Afrika/ Zuid

De seizoenen, equinoxen en zonnewenden zijn precies tegenovergesteld aan die van het "noordelijk halfrond". Toch viert men tegenwoordig ook de feesten naar de heiligen en gebruiken van het noordelijk halfrond op dezelfde tijd zoals Carnaval, Pasen, Pinksteren en Kerstmis.

Er is is een scheiding in de seizoenen van noordwest Afrika en die van midden- en zuid- Afrika.

Zuid Afrika kent eigenlijk maar 3 seizoenen: Het hete seizoen, de winter en het regenseizoen.

Ik ga vooral uit van de sterrenbeelden van de Bushmen omdat zij als eerste bewoners deze op de rotsen hebben aangebracht. Zij waren hoogst intelligent en zeer goede astronomen. Met hun scherpe zicht konden ze beter zien zonder telescoop (zelfs 4 van de manen die rond Jupiter zweven herkennen). Vooral te zien in Twijfelfontein (Namibië 2000-6000 jaar oud en de Tsodilo Hills (Botswana late steentijd en al 100.000 jaar bewoond). Uit hun jaarindeling gecombineerd met de natuur kunnen we de betekenis en oorsprong van onze sterrenbeelden terugvinden. Want deze oorsprong gaat terug tot de eerste mensachtigen in Afrika. Opvallend is de gelijkenis van de sterrenbeelden met die van de Nasca lijnen in Zuid AmerikaDe sterrenbeelden vinden we naast de rotskunst ook terug op de houten deuren van heiligdommen en graanschuren.


Afrika:

1) Eerste periode is van 22 december tot 21 januari.

21 december is de langste dag; De midzomerzonnewende

5/6 januari Feest van de 3 eenheid.

2) De volgende periode is van 22 januari tot 21 februari

1 februari weer een belangrijke dag voor de natuur. Het was 40 dagen na de midzomerzonnewende en 50 dagen voor de herfst equinox (Palmpasen).

3) De volgende periode is van 21 februari tot 20 maart.

22 februari Carnaval was de overgang van warme naar koude tijd. Het was tevens een lotsdag en 50 dagen voor 1 april (Pasen).

4) Periode van 21 maart tot 21 april:

Het belangrijkste keerpunt was de Herfst equinox. rond 21 maart. (Palmpasen)

Het hoogtepunt van het feest viel pas op de eerste volle maan na de herfst equinox:

Later Pasen genoemd,

5) Van 22 april tot 21 mei begint de volgende feestperiode

Rond 23 april; Het feest van de toren en de draak. (eind april-begin mei):

Hemelvaart hoort ook bij het pinksterfeest.

Hierna kwam het meifeest op 1 mei. Dit was ook een belangrijke dag want deze dag was 40 dagen na de herfst equinox. De datum is ook uitgelopen naar 12/13 mei die ook herinnerd aan de feestdag. Later werd dit feest Pinksteren genoemd.

6) Eind mei en begin juni is de periode van 22 mei tot 20 juni

7) Feest van de midwinterzonnewende: 21 juni tot 22 juli

De kortste dag was op 21 juni.

8) De volgende periode is van 23 juli tot 21 augustus

*1 augustus was ook een belangrijke dag. Het was 40 dagen na de midwinterzonnewende.

Rond 24 augustus zien we Het feest van de held en de draak. Dit feest begon al rond 15 augustus en liep door tot 10 oktober.

9) Daarna kwam de Lentefeest periode van 22 augustus tot 21 september.

21 september is de Lente Equinox.

10) De volgende periode is van 22 september tot 21 oktober

De dagen rond *1 oktober zijn ook belangrijk. Het is de Engelendag. Deze dag staat tegenover 1 april.

11) Dan volgt de periode van 22 oktober tot 21 november.

31 oktober/1 november Feest van de doden/ kinderen (40 dagen na lente equinox) viert men het grote vuur feest.

12) De periode van 22 november tot 21 december.


Naar Afrika Taal: 1B