Decanen, elementen, planeten en weekdagen, de ideale verdeling:

Het getal 7 is over de hele wereld altijd al heilig geweest en verbonden met de 7 planeten.                            >>Naar de 7 weekdagen.
Decanen zijn de 7 planeetgoden. Ze werden vastgesteld aan hun plek in de hemel op de plaats van het sterrenbeeld. Dus ze verschoven steeds. Later werden ze vastgelegd en gekoppeld aan de feesten als goden en in de taal. Daarna ook aan de weekdagen (zie hoofdstuk 9).

Elk sterrenbeeld uit de zodiak kreeg een vaste belangrijkste planeet toegeschreven en 3 vaste planeten die elk 10 graden innamen van de cirkel. Elk land/ volk bedacht later zelf ook goden in de plaats van de Decanen. Dus er waren 3 goden die in een periode van een bepaald sterrenbeeld belangrijk waren.

Rond 400 v Chr. zou de Griekse Aristoteles de dierenriem verbonden hebben met de 4 elementen. Ook zou dit verbonden worden aan persoonlijke eigenschappen bv. vuur; vurig, water; goed aanpassingsvermogen, aarde; goed geaard. Vuur werd dus gekoppeld aan ram, leeuw en boogschutter.

Alchemisten

De alchemisten waren de eerste die scheikunde beoefenden. Scheikunde betekende "de kunst van transmutatie". Dit deed men al in het oude Mesopotamië, Egypte, India en China. De alchemie werd later opnieuw ingevoerd door de Arabieren (islamieten). De alchemisten in het westen wilden lood in goud proberen te veranderen. De alchemisten in het oosten zoals China zochten naar "het grote elixer van onsterfelijkheid". Hun taak was tevens om de doden zo goed mogelijk te conserveren (mummificeren) zodat het lichaam van de adel iets langer heel zou blijven voor een eventuele opstanding. Hierdoor hadden ze ook grote kennis van kruiden. De Egyptenaren experimenteerden ook met elektrolyse (aanvankelijk bedoeld om sieraden te vergulden, zie het gebruik van oranje koningswater Aqua Regia bij Zuid Amerika 6a). Alchemie is ook de basis van verfstoffen. Maar alchemie is eigenlijk te vergelijken met de kunst van het koken, dat is ook chemie! Ook het maken van alcoholhoudende drank of het maken van een goede lijmstof voor je stenen bijl.

De alchemisten zouden het ook hebben over "de steen der wijzen". Deze zou dan gemaakt zijn van de basiselementen. Men wilde ook weten hoe metalen in de grond ontstonden. Wellicht is ze toen ook het verband opgevallen tussen de sterrenbeelden en metalen (en dus ook de kalender).In het Perzisch is de steen der wijzen: <ǧoeǧerde sorg>. ǧoeǧerde betekent: buskruit/ zwavel.

431- 404 v Chr. Peloponnesische oorlog in Griekenland tussen de stadstaten van Athene en Sparta. Hierbij zouden vlammenwerpers werden gebruikt (Grieks vuur) op de schepen. Dit zou een chemische samenstelling zijn van kolen, zwavel, salpeter, pek/asbest en of Nafta. Deze kennis zou goed van andere landen kunnen zijn overgenomen.

De alchemisten namen de symbolen van de Decanen in de middeleeuwen over omdat hun werk verboden was en de meeste mensen ze niet konden lezen. Door hun werk met chemie ontdekten ze per ongeluk belangrijke stoffen zoals; zoutzuur, salpeterzuur, fosfor en het buskruit. Rond 690 n Chr. bestond Alchemie in Damascus en omstreken uit metaalexperten die elementen samenvoegden voor het maken van munten. Hierna werd rond 700 chemie uitgebreid voor de productie van verf, glas, alcoholische dranken, tegels (glazuur), glas in lood, kalk, zeep, parfum en pigment. Hiervoor gebruikten de alchemisten vertalingen vanuit het Grieks (Chemnia).

Soms werden Venus en Saturnus verwisseld, zie de vrijdag (de kerk was negatief tegenover Venus). Venus werd verbannen naar onder en later helemaal uit de weekdagen gehaald. Wat wel opvallend is, is dus weer de verwijzing van de delfstoffen naar de sterrenbeelden. Het ijzer van de strijdgod Mars werd ook belangrijker dan het koper van de belangrijkste godin Venus in de geschiedenis. Ook de Alchemisten verwezen in hun werk naar de sterrenbeelden zoals bijvoorbeeld het hart van het sterrenbeeld leeuw. Dat was waarschijnlijk gewoon een synoniem voor goud. Kwik heeft als bijzondere eigenschap dat het goud kan oplossen en werd dus als een bijzonder tovermiddel gezien (Cinnaber; zwavelkwik). Waarschijnlijk verving men daarna het zink voor kwik.

Een kom gemaakt van de legering van de 7 metalen zou de gezondheid bevorderen en heilzaam werken (deze bestaat ook echt in Kazachstan/ Oezbekistan). Zie ook voor "de steen der wijzen" het sterrenbeeld Beker/ Crater


De basis indeling van de 7 planeten (in de juiste volgorde) in Europa:

Weekdagen

Planeet en symbool

weergave planeet god (Grieks-Romeins)andere attributen/ figurenPeriode in het jaarwagen getrokken door:ActiviteitElement Alchemie:
Zodiak

behorend bij dierenriem later bedacht:Element+
betekenis

Tarot

Zondag1 Zonkoning met zonnesymbool en leeuwen

kroon en staf/ boek

Koning van de hemellichamen.

Griekse Helios (Door Homerus Hyperion genoemd). Mooie sterke jongeman met krullend haar en stralenkroon. In de Nacht bracht een gouden boot hem terug naar het oosten.
Mei tot en met november4 paardenKoning, Heer, Feest, kronen van heersers en tot ridder slaanGoud

(later ook zwavel)
leeuwVuur 1

handelen, dag
Maandag2 Maan
boogschutter met maan (soms ook hoorn), soms ook horens op hoofd, toorts

vis/ of hond-achtig dier

Koningin van de hemellichamen.

Grieks: godin Selene later Artemis en Hekate

Vanaf midwinter tot en met april2 vrouwenVissen en badenZilver

(later ook water)
kreeftWater 2

mediteren, dromen,
nacht
Dinsdag3 Marsridder met zwaard en schild of als strijder te paard met rode cape en helm, vlag van koning.

Griekse Ares/ god van de donder

De rode planeet Mars heeft een cyclus van 2 jaar. Soms "vlamt" hij op. Daarom als god van de oorlog.
Vanaf midwinter,

tot en met april


2 honden of 2 paardenOorlog voeren, vee verplaatsen

IJzer

(was waarschijnlijk voorheen meteorietijzer, zie 8)

ram en schorpioenVuur 2

mannelijk, geweld
Woensdag4 Mercuriusman met krom zwaard die blaast op lange trompet


dubbele slangenstaf (Caduceus van Griekse Hermes, symbool van heraut en vrede), helm met vleugels, ster.

Hermes is de voorganger van Dionysus en werd weergegeven als stenen pilaar.

Kleine planeet die een lusvormige beweging beschrijft in de hemel.

mei en eind augustus/ begin september (gelijk aan Sint Joris, Plejaden)2 hanen/ 2 ravenKunst, muziek en wetenschap, schrijven, handel drijven en markt, brengt soms dode zielen naar onderwereld (zie raven). Boodschapper
goden.
Sterrenbeeld Zomerdriehoek. Maker van lier uit de schildpad.
Zink,

later Kwik, later symbool in de vorm van de Esculaapstaf van de wijsheid en genezing.
tweeling en maagdAarde 1

communicatie
Donderdag5 Jupitermet zijn arend en bliksempijlen.

bediende bied hem een schaal met drank aan.

De grote heldere planeet jupiter beweegt zich majestueus en gelijkmatig.

koning der goden: Griekse Zeus

juni/ juli2 pauwen/ 2 arendenEvangelie verspreiden, paus, jacht,Tinboogschutter en vissenLucht 1

ziel van de wereld
(zegenwagen) wereldreligie

Tarotnr: 7
Vrijdag6 Venusnaakte vrouw, of met 2 horens, 2 kleine vleugels op hoofd, soms draagt zij ook boog en pijlen, of de pijl van cupido, maskers, spiegel, bloemen, toorts

Cupido,

ster.

Venus is helderder dan Mercurius en vormt in 6 maanden een wispelturig patroon daarom werd ze vergelegen met een verleidster.

Mei tot en met november2 vogels (roofvogels)/ of 2 duivenPartner zoeken en Liefdesvermaak, zinnelijkheid, schoonheid, jeugd. Koperweegschaal (Venus bereidt de aarde voor op de winter)
en stier (met bloemen in het haar lokt Venus de zomer dichterbij)
Water 1

vrouwelijk, liefde
Zaterdag7 Saturnuskoning op troon met lange zeis en kind

Planeet werd vroeger gezien als verst van de aarde verwijderd. Een trage oude zwerver met weinig licht. Het heeft een dertigjarige cyclus.

Hij stond voor de god van de tijd en vader van Jupiter. Zowel lang leven als dood.
"Grenswacht" bewaker van de uiterste grens van de hemelsfeer.
Vanaf september


2 draken of 2 slangenRechtspraak; voedsel voor armen, straf voor de slechten, mijnwerkers, land ploegen, graan dorsen, varkens eikels voeren. Schaapsherder.
Satus="zaaien" (herfstzaai). Traditie, verdraagzaamheid.
Loodsteenbok en WatermanAarde 2

justitie, oordeel,
dood

Later bedacht men het 8e element (of het was geheim in het Westen, zie het Taoïsme)

8 Ster

*

Ster die verwijst naar de 5 elementen

Meteoriet

christelijk: 8 staat voor wedergeboorte en her-schepping door de doop op de 8e dag.

Heelal/ Hemel

Meteoriet:

In de prehistorie hakten ook de indianen, Aboriginals en Inuit al stukjes van meteorieten af om koud te bewerken tot messen of als heilige voorwerpen. Ook het tektiet (gesmolten glasachtige gesteente na meteorietinslag) was bijzonder geliefd. Later begonnen de Kelten de meteorietsteen warm te smeden tot edelstaal. Dit harde staal werd "Ferrum Noricum" (zwart metaal) genoemd door de Romeinen en was zeer gewild. In China gebruikte men meteoriet al sinds de middeleeuwen (Ming dynastie) om kompasnaalden magnetisch te maken. De meteoriet zou verbonden zijn met het magnetisch veld van de aarde. Het kompas plaatst men dan weer in het centrum van de heilige kompasring van het Taoïsme (zie onder). Deze worden nog steeds gemaakt in Tangyue. De Egyptische koning (bekend alsToetanchamon) bezat een mes van meteoriet. Een zwaard van meteoriet van Siegfried komt voor in de Germaanse sage van het Nibelungenlied. Vele volkeren beschouwden meteorietstenen als boodschappen van de goden en waren er bang voor.


Dezelfde indeling van de Decanen komt voor in het Taoïsme zie hieronder.

Dit is een oude legpenning van de Alchemisten gevonden in Nederland. Wellicht komt het van de Rozenkruisers. Op de voorzijde staan de 8 symbolen/ elementen en op de achterzijde zit een figuur met lichtkrans aan een tafel. De rest is helaas moeilijk te herkennen. Bij de Rozenkruisers zit de verlichte wijze aan een tafel (gericht naar het oosten, bron van kennis) met daarop een boek en een weegschaal. Hij wordt omringd door de vier elementen en de twee zuilen van kennis die verbonden zijn met de mannelijke en vrouwelijke polariteit van de natuur. Hij zit voor de toren met het kruis.

De orde van de Rozenkruisers (AMORC) is opgericht rond 1614 en gaat terug op oudere alchemisten zoals Paracelsus uit de 16 de eeuw. Een belangrijk onderdeel is het bestuderen van de Egyptische mythologie en mystieke orden naast de christelijke gnostiek. Ook de Kaballa en getallenleer is voor hen van belang. Ze ontstonden uit intellectuelen zoals dokters, musici, kunstenaars, wetenschappers, filosofen, esoterici en schrijvers. Ze zijn open, ruimdenkend en streven naar een ideale wereld. De roos staat voor de volmaakte menselijke ziel (in het kruis). De driehoeken waaruit het kruis is opgebouwd staat voor de 3 menselijke energieën. De 12 driehoeken staan voor de 12 graden van de orde. Het getal 8 staat voor harmonie. Opvallend is dat volgens de Rozenkruisers de Tempeliers zich ook bezig hielden met alchemie. Zij hadden een kruis dat juist opgebouwd was uit driehoeken zoals op de foto (maar dan vaak met 2 stippen erin; 11; 1+1). De Tempeliers zouden hun kennis ontvangen hebben van de Assassijnen (assaça= "zij die behoeden") in Palestina.

Taoïsme in China: De 8 pentagrammen zijn opgebouwd uit de 3 eenheid van Yin en Yang (Zie het jaar rond):

(Ook te vinden op de oude waterklok en op het Wei-Qi bord met het kompas)

Nr. Symbool/ pentagram Element Richting Plaats, Planeet, Wind en Jaargetijde Naam en voorstelling Chinees Zodiak
teken:
1

--- ---

---------

--- ---

Water (Kan)

(Shui)

Noord De Gele rivier, Huang He/ Huang Ho? Tevens een god als man-vis. Hij reed in een wagen getrokken door twee draken. Vereerd bij de samenkomst van de gele rivier en lo rivier. Vereerd met paardenoffers en een maagdelijke bruid als offer elk jaar. Symbolisch gehuwd bij de plaats Ye. De Gele rivier werd ook wel Gele draak genoemd.

De Amur rivier werd zwarte draken genoemd.
2

---------

--- ---

--- ---

Berg (Gen)

Noordoost Winter, (gelijk aan de zomer bij ons =omgekeerd in China) noordelijke Hengshan berg. En Wutai Shan berg. Gebergte met 5 toppen rond dorp Taihuai in de provincie Shanxi. "Koude berg" genoemd want hier blijft het altijd koud ook in de zomer (9 graden). Staat in verband met Dunhuang. Chinees boeddhisme en werd bezocht door diverse Chinese keizers.

Zwarte schildpad (Hiouen Woo) Ook Plejaden?

(Tevens Sterrengroep, een van de 4 paleizen)

De zwarte schildpad staat voor kracht.

Slang
3

--- ---

--- ---

---------

Donder (Zhen)

Hout (Mu)
Oost

(zons-opkomst)
Mars en de zeer heilige berg Tai Shan (provincie Shandong bij Tai'an) van het oosten, berg van het groene jade. Tempel van de hemelse jade keizer Yu Huang en de Bixia tempel van de godin (jadevrouw). Tempel van Godin Do Wu (sterrenbeeld Grote beer) Geboorteplaats Confucius. Heilige berg voor alle religies in China.
Men bid hier vooral voor het familiegeluk en rijkdom. In het oosten is ook nog een andere berg "hemelspijler" in de provincie Alui met granietrotsen.
4

---------

---------

--- ---

Wind (Xun)

Zuidoost

Overheersende windrichting in Zuid China.

Lente (gelijk aan de herfst bij ons = omgekeerd in China)

Grijze of blauwe Draak

(Ts'ang-Loung)


(Tevens Sterrengroep)

Aap of Boog
schutter
5

---------

--- ---

---------

Vuur (Li)
(Huo)
ZuidZuidelijke Hengshan berg. Huang Shan/ Yi-Shan berg (provincie Anhui bij Zhenjiang). Later "Gele berg" genoemd is eigenlijk een gebergte met 72 toppen.
De gele hemelkeizer (Huangdi) zou hier 2000vChr het onsterfelijkheidskruid gevonden hebben. Liefdes berg (berg=yan, mannelijk/ wolk=yin, vrouwelijk). Jade Koningin berg met de lotustop.
Sterrenbeeld Boötes
6

--- ---

--- ---

--- ---

Aarde (Kun)

(Tu)
Zuidwest

Venus

Zomer, (gelijk aan de winter bij ons = omgekeerd in China)

Kunlunberg met Godin. Zie ook sterrenbeeld Feniks

Rode Feniks (haan)

(Tchou Niao)


(Tevens Sterrengroep)

Zwijn
7

--- ---

---------

---------

Meer (Dui) West
(zons-
onder-gang)
Qinghai meer? Of de Fanjing berg in de provincie Guizhou met de 100 beken. Meer van heilige draak. Leefgebied van de reuzensalamander en Guizhou goudaap. Boeddhistische berg van zielen van doden en tempel van gouden licht.
8

--------

--------

--------

Hemel (Tian/ Qian)

Metaal (Jin)

Noordwest
mens symbool voor "groot of grote heer"

Herfst (gelijk aan de lente bij ons = omgekeerd in China)

Luchan, ondergaande zon, dodenrijk.

in Xinjiang/ Sinkiang is een zonne altaar te vinden uit 1000 v Chr. die bestaat uit 3 ringen van steen.

Witte tijger (witte kat)

(Tevens Sterrengroep)

Op de Dunhuang kaart: Plejaden: Da Liang/ Mao; harige hoofd van de witte tijger.

Tijger


De 5 elementen:

De 5 elementen verschillen per land en cultuur. In het Taoïsme staan ze voor vijf verschillende elementen zoals vuur, water, hout aarde en metaal. Ook de menselijke organen; hart, lever, longen, nieren en milt horen hierbij. Maar ook de vijf windrichtingen die overeenkomen met de 5 heilige bergen in China. Deze bergen zijn niet alleen mooi maar worden al sinds de prehistorie vereerd. Vooral omdat ze belangrijke mineralen bevatten en hierdoor zijn er helende bronnen en helende planten te vinden. De bergen zijn gekoppeld aan de sterrenbeelden en aan de 5 mythische hemelse keizers die China zouden hebben gesticht rond 2200 v Chr. (zie de gele keizer Huangdi). In het midden ligt de centrale SongShan berg ( of Shaoshi berg bij Dengfeng, sommigen denken dat de Shang berg onder Shangqi lag) van het Zen-boeddhisme die het midden voorstelt. Hier vind men de Shaolin tempel met de heilige rots en de stenen schildpad. Velen maken een pelgrimsreis hierheen voor het drakenfeest in de lente om de stenen aan te raken en zo voorspoed te vragen. De tempel wordt ook Tai Chi Gong genoemd en speelt een belangrijke rol in de Kungfu vechtkunst. De Tai Shan berg (oost) is het belangrijkste maar de 5 windrichtingen liggen niet helemaal recht op de windroos. Dit komt omdat ze zijn gebaseerd op de kenmerken van het land zelf. Als we de plaatsen verbinden krijgen we ook het pentagram van de vijf elementen. Ze zijn geplaatst in een cirkel waarbij het midden wordt gevormd door een grote schildpad. Volgens de Chinezen draagt de schildpad dan ook het hemelgewelf (zie ook het sterrenbeeld van de Plejaden). De Chinese sterrenhemel is opgebouwd uit bovenstaande 4 gebieden die op hun beurt weer uit vele kleinere constellaties bestaan. In het noorden lag het paarse hemel paleis (net als het paleis in China zelf; Erlitou, bij Yanshi? Hoofdstad sinds 1700 v Chr., bestond al in 2500 v Chr.). In het zuiden vinden we Sanxingdui (berg van de 3 sterren) met de bronzen beelden van een godheid/ koning met opvallende ogen. Zie voor meer informatie de Dunhuang sterrenkaart uit 800 na Christus. De fascinatie voor de sterren en het land zien we terug bij de beroemde keizer Qin Shi Huangi die de 7 rijken van China verenigde in 221 v Chr. Hij zag zichzelf als de goddelijke Jade keizer en liet een enorm graf bouwen (beroemd van het terracotta leger) bij Xianyang (bij Xi'an). Tevens begon hij met de bouw van de Chinese muur. Ook de Chinese boeddhisten hebben 4 heilige bergen (Wutai Shan zie boven (noord), Putuo Shan (oost), Emei Shan (west) en Jiuhua Shan) (zie voor meer informatie het sterrenbeeld van de Plejaden).


De seizoenen zijn omgekeerd omdat dit de nachtpositie weergeeft van de maan, dus niet van de zon van de dag. Bedacht in de zodiak periode van Ram (zie Zodiak). Deze symboliek vinden we ook in Indochina zoals in Vietnam en Korea.

Deze oude spiegel uit 738 na Christus is gevonden in een scheepswrak bij Belitung in Indonesië. Het was een geschenk van de Chinese Keizer aan Mesopotamië. Hierop staan de 4 sterrengroepen/ richtingen gecombineerd met de pentagrammen.

Men heeft in China de sterrengroepen zelfs verwerkt in een soep als delicatesse waarbij de draak wordt gevormd door slangenvlees, feniks door kippenvlees en tijger door kattenvlees.

De draak is op zich ook weer samengesteld uit 5 verschillende dieren met hun eigenschappen; kop van een kameel, hoorns van een hert (lang leven), lijf van een slang (slimheid), tijgerklauwen (moed en dapperheid), schubben huid van de karper vis ( rijkdom en geluk). Zie het sterrenbeeld Steenbok.

Tegenwoordig kennen we ook het 9de element: tijd of energie (zijn hetzelfde). Men denkt dat in het begin alleen energie bestond. En samen vormen deze 9 elementen dus de bouwstenen waaruit alles is opgebouwd. In India waar astrologie nog even belangrijk is als astronomie bij de Hindoes, gaat men uit van 9 hemellichamen die zijn gelijk aan 9 goden (Navagraha) met hun eigenschappen (te vinden in Varanasi). Deze komen overeen met de andere.

Later heeft men een soortgelijke indeling toegepast in het Feng Shui kompas om een perfecte harmonie te vinden. Hierbij stellen de buitenste ring de aarde, de middelste ring de mens en de binnenring de hemel voor. Ook kijkt men naar de 5 elementen: water (geld), vuur, aarde, goud, hout (kan ook een berg zijn). Maar de interpretaties zijn divers en persoonlijk zoals bij de Tarot (I Tjing). Zie voor de Tarot onder het hoofdstuk Jaargetijden.

Hindoe:

1 Zon Surya of Vivasvat Ravi/ Zondag Gouden koning. (rijdend op paard of in zonnewagen met 7 paarden of 7 koppig paard, meestal reed zijn vrouw in de zonnewagen, 7 chakra's, lotusbloem)
2 Maan Chandra Soma/
Maandag
Maanrijtuig (Rijdend op antiloop, knots en konijn) of rijtuig met 10 paarden
3 Mars Mangala of Bhima Bhauma de oorlogsgod Mangalaa/
Dinsdag
ram, drietand, knots, speer/ rijdend op paard met zwaard
4 Mercurius Buddha God van handel en communicatie, zoon van de maangod Chandra, reïncarnatie van grote god Vishnoe Budhavaara/ WoensdagSoms op tapijt of arend (, knots, schild, gevleugelde leeuw, scepter, rijdend op arend of wagen getrokken door leeuwen).
5 Jupiter Brihaspati/ Guru God van wijsheid en lesgeven Brihaspativaara/
Donderdag
Met olifant of op lotus. Of rijtuig met 8 paarden (god van gebed of aanbidding, later leider van de planeten, stok, lotus en kralen, rijdend op zwijn).
6 Venus Shukra God van helderheid (puurheid, wit), schoonheid, rijkdom en plezier, vruchtbaarheid Shukravaara/
Vrijdag
(rijdend op kameel met ring in haar hand of rijdend op zwart paard of krokodil) stok, kralen, lotus, pijl en boog.
7 Saturnus Shani/ SanaiscaraGod van de langzame moeilijke weg, cariëre, lang leven, zowel leraar als oordeelveller Shani-Var/ Zaterdag Zwart uiterlijk. Op een zwarte kraai of raaf. (ook het getal 7, soms rijdend op olifant), zwaard, pijlen, 2 messen
8 Rahu (stijgend maanpad)Hoofd van de Draak/ Slang die de zon of maan eet gedurende eclipsen Mohini (de vrouwelijke incarnatie van Vishnu) hakte zijn hoofd af Op leeuw
9 Ketu (dalend maanpad)Staart van draak of slang Onsterfelijkheid Op zwarte vogel

A) Decanen uit de Oude Westerse Astrologie:

TekenBelangrijkste heerser van het huisVersterkende heerser0-10 graden10-20 graden20-30 graden
AriesMarsSunMarsSunVenus
TaurusVenusMoonMercuryMoonSaturn
GeminiMercuryN/AJupiterMarsSun
CancerMoonJupiterVenusMercuryMoon
LeoSunN/ASaturnJupiterMars
VirgoMercuryMercurySunVenusMercury
LibraVenusSaturnMoonSaturnJupiter
ScorpioMarsN/AMarsSunVenus
SagittariusJupiterN/AMercuryMoonSaturn
CapricornSaturnMarsJupiterMarsSun
AquariusSaturnN/AVenusMercuryMoon
PiscesJupiterVenusSaturnJupiterMars

De Decanen werden rond 100 voor Christus nog eens opgedeeld in 12 delen van elk 2,5 graad. De Grieken noemden dit "Dodecatemoria", zo konden zij de horoscoop nog beter uitleggen als een goede of slechte plek. Dat ging zelfs zo ver tot op de 1 graad.

B) Moderne Astrologie waarbij nieuwe planeten zoal Uranus, Neptunus en Pluto zijn toegevoegd (nu zichtbaar met de telescoop):

Teken0-10 graden10-20 graden20-30 graden
AriesMarsSunJupiter
TaurusVenusMercurySaturn
GeminiMercuryVenusUranus
CancerMoonPlutoNeptune
LeoSunJupiterMars
VirgoMercurySaturnVenus
LibraVenusUranusMercury
ScorpioPlutoNeptuneMoon
SagittariusJupiterMarsSun
CapricornSaturnVenusMercury
AquariusUranusMercuryVenus
PiscesNeptuneMoonPluto

Rond 100 na Christus begonnen sommige Hermetica met een nieuwe filosofie (naar de Griekse Parmenides rond 500 v Chr.). Gnostici vonden dat de menselijke ziel gevangen zat en geketend tijdens het aardse leven. Men zou zich moeten bevrijden van zonden om in het paradijs/ de andere wereld te kunnen komen. De mens zou gered moeten worden. Hierdoor zouden de planeten (in een andere volgorde) de 7 zonden voorstellen. Men moest als het ware langs deze planeten reizen om de zonden (negatieve kleding) kwijt te raken. Dit kunnen we lezen in de Corpus Hermeticum en ook in La Divina Commedia van Dantes Alighieri (begin 14 de eeuw).

De Maan:

De donkere vlekken op de maan worden ook gebruik in vele mythen en legenden. Het lijkt o.a. op;

1) een scheef gezicht; 'het mannetje in de maan'

2) Een springende haas/ konijn; het zou kunnen dat deze in verband wordt gebracht met Pasen.

3) Boer en boerin

4) Twee kinderen die een juk met een emmer water dragen

5) Een boer met een takkenbos op zijn rug

6) Een vrouw achter een spinnewiel (vrouw holle)

7) De Pruisische adelaar

8) De kus in de maan


Uit de Decanen ontstonden de 7 weekdagen.

>>