37.700 voor Christus. Voorgaande prehistorische periode van Leeuw (A-1, zie hoofdstuk Zodiak en Astronomie). Grot van Chauvet, uitleg en betekenis:

In Frankrijk in de Grot van Chauvet vinden we naast prachtige diergraveringen en deze grot was bedoeld als rituele plaats om met name de lente te vieren. Dit vinden we terug in de vondsten en op de afbeeldingen in de grot. De rode handafdrukken in de grot zijn het oudst en helaas moeilijk te dateren. In de eerste hal zijn ze geplaatst op de plekken waar vroeger de zon op de rotsen scheen op bepaalde momenten in het jaar. Zo kon men dus ook een soort kalender krijgen.


In een nis in de grot komt in deze tijd het smeltwater van het ijs naar boven als een opborrelende bron. Hierboven zien we de Leeuw en rechts zien we een bizon die wegloopt. Het betekent dat de godin van het voorjaar transformeert van bizon (sterrenbeeld Stier) in een holenleeuw (sterrenbeeld Leeuw).

Deze betekenis zien we ook op het grootste tafereel boven de nis met het paard (het ronde cyclus). Hiervoor was het gevecht nodig; uitgebeeld als een gevecht tussen de neushoorns (sterrenbeeld Grote en Kleine Hond). Gelijk aan de paringstijd van de neushoorns in deze tijd. Bij de neushoorns zijn 12 strepen aangebracht. We zien ook een jonge mammoet want dit was tevens de tijd van de geboorte van de mammoeten (maart-april). Ook de paarden paren en baren in deze voorjaarstijd en dit is te zien aan de afbeeldingen (veel hoogzwangere paarden). Het begrip "zwanger" wordt in latere grotkunst duidelijk aangegeven door een barende vrouw naast het dier weer te geven of er dubbele strepen op te plaatsen.


Men hield rituelen met schedels van holenberen die ook in de grot zijn opgesteld (stukjes houtskool wijst op het verbranden van stukjes "hout" naast een berenschedel als het branden van wierrook). Uiteraard was dit ook een grot die bewoond werd door holenberen. Dit deed men als voorbereiding op de jacht op holenberen die nu uit hun grotten kwamen (zie sterrenbeeld van Berenhoeder). Wellicht gebruikte men hier ook al getemde wolven voor want in de grot is een wolvenspoor gevonden naast een spoor van een 9-jarig kind en wolvenbotten.


In de winter veranderde de godin weer in een bizon (sterrenbeeld Stier). Dit zien we terug in de afbeelding van de half bizon-vrouw op de punt van de rots in de grot van Chauvet. Haar hoofd is een bizon en haar arm en onderlichaam is van een vrouw (met gespreide benen). De bizon-mens is ook terug te vinden in de nog oudere grot van El Castillo, Spanje.

Het herhalen van de figuren of het opnieuw schilderen naast dezelfde figuur (soms met grote tussenperioden van bijvoorbeeld 5000 jaar). Duidt op het opnieuw vastleggen van de plaats van de sterrenbeelden en hierbij zien we de verschuiving van de sterrenbeelden. Maar vele dieren geven ook de natuurlijke beweging weer (sommigen hebben 8 poten of meerdere hoofden).


We zien ook twee leeuwen, een mannetje en een vrouwtje die naast elkaar oplopen. Dit geeft de paringstijd weer van de leeuwen. Een holte in de flanken van de leeuw zou tevens kunnen duiden op een vagina of paring.

Volgens de plaatsing van de sterrenbeelden op de aarde, ligt de grot op de Leeuwenhuid van het sterrenbeeld van Hercules (zie De sterren op aarde).


We zien ook de neushoorn met de enorm lange hoorn, waarschijnlijk stelt dit het sterrenbeeld van De Grote Hond voor (zie; de sterren op aarde).

In de grot vinden we ook een insect, spin? naast een afbeelding van een vogel (er zijn ook botten gevonden van de steenarend). Verder vinden we afbeeldingen van het reuzenhert en van de steenbok (en botten van de steenbok). Veel van de afbeeldingen zijn bedekt met een laag calciet. Tevens is een afbeelding te vinden van een kruis boven een soort spin (Plejaden?). Verder zien we 4 mooie paardenkoppen die wellicht de ontwikkeling voorstellen van jong veulen tot oud paard. Verder zien we ook een symbolische afbeelding van een uil.

Ook de afbeeldingen in de minder oude grot van Lascaux verwijzen naar de jaarcyclus en met name de lentetijd. Hier is zelfs een boomvorm te vinden (zie Meifeesten).