruikte men voor de vuurboor het harde hout van de acacia of mopani. En voor de grotere legger met het gat het zachtere hout van de commiphora (zie balsam of mirre). Bij vele Afrikaanse volken werd de boor gezien als het mannelijke en de legger als het vrouwelijke, door hun samenkomst ontstaat letterlijk en figuurlijk; de vonk (leven). Tijdens initiaties vertelde men vaak over de mythen hoe het vuur voor het eerst naar de mensen is gebracht.(zie de struisvogel).

Het vuur maken door frictie werd gewoonlijk in Afrika alleen gedaan als men te ver van het kamp was verwijderd tijdens de jacht en bij speciale gelegenheden. In Afrika hield men het vuur in de hut altijd brandende (soms ook door speciale personen). Soms wanneer de goddelijke/ geestelijk leider dood ging of persoon in het dorp, doofde men al de vuren en maakte nieuw vuur door frictie die dan verder werd verspreid. Door sommige werd vuur veroorzaakt door bliksem gezien als speciaal vuur, door de hemel gestuurd en gebruikt om de vuren opnieuw mee aan te steken.

De Plejaden in het landschap van Afrika:

Aangezien Afrika door vele zeer verschillende volkeren bewoond is geweest, zo zijn er ook verschillende Plejaden plaatsen/ steden te vinden. Eind 19 de eeuw waren er nog ongeveer 6000 met hun eigen taal en cultuur.

Wellicht de oudste Plejaden is te vinden in Midden- en Zuid Afrika zoals die van de Bushmen (dit is nog onder bewerking).

Bij de Bushmen komt de schildpad voor als bewaar vat van geneeskrachtige kruiden. Ook komt de schildpad voor in verband met vuur. Hij stak zijn kop in het vuur en verbrandde deze in de mythe die hoort bij de twee jagers die jagen op de elandantilope.

De Tsodilo Hills in het midden van de Kalahari woestijn zou een Plejaden-berg kunnen zijn geweest. Er was al bewoning rond 100.000 vChr. Werd de berg van de goden (ketting van god, van struisvogelschaal?) en de regen/ het weer genoemd. Het bevat ongeveer 4500 schilderingen vanaf de steentijd. Men zegt dat hier de schepping begon en de geesten van de overledenen naar terugkeren. Sommige afbeeldingen volgen de sterrenbeelden en jaarkalender (als een ketting?). Bovendien was dit een goede plek om te verblijven in de droge tijd. De Bushmen zouden rond eind augustus in het midden van de Kalahari zijn. Volgens een latere sjamaan van een naburig vollk (geen Bushmen) was dit inderdaad een Plejaden-plaats met een heilige bron en goden vanwaar de geesten van de dieren ontstonden (reïncarneerden). Er is ook rode oker te vinden. Volgens het HaMbukushu's volk dat na de Bushmen (baNoka's: rivier-bushmen) kwam, zijn de Tsodilo heuvels voor hen wel een Plejaden plaats. Volgens hun mythe liet hun god de eerste mensen en dieren langs een touw vanuit de hemel hier neerdalen. Hun voetafdrukken zouden nog te zien zijn.

Veel mooie voorbeelden van rotskunst die met deze periode is verbonden is te vinden in de Motopo Hills in Zimbabwe. Dit is een klein onderdeel van een enorm vogel-vormig sterrenbeeld van Zimbabwe. Deze plaats was bewoond sinds 75.000 vChr. De rotskunst is minimaal uit 13.000 vChr. Men ruilde hier stenen werktuigen en hematiet tegen sieraden van de struisvogeleieren. Hier vinden we in de rotskunst de levensboom en de waterbron terug. En veel afbeeldingen van mensen die in trance dansen en wellicht pubertijdsriten. Ook bijenraten die hier letterlijk in de grotten met een houten ladder werden bereikt. Honing stond ook voor wijsdom en men gebruikte ook honing-water (hydromel) om rotskunst mee te schilderen. We zien dieren die door de bijenraat-achtige vormen heen herboren worden. Opvallend is dat er veel paperbark bomen (papierbastbomen) voorkomen waar de giftige rupsen leven die gebruikt worden om de pijlpunten mee in te smeren. Dit zou dan weer een andere betekenis kunnen geven aan de rups in deze periode. Verder zien we mensen die de grote slang berijden. Helaas is veel van de rotskunst beschadigd.

Zie ook de brandberg in Namibië. Sommige tekeningen zijn minimaal 27.000 jaar oud.

Het Bagesu volk zagen in Mount Elgon hun Plejadenberg met op de top een heilige bron waarin de mythische slang zou wonen die hem bewaakte. Om regen te krijgen voor de zaai bracht de regenmaker een ossenbeen en bier naar de priester op de berg. Het bier was voor de slang zodat hij dronken werd waardoor de priester het heilige water kon pakken voor de regenmaker. Het omgekeerde deed men na de oogst om het weer droog te laten worden. Ook in de heilige bossen van Afrika werden vaak slangen vereerd.

In Zwaziland vereerd men Mount Mdzimba als Plejadenberg. In het midden gelegen en koningen worden in de grotten op de berg begraven. Inwijdingsriten kuphotfulwa, van heelmeesters en voorspellers: Sangoma (ook van landen rondom zoals Zimbabwe en Zuid Afrika) in deze periode.

De Pilanesberg (nu Pilandsberg) is een opvallende vulkanische structuur in zuid Afrika. Het bestaat uit 3 concentrische ringen. Het ligt boven de Elandsrivier.

Zie het boek: Legacy on the rocks, The Prehistoric Hunter-Gatherers of the Motopo Hills, Zimbabwe: Elspeth Parry

Mythe van het kosmisch ei uit Kongo/Gabon van Fang/Pahouin): Megebe is eenzaam. Hij trekt een haar van zijn rechterarm, weefsel uit zijn hersenen, en pakt een kiezel uit de zee. Hij blaast erop en vormt een ei. Hij geeft het aan Dibobia, een spin die tussen hemel en zee hangt. Als het ei heet wordt daalt Megebe af en legt er sperma op.
Het ei breekt en er komen 3 mensen uit, de kinderen van Megebe. Dan maakt hij van raffia een kruis met de 4 windrichtingen. Van zijn okselhaar en hersenweefsel rolt hij een bal en
blaast er op. Als de aarde hard is geworden gaan de 3 kinderen er op wonen.

--------------------------------

Periode van Kreeft (nu)

Getal 12

West Afrika

>>