Draak, Noorderkroon


De draak boven de voet van Heracles en de cirkel van Noorderkroon.

DRAAK: Dit belangrijke sterrenbeeld had eerst de vorm van een slang en lag tegen de ijs rand aan in Duitsland tijdens het Saalien. (Het ijs verplaatst de stenen, naar het zuiden, ook vuursteen). De kop ligt boven de voet van Heracles en wordt gevormd door het mijnengebied in Duitsland. Daarna volgt de nek de Harz naar het zuidoosten richting het Ertsgebergte en verder in een boog richting Tsjechië. Het vormde "de steel van de steelpan" van het sterrenbeeld grote beer. De staartpunt kwam dus uit bij de Grote beer. Het kan dus zijn dat Grote Beer het lichaam van de Draak voorstelde. Het werd al bewoond door de Neanderthalers. Later gingen de prehistorische mensen de grotten gebruiken als Cultusholen. Toen het ijs zich terugtrok verplaatste de draak zich naar het noorden en kreeg het eerst een hoorn op zijn kop en later ook vleugels. Rond 3000 vChr. lag de draak tegen de rand aan van de laatste ijstijd aan in Noord Duitsland en daarna ook Denemarken. Men markeerde de draak met Hunenbedden (de hoorns/gewei). Later kwam het mijnengebied van Noorwegen, Zweden en Finland vrij en de draak volgde precies deze vorm. Zijn plaats werd gekenmerkt door de petroglieven/ rotsgraveringen aan de kust.  De draak wordt dus geassocieerd met de ijstijd en de kracht van het ijs die het land omhoog drukte en zo de bergen vormde.

Onze prehistorische voorouders met grote anatomische kennis konden zich ook vast wel een draak voorstellen bij het zien van dinosaurusbotten en schedels. Zie ook Hydra.

In (Uruk) vinden we ook een afbeelding van een dubbele slangendraak uit 3000 vChr. Opvallend is dat het lichaam wel wat weg heeft van een dromedaris.

De stad Halle in Duitsland was een belangrijk punt want hier werd al sinds de bronstijd zout gewonnen (2300vChr) Duits: salz. De rivier de Saale is de basis, later :"Salaun". Vlakbij vinden we de oudste cirkel van Goseck voor het bestuderen van de hemel uit 7000vChr. De Saale rivier staat letterlijk voor de Draak en dit vinden we terug in stadswapens (Joris en de Draak).

De draak die de bron en hemelboom (schat) bewaakt in de andere wereld (de godin in de vorm van een draak of slang).

De latere Vikingen hebben veel later het draak symbool overgenomen. Het komt voor op de voorkant van hun schepen.

Vroeger lag de Noordpoolster ook in het sterrenbeeld en daarom was de draak heel belangrijk voor de mensen. Dus ook het eindpunt van de staart (vroeger in Tsjechië en later in Rusland).

Van Nederland en België tot Rusland word het gevecht tussen Hercules en de draak nog steeds letterlijk uitgebeeld in het Joris en de draak-spel.

Duits: Siebengebirge: Zevengebergte. Vulkanisch gebergte. De 7 bergen zouden volgens legenden ontstaan zijn door reuzen die de rijnrivier wilden bevrijden. Hier zou volgens een legende een draak wonen aan wie de Germanen een maagd zouden offeren. De Kerk zou de draak hebben verjaagd. De Romeinen heropenden (na de Germanen?) weer de mijnen bij de drakenrots: Drachenfels. En vooral zocht men hier naar Trachyt/ trachiet steen: Griekse naam: τραχύς: trachys/ trakhus (grof/ ruw). Wat ook lijkt op de naam voor "draak". Het gesteente werd via de Rijn getransporteerd. In de middeleeuwen werden de mijnen opnieuw gebruikt voor de bouw van kerken. Hiernaast werd er ook koper, zink en lood gedolven.

De noorderdraak

De Draak; . Hemeldraak. Lange keten van sterren rond de noordelijke hemelpool. Het is het langste sterrenbeeld. Je zou bijna kunnen zeggen dat als het voorlijf ondergaat, het achterlijf pas net is opgekomen.

De heldere ster Thuban in draak was vroeger ook wel eens de Poolster (zie Astronomie Precessie)

Dit is het grootste en sterkste dier wat bestond en zeer werd gevreesd. Hij komt bijna in alle culturen voor en er bestaan vele mythen over. Soms ook afgebeeld als een slang en soms ook met een vogelsnavel. Soms als half mens met slangenstaart en vleugels. Soms ook met 7 koppen.

Grieks; Typhon; Na de veldslag tussen de goden en de Titanen baarde Gaea Typhon als laatste redmiddel tegen de goden. Zeus versloeg hem uiteindelijk maar de andere goden sloegen op de vlucht. De slang die naar Athene werd gegooid tijdens de veldslag met de giganten; zij ving de slang en gooide hem de hemel in. Of Ladon, de slang die de gouden appels van Hera bewaakte.

Grieks: Ladon: De draak die rond de heilige boom ligt en deze bewaakt.

Dracon zou ook staan voor de "starende blik" (zie Medusa en Hydra). Zie het oog van de vulkaan.

De draak die de gouden appels van de dochters van Atlas bewaakte, de Hesperiden. De draak werd verslagen door Heracles als een van de 12 taken.

Later ook Zeus zelf als Draak die godin Persphone zwanger maakte.

In de bijbel; Illuyankas en Leviathan (Psalm 104:26). Zie Joris en de draak. Hebreeuws: לִוְיָתָן, liwjatan, "de kronkelende".

Arabisch: Dra of Thuban; "draak". De Bedoeïenen gaven dit sterrenbeeld ook weer als: vier kamelen. In een boek van 1000 nChr.
wordt vermeld dat de draak verduisteringen zou veroorzaken van zon en maan en kometen zou veroorzaken (Ook de Chinezen dachten dit).NOORDERKROON: Het halfedelstenengebied en mijnengebied in Duitsland. Deze heeft de vorm van een cirkel en wordt al eeuwen "de edelstenencirkel" genoemd (wellicht ook edelstenenring). Het ligt onder de voet van Hercules en onder de kop van de Draak.

Algemeen wordt het als de kroon van de godin beschouwd. Kroon van de godin/ god van het gewas.

Grieks: De kroon van de held en overwinnaar van het gevecht tegen de draak gemaakt van laurier of olijftak (zie godin Daphne die in de laurierboom veranderd). Later de sportieve wedstrijden. De kroon van de eerste koningen. Wellicht ook vernoemd naar de god van het gewas Cronos.

Maar er is ook een mythe over dat Apollo verliefd wordt op Coronis, dochter van de koning van Thessalië. Hij is gelukkig met zijn prinses en ze is zwanger. Helaas wordt ze toch verliefd op een gewone sterfelijke man Ischys. Een kraai die over haar zou waken berichtte Apollo van het verraad.
Hij doodde de witte kraai die daarna zwart werd (zie sterrenbeeld raaf). Toen doodde hij Iskis en Coronis. Hij scheurt het nog levende kind uit het lichaam van Coronis. Dit zou Asclepios zijn. Hij zou later opgeleid worden tot meester van de geneeskunst
en het middel vinden dat de doden tot leven wekt (ofwel de drank van het eeuwige leven). Hij gaf de drank aan Orion, Hyppolytes, Teudarius, Leukork? Hades is boos en gaat naar Zeus. Zeus dood Asclepios. Apollo is woest en hij roept de
Cyclopen aan (eenogigen) die de bliksemflits van Zeus gesmeed hebben (zie Etna, sterrenbeeld Beker). Apollo dood de Cyclopen waarop de woedende zeus Apollo in de Tartaros (hel) wil sturen. Door de tussenkomst van godin Letho (moeder van Apollo, sterrenbeeld Zwaan) besluit Zeus om milder te straffen. Apollo wordt de slaaf van een
sterfelijke. Een jaar lang moet hij als herder in Thessalië rondlopen (de goede herder...vergelijking met Jezus). Dan volgen vele tragedies. Apollo heeft twee mannelijke liefdes verloren.
Hyacintos valt per ongeluk dood door Apollo zelf. Daarom veranderd hij hem in een hyacint bloem. Ook is een Kyparisos ontroostbaar om de dood van zijn lievelingsdier en vraagt Apollo
hem te doden maar Apollo weigert. Maar als hij niet ophoudt veranderd hij Kyparisos in een Cipres boom.Vertaling onzeker. Apollo is een latere god.

Grieks: Tijdens een huwelijk in oud Athene, droeg een jongen waarvan beide ouders in leven waren, een kroon van doorns en eikels. Hij droeg ook een wan met broden en riep: "Ik ben ontsnapt aan het kwaad, ik heb het goede gevonden".

De Kelten/ Germanen kenden kransen gemaakt van diverse materialen maar vooral van klimplanten (planten die boven de grond groeien). Kransen werden gedragen tijdens dansen. Deze kransen werden gebruikt om door te kruipen voor reiniging, genezing, tegen pijn, om sterker te worden of om vruchtbaarder te worden. Zoals men ook kroop door gaten in stenen en bomen. Want men dacht dat boze geesten hen zo niet konden volgen. Wellicht ook gebruikt als lauwerkrans om de held of winnaar te eren van een sportieve wedstrijd.

Er is een Hoogduitse middeleeuwse mythe: Nibelungenlied (Nevelingenlied). Dat gaat over de held Sifrid (Siegfried). Nederlands kind van Sigemunt en moeder Sigelint (Sieg is Duits voor overwinnaar). Hij ging naar Worms (zie worm als slang/draak). Met de edele Günther zou hij tegen de Saksen vechten (tegen de heidenen). Hij zou naar Ijsland zijn gegaan (het land van de laatste Noorse Cultuur) om de magisch sterke Prünhilt (Brünnhilde) als vrouw te winnen. Hij neemt van haar de zijden gordel en de ring. Hij trouwt uiteindelijk toch Kriemhilt, Kriemhilde, de slechte zuster van Günther. En zo ontstaat er strijd tussen de vrouwen. Hij gaat de schat van Nibelung zoeken en verslaat hierbij de draak. Hij baadde zich in het drakenbloed der onsterfelijkheid maar een boomblad dat op zijn rug plakte liet een kwetsbare plek over.
Hij zwoer op de speer van Hagen dat hij niet met Prünhilt had geslapen ondanks dat hij in het bezit was van haar ring. Toen hij in het bos was werd hij door Hagen (een Vazal van Günther
) gedood in zijn rug precies op zijn kwetsbare plek. Kriemhilt wordt later uitgehuwelijkt aan koning Etzel (Attila) van de Hunnen. Hagen zou een priester hebben geprobeert te verdrinken in de Donau rivier vanweg een complot tegen hem maar dit mislukte. Hagen gooide de schat van de draak (van Siegfried): Nibelungenhort, in de Rijn rivier. En zei tegen Kriemhilt dat ze deze nooit zou vinden. Hierop onthoofde ze Günther met het zwaard van Siegfried opdat Hagen de plaats zou onthullen. Dit weigert hij en ze onthooft hem ook. Hildebrand, de held en wapenmeester van Dietrich (zie het Hildebrandslied over de speer uit de achtste eeuw: de lans van essenhout, zie Centaurus en Wolf, recht onder de kop van Draak) doodt vervolgens Kriemhilt. De mythe wordt verder aangevuld in de Ijslandse Edda mythen. Waarin ze ook Attila zou doden de koning van de heidense Hunnen.

-------------

Noorderkroon: Latijn: Corona Borealis. Heeft een duidelijke vorm van een kroon. De ster Coronae Borealis veranderd onregelmatig van helderheid. Het bevat 7 heldere sterren die de juwelen voorstelden.Oorspronkelijk zou het uit 9 sterren hebben bestaan. Er zijn nu 20 sterrren vermeld. Sommige sterren veranderen van grootte.

Grieks: Deze kroon (met edelstenen) was een bruidsgeschenk aan Ariadne ( dochter van koning Minos van Kreta) van de Nereïde Tethis namens haar echtgenoot Theseus of Dionysos. In een andere versie hielp Ariadne haar vriend Theseus door het labirint en de Minotaurus monster van Kreta te doden. Hiertoe gaf ze hem een zwaard en een bol wol. Daarna vertrokken ze in een schip waarna Ariadne ziek werd. Theseus had haar achtergelaten op Naxos, en was vertrokken. Dionysos de god van de wijn kwam haar troosten en ging met haar trouwen. Uiteindelijk zou hij de kroon ter ere van haar aan de hemel hebben gezet (hij wierp haar kroon in de hemel). Of het was haar bruidskrans. De edelstenen veranderden in sterren.

Of het geschenk aan Aphrodite/Venus namens haar goddelijke minnaar Dionysus . De hoofdster is 'Gemma'; de parel (zie letter a, de alphaster). Voor het feest van Dionysus/ Dionysos en zijn bruid zie; het jaar rond: begin februari.

Volgens de mythe was Dionysus de zoon van Zeus en Semele. Hera , de ware echtgenote van Zeus, beval de Titanen om de pasgeboren Dionysus in stukken te scheuren. Zij deden dit en kookten zijn lichaamsdelen in een grote ketel. Op de plaats waar het bloed van Dionysus terecht zou zijn gekomen, groeide een heilige granaatappelboom op. Maar Dionysus werd net op tijd gered door Rhea (dochter van Gaea en Uranus). Ze verzamelde zijn ledematen en genas hem. Zeus liet Persephone hem naar koning Athamas van Orchomenus en zijn vrouw Ino brengen. Hier zou hij opgevoed worden als meisje. Hera hoorde hiervan en strafte het koningspaar met krankzinnigheid. Athamas doodde per ongeluk zijn zoon Learches die hij voor een hert aanzag. Dionysus werd ondertussen door Hermes (boodschapper van Zeus) veranderd in een geit. Hij werd gegeven aan de nimfen Macris, Nysa, Erato, Bromie en Bacche op de berg Nysa. Hij groeide op in een grot maar alleen met honing (zie de Plejaden). Op de berg Nysa zou Dionysus ook de bereiding van wijn hebben ontdekt. Hij reisde via Egypte later ook over de wereld met zijn leraar Silenus, de saters en de Maenaden. Overal waar hij kwam zou hij de wijnstok brengen. Zelfs naar India waar hij steden stichtte en wetten maakte. Onderweg ontmoette hij op het eiland Naxos de mooie Ariadne. Ze was droevig omdat de held Theseus die ze had geholpen te ontsnappen uit het labyrint (van de onderwereld) haar alleen had achtergelaten. Dionysus trouwde met haar en ze kregen zes kinderen. Na zijn dood steeg hij op naar de hemel en nam plaats aan de rechterzijde van zijn vader Zeus in de plaats van godin Hestia. Ook wordt verteld dat Dionysus naar de onderwereld ging naar godin Persephone. Hij kocht haar om met mirre om zijn moeder godin Semele uit de onderwereld te bevrijden.

China: De parelschelp, de helderste ster heet "De Parel".

Arabisch: Kasat-al-Masakin: "De schaal der armen".