Meer uitleg over Het grote Rad;


Bij het grote rad kan je de dagen gemakkelijk tellen en vergelijken.

-1e/ buitenste cirkel; huidige Gregoriaanse kalender, ingevoerd in Nederland in 1582

-2e cirkel; oude middeleeuwse of Juliaanse kalender liep 10 dagen achter door de hervormingen (In Engeland 11 dagen). En vanaf het begin van de Juliaanse tot de 16 de eeuw zelfs 12 dagen. Vanaf synode in Nicea (vergadering van Kerkleiders) 9 dagen in 16 de eeuw, hierdoor liepen de feesten (die op vaste data gepind werden) ook niet meer gelijk zie ook de lente en herfst equinoxen. Sommige feesten zijn echter wel behouden en tussengevoegd in de Gregoriaanse kalender zie bijvoorbeeld Sint Maarten. De Juliaanse kalender werd ingevoerd door Julius Caesar in 45 v Chr. en hier zie je dan de laatste uitgelopen kalendercirkel vlak voor de kalenderhervormingen. Bij de Orthodoxen worden sommige feesten zelfs 14 dagen later gevierd omdat men heel lang vasthield aan de Juliaanse kalender. Pas sinds 1700 hebben de Orthodoxen de Gregoriaanse kalender ingevoerd en dat verschilde nog per gebied. Griekenland ging pas in 1923 over op de Gregoriaanse kalender. Maar hun feesten bleven wel op de uitgelopen data staan. De middeleeuwse sterrenbeelden in deze kalender zijn aan de hand van het boek uit 1413 ; Tres riches heures du Duc de Berry. In het christendom zag men overigens als symbool in de 6-puntige ster, de ster van Bethlehem.

-3e cirkel; pre-juliaanse Romeinse kalender die begon in maart tijdens equinox (ongeveer 717 v Chr.). Door Numa Pompilius zijn januari en februari toegevoegd. Hier zie je ook 11 extra dagen (12 nachten) in het begin van maart. Pas rond 100 v Chr. is januari het begin van het jaar geworden. In het paars is de oorspronkelijke Oud Romeinse kalender van Romulus rond 700 v Chr. aangegeven. De Romeinen vierden ook Egyptische en Griekse feesten. Bij de Romeinen werd de kennis van de kalender voor het vastleggen van de maanden en bijbehorende feesten geheim gehouden. Hierdoor wisten de leiders er niets van en zou door het verlies van deze kennis de feesten uit de pas zijn gaan lopen.

**Kalenderhervormingen; Julius Caesar bedacht de maand Juli waardoor de kalender 9 dagen verschoof. Daarna werd Augustus bedacht en die werd 1 dag langer waardoor het 10 dagen verschilde. Ook al werd dit gecompenseerd in februari door er een dag af te trekken (met uitzondering van schrikkeljaren). Sommige feesten en heiligendagen werden ook verplaatst; zie hiervoor de cijfers tussen haakjes achter de naam (1) oud (2) nieuwe datum etc. De precieze reden hiervan is onbekend.

Voor de Griekse kalender zie Het jaar rond: Noord. Hierin staan de laatste en nieuwste gegevens (Het grote Rad heb ik jaren geleden gemaakt).

-4e cirkel; oud Ierse +Keltische kalender. Tevens met paars aangegeven. (Deze is hypothetisch. We weten niet de juiste vast data van de feesten. Gebaseerd op oveenkomsten in feesten en rituelen).

-5e cirkel; Voorbeeld 1e Luni-solaire kalender van 12 maan-maanden (29,5) +11 extra dagen (12 nachten) Soms werd er om de zoveel jaar ook nog een maand verdubbeld om uit te komen (het jaar had dan 13 maanden). Vaak hadden de maanden afwisselend 29 of 30 dagen. De maand begon meestal bij nieuwe maan en op de 15 de was het volle maan (dit was tevens een belangrijke dag), dit is gebaseerd op de Colligny Kalender en ingevuld met Germaanse feesten. Oftewel de Saksische-Germaanse kalender! (Deze is hypothetisch. We weten niet de juiste vast data van de feesten. Gebaseerd op oveenkomsten in feesten en rituelen).

Opmerkingen:

Heiligen; alleen de belangrijkste heiligen en de Merkel-dagen en alleen diegene die leefden rond ongeveer 320 n Chr. tot maximaal 900 n Chr., zijn opgenomen in deze kalender.

Karel de Grote had rond 790 n Chr. ook namen bedacht voor de maanden.

**Politieke feestdagen zijn niet opgenomen in de kalender want die verschillen per land.


Ook kunnen de oogstfeesten wel in soort en dagen variëren want in Nederland kende men natuurlijk niet de wijnoogst als in Italië en het klimaat is anders.

In Lapland begint de lente natuurlijk ook veel later en zo ook het lentefeest.


De 40 dagen-periode is niet toevallig en een vast bestanddeel van de oude kalender. Men heeft er verhalen rond gemaakt. Het komt in de Bijbel vaker voor zoals de 40 vastendagen voor Pasen ( later verlengd tot 70) De zondvloed die 40 dagen en 40 nachten zou duren voordat de Ark op land stootte, later 150 dagen (zie meifeesten en Plejaden). Maria Lichtmis; 40 dagen na Kerstmis etc.

Zo is ook de 40 jaren-periode belangrijk. Zoals de verlichte wijze/ heilige na 40 jaar studie/ meditatie. De exodus van 40 jaar door de woestijn etc.

De Kelten, Hindoes en Perzen zouden eerder het getal 33 vereerd hebben.

Ga naar het grote rad