Noord

Het jaar rond, overzicht van de kalenderfeesten van de wereld op het "noordelijk halfrond".

Toen de Romeinen de kalender begonnen te veranderen en iedereen dwong om de jaarindeling aan te passen aan de maanden en niet meer aan de zodiak raakte de betekenis verloren. Toch kunnen we nog veel feesten terugvinden als we de verschillende oudste kalenders uit alle geloofsrichtingen en landen naast elkaar leggen. De overeenkomsten zijn opvallend; op het noordelijke halfrond vieren we in alle landen en culturen dezelfde feesten met vrijwel dezelfde gebruiken en betekenis. Hierbij heb ik ook de feesten van de maankalenders (die normaal elk jaar verschuiven) gelegd naast de bijpassende feesten van de zonnekalenders. Veel maankalenders zijn afgeleid van zonnekalenders of worden om de zoveel jaren afgestemd op de zonnekalenders. Wat blijkt is dat vrijwel alle kalenders en oude feesten van oorsprong gekoppeld zijn aan de 12 tekens/ periode van de zodiak zodat alle feesten op dezelfde tijd vielen. Ze wijzen op een oorsprong die tot ver teruggaat in de prehistorie. (De overgangsdag van het ene naar het andere sterrenbeeld is niet exact maar varieert enige dagen)

Zie de 6 belangrijkste jaarfeesten (ook vuurfeesten genoemd omdat men vaak een groot vuur ontstak). Deze zes feesten vormen de spaken van het rad. Tijdens de zes vuurfeesten zou de poort naar de andere wereld open staan en kon men dus aanbidden en rituelen uitvoeren. Met dode voorouders communiceren. Men geloofde dat men zichzelf, het vee of het gewas kon reinigen, genezen, sterken, vernieuwen, vruchtbaar maken en beschermen en soms de toekomst voorspellen. Men zou het weer en zelfs de zon kunnen beïnvloeden.

1) Periode van 21 maart tot 21 april:

Het begin van het nieuwe jaar begon eigenlijk pas met de lente (op het Noordelijk halfrond).

Het belangrijkste keerpunt was de Lente equinox. rond 21 maart. (Palmpasen)

Het hoogtepunt van het feest viel pas op de eerste volle maan na de lente equinox:

Later Pasen genoemd, dit werd later op *1 april gevierd.

Voor de tegenwoordige Paasdatum zie: Kerkelijke feestdagen rond Pasen.

De maand april was echt een feestmaand waarin veel gegeten en gedronken werd, stond in verband met vele godinnen (waarschijnlijk allen dezelfde). Eind april werd het graan gezaaid. Hiervoor moest de grond natuurlijk eerst vruchtbaar worden gemaakt.

Klik hier voor de inhoud en feestgebruiken rond de Pasen

2) Van 22 april tot 21 mei

Rond 23 april; Het feest van de held en de draak (eind april-begin mei):

Hemelvaart hoort ook bij het pinksterfeest.

Hierna kwam het meifeest op 1 mei. Dit was ook een belangrijke dag want deze dag was 40 dagen na de lente equinox. De datum is ook uitgelopen naar 12/13 mei die ook herinnerd aan de feestdag. Later werd dit feest Pinksteren genoemd.

Klik hier voor de inhoud en feestgebruiken rond de Meifeesten en Pinksteren

3) Eind mei en begin juni: de periode van 22 mei tot 20 juni

4) Feest van de midzomerzonnewende: 21 juni tot 22 juli

De langste dag was op 21 juni

5) De Oogstfeest periode is van 23 juli tot 21 augustus

*1 augustus was ook een belangrijke dag. Het was 40 dagen na de zomerzonnewende.

Rond 24 augustus zien we Het feest van de Toren en de draak. Dit feest begon al rond 15 augustus en liep door tot 10 oktober

6) De Herfstfeestperiode van 22 augustus tot 21 september.

7) De volgende periode is van 22 september tot 21 oktober

De dagen rond *1 oktober zijn ook belangrijk. Het is de Engelendag. Deze dag staat tegenover 1 april.

21 september is de Herfst Equinox.

8) De periode van 22 oktober tot 21 november.

31 oktober /1 november Feest van de doden(40 dagen na herfstequinox) viert men het grote vuur feest.

9) De periode van 22 november tot 21 december.

5 of 6 december is een belangrijk feest van de winterman en wintervrouw.

14 tot 25 december mocht er niet worden gewerkt, het waren verplichte rustdagen (12 nachten tot de winterzonnewende) Joel, Yule.

10) 22 december tot 21 januari.

21 december is de kortste dag; De midwinterzonnewende. Hierop viert men het Joelfeest.

25 december was een belangrijke dag, hierop kwam de zon weer terug of werd sterker, het heet ook 'dag van de zon'.

11) 22 januari tot 21 februari

1 februari weer een belangrijke dag voor de natuur. Het was 40 dagen na de winterzonnewende en 50 dagen voor de lente equinox (Palmpasen).

12) 22 februari tot 20 maart.

22 februari Carnaval was de overgang van de koude naar warme tijd. Het was tevens een lotsdag en 50 dagen voor 1 april (Pasen).


----------

Colligny

Ogham/ Runen

Link naar het jaar rond en de feesten van Noord Amerika en Canada

Link naar het Arabisch Schiereiland

Opmerkingen:

Veel van de volksgebruiken zijn ook terug te vinden in de oude brood en koek vormen (bv. koekplanken) die bij de feesten werden gegeten.

Kalenderwijziging; de Juliaanse kalender werd veranderd in de Gregoriaanse, hierdoor veranderde de data van de feestdagen ook. Maar de boeren op het platteland hielden vaak nog wel vast aan de oude data en of verlengde deze feesten gewoon tot de nieuwe data. Ik heb de data van de nieuwe feesten teruggerekend naar de oude data.

Alleen de oude Heiligen zijn vernoemd die verbonden zijn aan de kalender of een speciale betekenis hebben.