De 3 jaargetijden en de 3 godinnen, Venus: >>                                    

                                                                                           

Venus de moedergodin of moeder aarde wordt al 500.000 jaar lang vereerd, ze wordt ook wel gewoon "mama" genoemd (als oervorm; ma, na, am, an, letter M), was ochtend en avond ster; zij bestond als oppergodin/ moedergodin ook uit een dualiteit; Liefde, vruchtbaarheid, blijheid tegenover; oorlog, vernietiging (stormen) en tranen (dan had zij de vorm van een slang of zeemonster/ draak). Zij was de grote lots-godin en oordeelde over de mensen en was goed voor de mensen als zij goed waren geweest en bestraffend als zij slecht waren geweest. De mensen baden vooral tot haar om vergiffenis van hun zonden, om regen en goed weer zodat de planten gaan groeien en de dieren zich vermeerderen en de mensen in vrede kunnen leven. In Mesopotamië is zij de godin die reist langs de hemel op haar stier of haar gevleugelde paard (daarom is haar attribuut ook een maan- of Venus sikkel en ster). Zij was de eigenaar van de edelmetalen, de levensboom en bron waarvan alle leven afstamt.


Deze grotgravure is uit Roc aux Sorciers in L'Anglin, Frankrijk: Gemaakt rond 14.000 v Chr. Het stellen drie vrouwen voor; een jonge vrouw, een hoogzwangere vrouw en een oudere vrouw. Het stelt waarschijnlijk de 3-eenheid voor van de godin Venus en stelt dan de lente, zomer en winter voor. Want in de prehistorie kent men maar drie jaargetijden.

In de grot van Maz d' Azil heeft men opvallende versierde botten gevonden van 15.000 v Chr. zoals een bot met 3 gesneden paardenkoppen. Het is wellicht een stuk van een speerwerper en erop staan drie prachtige paardenhoofden. Een veulen, een volwassen paard en een schedel van een paard. Het stelt de 3 fasen voor; geboorte, leven en dood. (Nu in Musée Des Antiquités Nationales in Saint-Germain en Laye, bij Parijs)


Bot uit het Magdalénien met 3 vrouwen aan beide zijden ingegraveerd. Ervoor zijn delen van een geslachte bizon (wellicht offergaven aan Venus)

De godin is te vinden in de symboliek en patronen op prehistorische voorwerpen als: V, X, M, driehoek, diamantvorm, zigzag, spiralen, golven, net en 3-lijn. Dit zet zich voort tot in de ijzertijd. Tijdens de introductie van de wol werd ze de spinster/ weefster met het weefgetouw. Rond 6000vChr. verschijnt ze veel in vogelvorm op voorwerpen(zoals vazen) van watervogel zoals; gans, kraanvogel en zwaan. Verder kennen we haar ook al als uil of gier en raaf (vogels van de dood). Andere dieren die bij haar horen of als deel van haar persoonlijkheid zijn de bizon/ stier, leeuw, hert, beer, slang, schildpad, zeug. In Megalietgraven staan de borsten, vagina of hele godin afgebeeld.

De 3- eenheid wordt ook weergegeven als 3 evenwijdige lijnen of stippen, soms als 3 slangen zoals op de mammoet tand van Mal' ta uit Siberië (ongeveer 24.000 v Chr).

In Catal Hüyük in Turkije vinden we uit rond 6000 v Chr. een beeldje van een barende godin op een troon met haar twee leeuwen. Ook is de godin al aanwezig in tempels in Achilleion in Thessalië rond 6000 v Chr.

Zo ontstaan de 3 elementen:

A: ZonB: VenusC: Maan
1: Jong/

2: Moeder met kind (eren)

1: Volwassen

2: Zwanger

OudLenteZomerHerfst/ Winter
WaterVuur Aarde
LiefdeTemperamentvolRust
WoordWaarheidWijsheid

Het had alles te maken met de natuurlijke jaarindeling en cyclus van de vrouw. De jonge meisjes en jongens die in de lente hun partner het hof maakten (lente-equinox/ Pasen). Trouwden en paarden in juni (midzomer zonnewende) zodat de meisjes zwanger werden in juli en negen maanden later rond eind maart/ begin april hun kinderen kregen (in noord Europa, in het zuiden was dit al in februari/ maart). Zo kregen zij kinderen wanneer het jaar begon en ze verzekerd waren van een warm en vruchtbaar jaargetijde zodat de kans op overleven het grootst was. We spreken hier dan nog over de tijd waarin men nog alleen afhankelijk was van de jacht in een toendra klimaat.

Toen men de wilde granen ging oogsten stond de godin tevens voor de drie groeistadia van het graan. Maar ook voor andere gewassen zoals bonen.

In de tijd dat men de landbouw ging invoeren werden de 3 aspecten van Venus veranderd in 3 verschillende godinnen met hun eigen namen en attributen. Ook dacht men dat de godin in de zomer symbolisch werd geroofd/ gehuwd door de god van de onderwereld als symbool voor de hondsdagen en verdween naar de onderwereld (zwanger, 1/3 van het jaar) waar ze de machtige godin van de onderwereld werd om pas in het voorjaar weer tevoorschijn te komen. Dit wordt ook gezien als het temmen van de godin Venus (leeuw) in juli/ augustus waarbij ze als het ware een andere persoonlijkheid aanneemt. In de winter heersten de godin van de onderwereld samen met de god van de onderwereld en zij beoefenden dan de jacht.

Als landbouwgodin in Afrika en Zuid Amerika bekend als Sarah/ Zara. Zelfs het noordelijkste volk van de Sami/ Samen noemt haar Sarahkka: de godin die de ongeboren lichamen van de baby's een ziel geeft. Geboortegodin. Dochter van Mattarahkka/ Mader Akko die de zielen laat reïncarneren.

In het voorjaar moet de zoon/ held de wintergodin (in de vorm van een demon; de draak of slang) doden opdat de cyclus zich kan vernieuwen en het land weer vruchtbaar wordt gemaakt (eind april/ begin mei).

In augustus werd de zwangere godin opgesloten door de god van de onderwereld. Daarom werd dit gezien als de godin in de toren: in veel verhalen wordt de jonge godin opgesloten in een gevangenis of toren. Van oorsprong deed men dit vanwege een vloek die vertelde dat haar ongeboren zoon het op zou gaan nemen tegen de koning en hem zou ombrengen. Dit omdat de oude god moest wijken of een bepaalde koning het land slecht zou heersen. In alle mythen kan de koning zijn lot echter niet ontkomen, hoe hij ook probeert om haar tegen te houden, ze wordt bijna altijd bevrijd door een jonge held of door magie. (de Griekse Zeus at symbolisch zijn vrouw Metas op om de voorspelling ongedaan te maken).

Dit staat op de kalender precies tegenover het feest van eind april/begin mei. De Held moet dit keer niet de oude wintergodin bestrijden maar nu de oude winter god. Hierdoor wordt het land symbolisch opnieuw vruchtbaar gemaakt zodat men opnieuw kon zaaien. Het was tevens ook een 2e mogelijkheid om een huwelijkspartner te zoeken. De oude koning wordt dus symbolisch gedood, sterft ofwel hij moet weer naar de onderwereld gaan. Deze jaarcyclus vinden we terug in het hoofdstuk; Het jaar rond. Hierin staan de bijbehorende feesten door de tijd.  

Alle elementen zitten in de 3 aspecten van Venus. Elk land en cultuur had zijn eigen godinnen, dit werden er steeds meer onder verschillende namen.

Overzicht van de godinnen:

A: Lente (nieuwjaar/ begin): B: Zomer ( verloop):C: Herfst/ Winter (oudjaar/ eind):
Grieks (3 Horen)Aphrodite/ Korè/ Eos/ Artemis-Eileithyia/ Enodia/ Dictynna (van de heilige berg Dicte op Kreta)./ Hera/ Orthia/ Groene-Demeter
Pallas Athena
1: Cybele/ Demeter (ook genoemd Damater)
2: Persephone/
Artemis/ Elaphaia/ Elaphebolia/ Selene/ Themis/ (gerechtigheid, lot)/ Tyche
Hekate met slang of leeuw, Hekate met hond en toorts, Hekate, met paard, sleutel en raaf, Athena, Hera
Rhea Britomartis (maagd)Rhea/ Magna MaterRhea Coronis (kraai)
Thallo (lente)Auxo (zomer)Carpo/ Dike (winter)
KeltischOstara/ Eostre (waarschijnlijk)/ Belisama/ Brigantia/ Brigit/ Brigindo (geneeskunde en vruchtbaarheid)/ Grainne/ Italiaans: Rehtia/ Reitia

Aine/ Anu/ Arianrhod/ Blodeuedd/ Boann ( heilige Ierse rivier Boyne)/ Sinann (heilige Ierse rivier Shannon)/ Sequana (heilige Franse rivier Seine)/ Ban Ceridwen Cliodhna/ Sulis of Suleviae bij de bron Bath in Groot-Brittanië. Danu (Danube of Donau). Sabrann of Sabrina (Severn). Brigantia (Braint en Brent). Dee (Deva), Clyde (Clòta) Gallisch Clutoida, Zoals in India Ganga (Ganges rivier).


Dana/ Don/ Badb/ Macha Caer/ Irnan/ Cailleach/ Arduinna/ Herecura/ Morrigan/ Morgan Le Fay/ Derbforgaille/ Epona/ Iseult of Isolde/ Nemain/ Niam/ Macha/ Scathach/ Ceridwen


Holda (vrouw Holle) met spinklos of spinnenwiel/

Oda: op verschillende manieren geschreven zoals: Oede, Oude, Olde, Ide, Itta. Ook de termen: "Ode/ Hulde"; "eer brengen aan" (Zie ook Holde en Holle als godin)

PerchtaHlín (beschermster, ring)/ Hel
Pre-islamitisch (Arabisch schiereiland)Al-Uzza/ Al-Uza, godin van de morgenster met vissen, steen of teken op voorhoofdAllät, krijgsgodin met palmtak en leeuw, toorts. Zie loet.Al-Manat. Manát, Lotsgodin met schild en speer. , "het lot", ster boven hoofd, maan op haar borst
GermaansFrigg
Nerthus/ Nehalennia/ Aveta
RomeinsVenus/ Aurora/ Carmenta/ Anna Perenna/ Juno/ Minerva (als smidse)/ Egeria/ Maia/ Diana Fauna/Flora/ Bellona/ Iuno Lucina 2: Mater Matuta/ Magna Mater/ Cybele Ceres/ Pomona/ 1: Iuno

2: Iuno Sospita

Diana/

Diana/ Trivia (Diana-Lucifera)/ Luna/ Iuno Regina/ Opalia/ Fata/ Fortuna/ Feronia/ Libertas met de 7 vlammen
Christelijk1: Maria Boodschap/ 2: Maria moeder van god/ Maria Lichtmis/ Maagd Maria/ Maria Koningin 1

Moederdag

1: Maria Koningin 2/ Maria Visitatie/

2: Maria Hemelvaart/ Maria Geboorte/

Onze-Lieve-Vrouwe van Smarten

Maria in de tempel/ Onbevlekt ontvangenis Maria
St. Agnes/ St. Brigida/ St Brigit/ St. Bride/ Britomartis/ St. Agatha van Sicilië/ St. Dorothae/ St. Appolonia/ St. mathilde/ St. Petronella/ St. AnastasiaSint Sophia

Sint Margaretha met de draak/

St. Maria Magdalena/

Sint Ursula

St. Anna/ St. Cecilia/ Sint Catharina met het rad/ Sint Barbara met de toren/ St. Lucia/ St. Dorothea/ St. Petronilla/ St. Veneria van Rome (Gallische Venus)/ St. Hripsime/ St. Walburgis
Toeareg/ BerberDaia (bron)/ Kar (maan) ofwel Q'ar Daia: Khardaia (nu Ghardaïa)
HindoeMaternal Kalin (bescherming),


1: Daksina Kali (vernietiger), Kalika/ AdyaMaha Kali (de maakster)

Sarasvati (lering, wijsheid, kunst, muziek)

Attributen:

lam/ kat en haas/ valk, haan zwaan,veer/ vissen/

venusschelp (bron/ meer of kelk, vaas).

leeuw en korenaar/ slang of draak/

wagen getrokken door 2 leeuwen of panters.

licht/ pijl en boog/ oorlog/ zwaard/ weegschaal/ fluit/ maan/ brood/ rad of spinnewiel met wol/ sleutel/ Troon, kroon, rozen, fruit, hoorn van overvloed, schip of roer, hond, diverse vogels: raaf of kraai, uil, zwaanvoet, zwaluw of Halcyon ijsvogel, gier, koekoek, duif, (vliegend) paard, stier, slang, Everzwijn, hert, beer, spin. Boek, poort, toren (stad). Zilver, Zwarte godin

Alle verschillende godinnen en vrouwelijke heiligen staan dus allemaal voor de moedergodin Venus. Elke plaats, land en geloof bedacht zijn eigen versie en is een eindeloze herhaling van hetzelfde gegeven. De eigenschappen van moeder werden weer doorgegeven aan de dochter. Rond 7000 v Chr vinden we Venus in Europa terug in de vorm van een vogel, hert, rendier, slang of berin vaak als barende godin met kind op schoot. De symbolen vinden we terug op brood en gebak maar ook op daken van huizen en geveltekens.

Van vrouw naar man:

Vroeger was het de moedergodin die zichzelf bevruchtte later waren dit mannelijke goden en koningen. De mannen werden de jagers en de helden. Letterlijk vinden we de omgekeerde levensboom bij de Indische Veda; De Acvatta boom met Brahman. Bij de Egyptenaren was het eerst de godin die zich in een boom veranderde. Rond 700 v Chr. was de Griekse godin van de aarde Demeter gedegradeerd tot godin van het graan. Zij bracht van oorsprong de mensen de kennis van de landbouw. Later zou de drievoudige zoon Triptolemus deze functie van haar hebben overgenomen (rond 500 v Chr). De Griekse god Prometheus ging het licht brengen naar de mensen en de kennis over de landbouw en metaalbewerking. Daarna bracht de heilige Sint Gregorius het licht en ze bleef nog even aangehouden als Sint Hripsime. Vermoedelijk is de wintergodin door de kerk later ook veranderd in de duivelse zwarte piet. Het hulpje van Sinterklaas (de winter god). Terwijl zij eerst de vrouw van Sinterklaas was, de vrouw van de god van de onderwereld (later zonnegod). Omdat de winter god belangrijker werd moest de jonge held van het voorjaar het nu tegen hem opnemen om de jonge vrouw voor zich te winnen en de cyclus rond te maken. De god van de onderwereld werd de beschermer van de heilige boom. Hij werd soms ook voorgesteld als zeegod met zijn drietand en bliksem god. Dit zien we ook terug in het verhaal van de Keltische god Searbhan. De drie godinnen werden ook vaak veranderd in drie mannelijke goden en heiligen. De rechters Rhadamantus, Aeacus en Minos beslisten over het lot van de mensen. In Romowe in Pruisen: De Baltische god is ook bekend in drievoud te paard: De jonge Potrimpo, gekroond met een krans van tarwe, Perkuno met zijn bliksem en Patollo als oorlogsveteraan met een schedel van man paard en koe. Hij was gehoornd als de heilige koe en droeg een lange groene baard en tulband.Later of in sommige culturen is de hoofdgod de god van de zon geworden ofwel het vierde element lucht (herfst) en werd er waarschijnlijk pas later aan toegevoegd (zie de 4 jaargetijden). De Griekse god Dionysos werd vereerd als boomgod van met name: appel, vijg, druif en pijnboom. Soms werd hij ook weergegeven in de vorm van een boom. Bij de Azteken veranderde de maïsgodin Chicome couatl in de man Cinteotl. Van de godin in de slavische god Veles of Volos van vee en oogst.

En soms werden de 3 godinnen ook veranderd in 3 onzedige vrouwen zoals in het verhaal van Sinterklaas. De verschuiving van vrouw naar man kan ook ontstaan zijn doordat het werk op het land, dat vooral een taak van de vrouw was, ook overgenomen werd door de man.

De 3 vrouwen door de tijd en in andere culturen:


Godin, naam onbekend (bekend onder de naam Ishtar/ Inanna, maar deze zijn fout vertaald) met al haar verschijningen en dieren uit Mesopotamië (vooral als leeuw). De Grieken namen haar over als, Astarte of Artemis. Ook de stier en Griffioen-draak waren gewijd aan grote godin. Ze was de godin van zowel de planten als de dieren en stond voor de regeneratie. Ook op het Minoïsche Kreta, Akrotiri en Thera kennen we een godin met twee leeuwen op een berg uit 1600 v Chr.


Egyptische Godinnen met godenkind


De Griekse Hesperiden zijn de 3 lotsgodinnen. De Horai (3 seizoenen): Eunomia (orde), Dike (gerechtigheid) en Eirene (vrede).

We kennen ook de Griekse Furiën/ Erinyes. De Griekse Keres (Fates) van de dood zijn bekend als de Harpij-vogels. Moirai (Fata/ Fates) of lotsgodinnen (soms de afstammelingen van "nacht" genoemd): Clotho (spint de levensdraad), Lachesis (die het draad uitmeet), Atropos (die het draad snijdt).

Phorceïden, kinderen van de zeegod Phorcys en het zeemonster Ceto/ Cetus (sterrenbeeld Walvis). We kennen ze ook als de 3 Graeae (de oude vrouwen die een oog en een tand moesten delen) of de 3 Gorgonen, de drie vrouwen met slangen uit hun hoofd groeiend. De Griekse Gorgonen; Medusa, Stheno, Euryale. De Gorgonen zouden zussen zijn van de Graea en Medusa was de enigste sterfelijke van de Gorgonen. Godin Athene had de drie vrouwen eens bestraft en ze veranderd in monsterlijke wezens omdat ze Athene aanvielen. Aan hun schouders hingen vleugels, ze hadden slangen in hun haren en hun blik kon mensen in steen veranderen. Ze wonen in het westen in de onderwereld. Zie de mythe van Perseus (sterrenbeeld Perseus). Medusa:, met het slangenhaar (elke slang stelt een rivier voor). Middelnederlands: Meduse: kwal, zie tante Medusa, negatieve bijnaam.

De heilige Griekse godinnen half christelijk, De Drie Gratiën: Ktisis, Kosmesis en Ananeosis.

De 3 noord-Griekse Muzen uit Boeotia: Melete (oefening), Mneme (geheugen), Aoide (zang). De drie Gratiën  (helpsters van Aphrodite): Thalia (de bloeiende/ vrolijk), Euphrosyne (blijmoedigheid) en Aglaia (glans/ pracht). De Kekropidai (3 dochters van Kekrops): Pandrosos , Aglauros/ Agraulus, Herse (dauw) in de mythe van Erechtheus. De Gorgon Medusa. Met de slangen op het hoofd. Hekate met 3 lichamen of 3 hoofden.

Ook de drie heilige Germaanse godinnen Embede/ Ambede, Warbede en Wilbede staan in verband met de heilige Ursula van Keulen (zie 1 november). In het Oostenrijkse Pustertal heten ze Ambett, Guerre (zie ook Gwen) en Cubet en wordt verteld dat ze aan de Hunnen zijn ontkomen. In Meransen is een bron ontsprongen en een kersenboom gaan bloeien. In Obsaurs in Oostenrijk werden ze Ambett, Gwerbett en Wilbett genoemd.

De Duitse vogel van de dood is de Valkyrie (Waelcyrge) raaf.

Ierland, Éire zou ook vernoemd zijn naar een godin, ze heeft ook twee zussen; Banba en Fotla.

Iers-Keltische godinnen; Fódla, Banba en Ériu. Eriu of Erinn was een van de "Tuatha De Dannan" wat betekent; zij die de godin Dana vereren (en zij die later ondergronds gingen wonen). Eriu vroeg aan de invallende Milesians om het eiland Eriu te noemen. Daarom heet het eiland nu "Ierland". De Milesians of Mil, zouden uit Spanje afkomstig zijn.

Ook De Morríghan, Nemhain en Bodhbh (of Badhbh, de kraai of raaf, godin van oorlog, dood en vruchtbaarheid). Of Morrigan/ Morrigu (grote koningin) in drievoud als Macha, Badb of Nemain. Morrigan was de liefde van god Dagda.

Ook Macha staat in verband met kraaien en paarden, godin van oorlog profetie en maternaat. Macha  heeft 3 gedaanten. Zie ook de Ierse mythische Macha Mong Ruadh. Ze regeerde rond 377 vChr. Zou het eerste Ierse ziekenhuis; Bron-Bherg hebben gesticht. En Ard Macha (Macha's Hoogte), de stad Armagh.

Sint Brigit is zelf een half christelijke Venus, godin van dichtkunst, wijsheid, landbouw en vuur. Een zus van haar heelde de mensen, de andere was smidse. De drie Bride met dezelfde naam.

Keltische godinnen werden vaak in drieën weergegeven als Deae matres of Matronae, bijvoorbeeld Macha: voorspelster, strijdster en moeder.

Gwen Teirbron;  Gwen van de 3 bronnen of 3 borsten. Blanche (wit) Latijn: Alba Trimammis of Candida

Anglo-Saxische zusters: Sint Mildburh/ Sint Milburga van het geloof, Mildgytha voor hoop en Mildrith voor gulheid. "Mil" kan slaan op het ronddraaien van de molen.

Noord Germanen: De midwintervrouw had 3 matronen. Einbet, Wilbet en Worbet

De 3 Iers-Keltische heksen: Irnan (weefster van het magische web, die zich in een monster kon veranderen en werd verslagen door Goll), had 2 zussen. Ze waren de dochtes van Conaran.

De drie Slavische: Sudičky of Slowaakse: Sojenice / Rozenicy/ Rojenice als de drie matronen en spinsters van de levensdraad op het spinnewiel. Van deze drie is het sprookje van Doornroosje afgeleid. Zie ook het sprookje van de drie spinsters opgeschreven door Giam Battista Basile en de Gebroeders Grimm.

Samen/ Sami volk: Mattarahkka: aarde godin en moeder van 3 dochters: Sarahkka, Juksahkka, and Uksahkka. Ze ontving als godin in de dodenwereld: Mader Akko, de zielen voor reïncarnatie van de god Radien. Mater is een andere naam voor moeder.

: Een Godin die ogen en oren kon genezen en kon zien in het donker. Ze werd vereerd bij een altaar van 3 platte stenen.

Noord Germanen; ook bekend als heilige 3 eenheid, gezusters, witte wieven of witte juffers. Zij met die de twee wikkelkinderen draagt. Later veranderd in mannelijke vorm.

Er waren veel broden en koeken met drievoudige figuren. (Waarschijnlijk als offerbrood) Zoals nieuwjaar- en geboortebroden. In de vorm van 3 vrouwen, 3 wikkelkinderen, 3 vogels (Keltisch motief), 3 vissen in cirkel, miniboom met 3 spruiten of stengel met 3 bloemen. Een ander bekende lekkernij gebakvorm is de zogenaamde; krakeling (zoet), pretzel (zout), bretzel, brezel, kringlor, pain d' épices. Het is een knoop met 3 gaten erin. Dit gebak werd met sinterklaas en kerst gegeten. Zelfs werden ze verstopt met Pasen net als de paaseieren.

Romeins/ Latijn: drie moeders; Matronae/ Maters/ Matronas: ook afgebeeld als jong, volwassen en oude vrouw. Soms met manden vol vruchten in de armen.

De drie Parcae. De drie Fata: Fides (geloof), Honos (eer)/ Caritas (liefde), Spes (hoop) Zijn de 3 dochters van de heilige Sofia. Sofia is in 130 na Christus bedacht. Voor haar is de beroemde grote Sofia Kathedraal gebouwd in Istanboel.

Door de Romeinen werd de naam "Veneralea" gebruikt voor het feest van de jonge vruchtbare lentegodin ter ere van Venus. Terwijl de naam "maagd" die eigenlijk meer slaat op de lente juist gebruikt voor de rijpe zomer als zodiak naam. Daarom is er nog wel eens verwarring over de naam aanduiding.


Godin (oude naam Ashera) met kind. Zij werd al rond 1000 v Chr in Kanaän (tevens door de Israëlieten) aanbeden als vrouw van de belangrijkste god ( oude naam: El )en later zelfs als vrouw van Jahweh. Er zijn erg veel beeldjes van haar gevonden.

De christelijke kerk kende vroeger ook de 3 Engelen. Later zette ze nog steeds de feestdagen rond Maria op de kalender: Maria Lichtmis 2 februari, Maria Boodschap, Maria Visitatie, Maria Hemelvaart, Mariafeest op 1 januari, vlak bij de data van de oudere feesten. Het idee van een geboorte van de oppergod (net als Jezus Christus) tijdens de winter zonnewende is al Egyptisch. Misschien verwijst het naar het herboren worden van de oppergod zelf. Het is dus ook de overgang van de donkere tijd naar de lichte tijd (de symbolische geboorte van de zon), dus hij komt dan uit het dodenrijk in het rijk van de levenden. 12 dagen (13 nachten) blijft hij daar totdat ook zij uit de dood verschijnt op 1 januari. In de zuidelijke landen begon men met het begin van Waterman al weer met zaaien dus moest ze al weer in het rijk der levenden zijn. Zo was de godin precies een derde van het jaar in de onderwereld. Zie voor meer informatie over de geschiedenis van Maria, het hoofdstuk Geschiedenis, laatste periode.

Bij de Romeinen zien we rond 114 na Christus 4 godinnen ontstaan: Sofia: wijsheid, Arete: deugd, Ennoia: verstand en Episteme: kennis.

De kerk veranderde hen in 3 onzedige vrouwen. Sint Nicolaas moest hen van verderf redden door hen 3 gouden ballen toe te werpen. Ook werden er 3 heilige mannen voor in de plaats bedacht zoals bijvoorbeeld de ijsheiligen en de 3 koningen die voor het kind Jezus komen. Maar soms vereerde men ook nog de 3 eenheid van Jezus, Maria en Anna (moeder van Maria). Of de 3 heilige engelen.

Middeleeuwen de 3 vrouwen in het miniatuur van L'estrif de Fortune et de Vertu van Martin Le Franc.: Wijsheid (pauw), Deugd (zangvogel) en Fortuna met de uil.

De mijnwerkers kennen ook de drie heilige vrouwen: Sint Apollonia (voorjaar), Sint Ursula (herfst) en Sint Barbara (winter).

We kennen ook nog een drie eenheid van de drie aspecten die bij elkaar horen zoals;

Lucht, aarde, water. Verleden, heden, toekomst. Geboorte, leven, dood. Ook zijn er vele spreekwoorden en gezegdes over het getal drie; zoals "driemaal is scheepsrecht, alles komt in drieën".

Azië: Geluk, fortuin en lang leven (sterrenbeeld zomerdriehoek, ook een verwijzing naar de 3 godinnen)

Kerkelijk: Geloof, hoop, liefde (dit waren de 3 dochters van Sint Sophia van de Bulgaarse stad Sophia; Spes, Fides en Caritas)

Drie continenten; Afrika, Azië en Europa en "driemaal is scheepsrecht". Het liedje;  "3 x 3 =9".

Hoewel men in Israël maar 2 seizoenen kent; zomer en winter, werd het jaar vroeger in drie soorten neerslag ingedeeld; late regen (april en mei), vroege regen (oktober en november) en winterregen (midden december tot eind maart). Ook was men lang geleden meer gericht op de landbouw dan nu (zie de feesten).

De Pre-Islamieten vereerden Venus ook als Allät (lees Loet) en dan vooral bij Mekka. Elke godin had daar haar eigen heiligdom. Ze worden zelfs genoemd in de "Satanische" versie in de Koran. Later werden ze uit de Koran verwijderd. In Jeddah is "de tombe van eva" of "grootmoeder". Later is deze afgesloten en werd de stad Mekka belangrijker. Vlakbij is ook de heilige bron Zemzem met heilig water ten oosten van de Ka 'ba in Mekka. Veel mensen gaan er heen en kopen een kruik met heilig Zemzemwater. De engel Gabriël zou voor Hagar en haar zoon de bron hebben laten ontspringen. In Mekka kan je ook heilige koperen waterschalen kopen vaak met vissen erin gegraveerd en heilige teksten. Het water die men uit deze koperen schalen drinkt zou genezend werken. Ook de vissen zorgen voor vruchtbaarheid en genezing.

De Maya's vereerden Venus ook als Ochtendster en Avondster (zie de link Amerika). Hun Venus was de maïsgodin.

De Azteken vereerden maïsgodin Chicome couatl

Baltische godinnen:

godin Laima/ Lama. Ze smeed de sporen voor de hemelse tweeling-helden in de smidse. Ze spint en weeft de levensdraad (als wintergodin). Beslist over leven en dood. Godin van de bronnen en de natuur. Na de geboorte werd een kip aan haar geofferd (vroeger wellicht de eend). Men offerde haar vooral linnen doeken, geweven riemen en spinstenen. Ze kon zich veranderen in een koe, zwarte slang, insect of koekoek. Ze brengt vruchtbaarheid aan het vee.

godin Ragana en de Raganas als natuurgeesten.

godin Zemyna

godin Martha (naar de maand Maart)

Tsjechië: Lubossa/Libuse, Kazi en Teta, de dochters van Krok.

Poolse Ziva, Godin van de bronnen, kon zich veranderen in een koekoek. Ook genoemd de voorjaarsgodin Dziewanna.

En de godin Jedza

Marzama/ Marzana of Marsanna was de wintergodin.

Russisch/ Slavisch: Baba Yaga ("verschrikkelijke grootmoeder") van (Y)ega, oude vrouw van dood en regeneratie. Met de dunne benen. Soms veranderd ze zich in twee zusters, een jong en een oude. Ze kon straffen door de mensen (vooral kinderen) te eten of advies geven en de toekomst voorspellen. Ze woont in een centrale draaibare hut op vogelpoten. Ze kan zich veranderen in een kikker of pad, vogel, slang, schildpad, muis, krab, vos, bij, merrie of geit. Ze vliegt rond in een soort wagen die ze voortbeweegt met haar propeller. Ook vliegt ze wel eens op een zwijn. Haar sporen wist ze uit met een bezem. De Baba (oude vrouw of moeder) als godin van de winter en het gewas, voorgesteld met haar spinklos (zie de carnavalsfeesten met de Kukeri van Bulgarije en Thracië waarbij ze de ploegceremonie en zaaiceremonie begeleid). Ze is vergelijkbaar met Bessy in Engeland (zie kersttijd). In Nederland betekent Bes een oud vrouwtje (en tevens een kleine vrucht).

Baskisch:  Andrea Mari zit op een ram. Soms spint ze gouden draad tussen de horens. Soms veranderd ze zich in een vogel zoals de gier en de raaf. Godin van de Berg. Vaak afgebeeld met de maan.

Grieks-Christelijk: Sint Paraskevi (letterlijk; "vrijdag").

Oost Slavisch: Mokosh/ Paraskeva-Pyatnitsa ("vrijdag"). Aan haar werden geweven stoffen, draad en vlas geofferd. Vooral door doven, blinden en verlamden werden vlas wol en schapen geofferd bij de helende bronnen en menhirs van de godin.

Roemeens: Sfinta Vineri (Sint Vrijdag)

Thracische godin Bendis.

Evenki: Bugady als rendier of eland.

Maasai van Afrika godin Engkai als moedergodin stuurde het vee en haar 3 zonen naar de aarde. Engkai Narok (zwart) gunstig, regenperiode (zwarte wolken). Engkai Nanyokie (rood) ongunstig, droge periode, bliksem die mens en dier kan doden.

Bij de west-Afrikaanse Yoruba is de grote god van donder en jacht Shango gehuwd met 3 riviergodinnen: Oya, Oshun en Oba. Oshun staat voor schoonheid, liefde en zegent vrouwen met kinderen, ze staat ook voor de edelmetalen en kleurrijke kralen. In een mythe offert Oba haar oor aan haar man Shango als maaltijd(op advies van Oshun. Maar Shango was zo boos dat de twee vrouwen Oshun en oba zich in rivieren moesten veranderen. En Oya is een waterbuffel. Ze zijn meegebracht naar Midden en Zuid Amerika. Waar Oya wordt vereerd als Yansan, maar ook als Barbara. In Cuba is Oya de maagd van de lichtmis. En Oshun de maagd van de weldadigheid van koper. Van oorsprong zou Shango de leiding over bliksem en donder hebben gekregen van zijn zus en vrouw Oya.

De Iroquois indianen van noord Amerika: geloven dat de geest van het maïs, de geest van de bonen en de geest van meloenen, de drie zusters voorstellen die zijn gekleed in de bladeren van de betreffende plant. Ze trekken samen op. Ze zijn bekend onder de naam De-o-ha'-ko; "ons leven"/ "onze basis". Ze hebben geen individuele namen. Men kan hun horen als de wind ruist.In Noord Amerika kent men de 3-gezusters ook in de vorm van maïs, bonen en pompoen. Ze worden samen verbouwd. Want de bonen geven stikstof, de maïs gebruikt de stikstof ende pompoen bedekt de bodem tegen onkruid.

Ook de Hindoe kennen 3 godinnen van Saranyu: Manu, Yama, Yami

3 Hindoe godinnen: Devi, Lakshmi en Parvati of Sarasvati, Ganga en Lakshmi die alle drie tegelijk de vrouwen waren van Maha Vishnu vormen een tegenhanger van Venus. In Indonesië is hij onzijdig dus zowel man als vrouw. Omdat ze steeds weer reïncarneren met een nieuwe naam zijn de Hindoegoden lastig te plaatsen (zie ook Hindoe bij drie-eenheid).

Parvati (kleur zwart) vormt een 3-eenheid met Sarasvati (wit) en Lakshmi (rood).

Ohm symbool (Hindoe): Ook Aum, Om of Omkar genoemd: het is een lettergreep in Sanskriet waarbij het eerste teken het nummer 3 voorstelt. Het wordt gebruikt in heilige mantra zingen en in heilige teksten en staat voor de Drievuldigheid.

De onzijdige god Shiva. Met symbolen: de slang, panter, tijger, leeuw en stier. Met  3 ogen. De 3 doelen: Trivarga: dharma (gerechtigheid), artha (welstand), kama (plezier), later kwam hier een 4de bij: moksa (bevrijding) en werden samen Purushartha genoemd. Sanskriet: puruṣārtha.

In het boeddhisme kennen we ook koningin Maya , ze is een boomnimf. Ze houdt de Shala boomtak vast en naast haar staat haar zus Mahaprajapati. Baby Siddharta, de latere grote god Boeddha wordt vanuit haar rechterzij geboren (100-400 nChr).

De 3 apen die vereerd werden in China en Japan: horen, zien, zwijgen. Hoort geen kwaad, ziet geen kwaad en spreekt geen kwaad. In Japan kent men ook een vierde aap: Shizaru "doet geen kwaad". Deze zouden in 500 v Chr. door Confucius zijn bedacht maar het Chinese sterrenbeeld Aap staat eigenlijk gelijk aan Leeuw. Ze behoren toe aan de god Shoumen Kongo die veel gelijkenis vertoont met Venus en ook haar symbolen draagt. Men heeft in de Middeleeuwen meer dan duizend stenen opgericht ter ere van de god, op de helft staan afbeeldingen van de aapjes.


In China en Japan kent men ook de godin Guanyin. Zij is de meest vereerde godin en ze helpt tegen ziektes, tegenslag, kan je vruchtbaar maken en beschermt tegen kwaad. In sommige andere landen is zij ook mannelijk afgebeeld. Haar vader is Tai Shan Wang, god van de onderwereld en de meest heilige berg in China.

Zij staat ook bekend als Xiwangmu (of Bixia Yuanjin), grote moedergodin, van de aarde het Westen rijdend op haar witte tijger (soms ook kraanvogel en feniks). Ze is de weefster van sterren en ze wordt begeleid door twee dienaressen die zelf ook goddelijke krachten bezitten. Dit zijn Songzi-Niangniang of Zhusheng Niangniang; maagd die kinderen brengt aan vrouwen en Yanguang Niangniang van het zicht der ogen.

De grote godin Xiwangmu (of Bixia Yuanjin) draagt "de grote opscheplepel" (sterrenbeeld grote beer) als attribuut.

Xiwangmu is getrouwd met de grote jade keizer Yu Huang. De dochter van Xiwangmu is Zhinü (7e dochter en weefster). Haar liefdesverhaal zien we terug in het sterrenbeeld van de zomerdriehoek.

Een andere belangrijke godin was de schepper godin Nüwa die samen een paar vormde men o.a. Gonggong en Fuxi. Zij maken en repareren de sterrenbeelden en worden afgebeeld als twee slangen met hun staarten om elkaar gekronkeld.

De Chinese Godin Gmu van het Mosu-volk rijdt op een paard en heeft 2 vrouwelijke begeleidsters.

De mythe van de grote Chinese godin Nuwa: Op een dag beefde de hemel en viel neer op de aarde, alleen Nuwa en haar kleine broertje Fuxi (in de vorm van een baby) overleefden. Nuwa schiep de eerste mensen met behulp van de modder uit de Gele rivier en wat druppels van hun bloed. Met het modder dat ze over had schiep ze honden en kippen. In het voorjaar wordt zij nog vereerd in haar tempel in Zhoukou/ Zhongguo: "Het middenland". Ze is afgebeeld met haar broertje als baby op de arm en twee vrouwen naast haar als begeleidsters.

De Japanse godin van de rijst en zonnegodin Amaterasu Omikami (of de latere Toyonke Omikami). Zij kwam uit het linkeroog van de god Izanagai (de maangod Tsukiyomi, uit zijn rechteroog toen hij zijn gezicht wastte). Ze was ook boogschutter en weefster en heeft als embleem de spiegel (heiligdom in Ise). Uit de mond van Amaterasu kwamen via een nevel, de 3
Shinto godinnen: Ame-No-Uzume (Uzume), godin van de dageraad en de lach. Zij lokte de zonnegodin weer uit de grot (in de lente?) door naakt te dansen op een omgekeerde tobbe
(later trouwde ze met de apenprins). De andere godinnen zijn Oshido en Mimi.

Vietnam: Po-Nagar, de godin van het gewas/ landbouw.

De negen godinnen:

In vele culturen werden ze verdrievoudigd en ontstonden er 9 godinnen zoals in het boeddhisme en bij de Maya's. (Zo zijn er ook 9 bronnen; zie de sterren op aarde)

Het Vrijheidsbeeld in New-York stelt ook Venus voor als Lucifer (zie Latijn).


Deze opgeheven rechterhand komt in bijna alle culturen voor. Het stelt de hand van de moedergodin en de 3-eenheid voor. In het midden van de palm staat een alziend oog, een 6 puntige ster of de naam "Allah". In het Joods wordt het "Khamsa of Hamsa" genoemd en is het de hand van Miriam (zus van Mozes). In het Islamitische geloof is het de hand van Fatima (dochter van Mohammed). Levantijnse christenen noemen het de hand van Maria (moeder van Jezus). Ook de Berbers van Noord-Afrika gebruikten deze hand. Opvallend is het feit dat ook de godin uit Mesopotamië vaak afgebeeld staat met de rechter opgestoken hand en zelfs goden in India. De hand wordt door de islamieten gebruikt tijdens het feest van Ashura (In noord Afrika; vrouwe Ashur genoemd). Wellicht is de naam ook verwant aan de bijbelse Sara(h).

(Arabisch: خمسة‎ khamsah; 5/De vijf vingers van de hand, Hebreeuws: חַמְסָה: later khamsa, Berber: ⵜⴰⴼⵓⵙⵜ tafust)

De functie van deze hand is bescherming tegen het kwaad, "het boze oog". Vooral bescherming van kinderen tegen ziekten, maar ook slangen. Zegening, kracht en geluk gevend. Deze Khamsa werd ook in verband gebracht met de magische vrijdag en feesten. Het opsteken van de rechterhand als groet kan dus zijn oorsprong hebben in deze betekenissen.

Vandaag de dag nog een geliefd talisman of amulet. Daarom werd het gemaakt van goud, zilver of zwarte amber (Jet). In islamitische landen zoals in Iran wordt deze hand ook rondgedragen tijdens processies op een staf tijdens het feest van Ashura (zie Pinksteren). Opvallend is dat men tijdens het feest van Ashura de 3 stenen zuilen ("duivels") bij Mekka bekogelt.

In Afrika zoals Angola wordt Fátima vergeleken met de heilige maagd Maria. Er zijn vele Fatima kerken.

In de Koran wordt Maryam (Maria) vaak vergeleken met Miriam (zus van Mozes en zus van Aaron). De mythische eigenschappen worden als het ware overgedragen om de nieuwe Maria.

De drie dochters van Allah:

Al-lat of Allat was de pre-Islamitische godin van Midden en Noord-Arabië. Vooral vereerd in Ta'if bij Mekka in de vorm van een blok wit graniet. Vooral vrouwen liepen rond deze steen. Ze werd beschouwd als moeder aarde en zou tevens beschouwd zijn als een van de drie dochters van de god Allah.

Al-Uzza of Ell-'Ozza ( Noord-Arabië: Han-Uzzai) was de pre Islamitische godin van de bedoeïenstammen in Centraal Arabië. Ze werd tevens beschouwd als de jongste dochter van de god Allah. Zij werd vereerd in de vorm van een zwarte steen met een deuk er in. "De indruk van Aphrodite" genoemd. Ze zou ook in een boom leven (zie levensboom) en stelde de morgenster voor. Sommige volkeren brachten haar mensenoffers. Mohammed de profeet zou zlef de zwarte steen in de KA'ABA in Mekka hebben geplaatst. De Cultus van de godin was oorspronkelijk in handen van priesteressen. Later werd ze met "Oude Vrouw" aangeduid.

Ook is er een derde pre Islamitische godin Manat of Menat. Ze werd vereerd in het gebied tussen Mekka en Medina. Ze zou ook tevens een van de drie dochters van de god Allah zijn. Manat beschikte over het lot van de mensen.

In de Koran wordt later vermeld dat de namen van de Arabische godinnen niet door Allah zijn goedgekeurd.

Nog steeds bidden enkele volkeren aan de godin om vergiffenis van hun zonden. Voor regen en goed weer zodat de planten gaan groeien en de dieren zich vermeerderen en de mensen in vrede kunnen leven. Dus Venus is nog alom aanwezig.

Door al Venus haar rollen is het is goed mogelijk dat zij oorspronkelijk het grootste deel van de sterrenbeelden voorstelde. De grote beer en zwaan was vrouwelijk. Wellicht was zij de drager van de hoorn van overvloed (geen Waterman maar watervrouw) en zelfs Orion. De Arend stelt echter wel de mannelijke god voor.


>>