Het rad

Hier zie je een voorbeeld van een eenvoudige moderne jaarindeling die afgeleid is van het grote rad (gebaseerd op Nederland op het Noordelijk Halfrond). Duidelijk te herkennen in het rood is het zes-spakig rad. Dit werd ook wel het Germaanse/ Keltische zonnerad genoemd, al is het rad een algemeen teken van de 6 grootste vuurfeesten die gevierd werden en worden over de gehele wereld. De wisseling van de seizoenen heeft alles te maken met de stand van de zon op de aarde (zie hoofdstuk Astronomie). Onder hoofdstuk Het jaar rond, staat waarom het jaar zo is ingedeeld met alle benamingen en feesten. Het rad en de bloemfiguur komen we veel tegen op oude voorwerpen. Het blijkt dat men aan de hand van een gelijkzijdige zeshoek heel gemakkelijk in de prehistorie een steencirkel kon aanleggen. Voor de beroemde steencirkel Stonehenge in Engeland tekende men waarschijnlijk eerst een cirkel met middelpunt. Hierop een zeshoek die men 5 keer verschoof zodat men de positie van de 30 stenen kon aangeven. In de natuur zien we de gelijkzijdige zeshoek terug in de bijenraat, in de basaltblok en in kristalvorm. We zien ook dat in Engeland in Must Farm, 6 middenpalen van de ronde huizen om het centrale vuur gegroepeerd stonden (rond 1000 v Chr.).


De blauwe lijnen zijn de equinoxen/ eveningen (zie Astronomie voor meer uitleg)

>>