Driehoek, Ram, Vissen

Zwaluw
DRIEHOEK:

Het ligt boven Ram boven de Kaspische zee in Rusland. Waarschijnlijk een verwijzing naar het hoofd van de Griekse Medusa (met de slangen in het haar). In de landbouwtijd kan het een ploeg voorstellen die bij de Ram als boer behoorde. Sinds kort zijn er ook hier Petroglieven/ rots graveringen gevonden in de rotsen bij de zee en die worden momenteel onderzocht. Rechtsboven de Kaspische zee zijn ook bijzondere rots vormen te vinden.

De ploeg komt terug tijdens de meifeesten zie; het ritueel van de gouden ploeg waarbij een speciaal persoon de eerste ploeg-voor maakt.

-----------------

Driehoek/ Latijn: Triangulum/ Triangulum Major: Bedacht door ontdekkingsreizigers Pieter Dirksz Keyser/ Frederick de Houtman en bewerkt door Peter Plancius rond 1598. Gelegen boven Ram.

Hevelius heeft later nog een kleine driehoek onder de grote driehoek (Latijn: Triangulum Majus) getekend op zijn sterrenkaart. Genaamd Latijn: Triangulum minus. Zie de atlas van Bode.

Grieks: Letter Delta. Sommigen dachten dat het een eiland was bv. Sicilië. Het zou door Apollo of Zeus aan de hemel zijn gezet om te wijzen naar de iets vagere Ram.
RAM:

Rechts van de Kaspische Zee in Kazakhstan: Mangyshlak Schiereiland was vroeger een eiland in of na de ijstijd. Ervoor ligt ook een vulkanisch eiland. Waarschijnlijk stelde het tijdens de landbouwtijd een boer voor met horens die de driehoek als ploeg vasthield. De ploeg wordt ook ritueel gebruikt bij voorjaarsriten om het land vruchtbaar te maken. In de driehoekige vorm van de ramshoorn was al Paleolithische bewoning en zijn bijzondere rotsen, stenen ballen en bijzonderheden te vinden. Er zijn veel Islamitische heiligdommen en enorm veel necropolissen te vinden. Met petroglieven, veel ram-vormige beelden en zelfs driehoeken. Er zijn drie oude plaatsen die men moet bezoeken; Berket-Ata, Shopan-Ata en Masat-Ata. Bij de eerste is een bron en mythe van een heilige staf hierbij ontstond een heilige bron. De plaatsen van de heiligen komen overeen met de oeroude plaatsen van de herder-kampen. Ook de Oguz mensen hebben petroglieven achtergelaten. Shopan is dan ook geweid aan een patroon voor herders. Hij kon de dode schapen tot weer leven wekken met de huid en botten. De grote ronde stenen ballen bij Shair lijken op versteende figuren. Dit komt goed overeen met de Griekse mythe van Medusa die iedereen in steen kon veranderen door haar blik, ook zou zij wonen op een eiland. Dus dit was wellicht het eiland van Medusa. Ook kunnen we Ram vinden in het kopergebergte ten Zuid-Oosten van de Kaspische zee op de grens van Iran en Turkmenistan. Hier zijn ook Turkoois mijnen te vinden (bij Nishapur) van 5000 v. Chr. en warmwaterbronnen. De Griekse veroveraar Alexander de Grote zou een enorme muur hebben gebouwd ten noorden van dit gebied om de steppenruiters weg te houden. Het is niet duidelijk of dit gebergte een van de vissen voorstelde of de Ram zelf. Wellicht is het een combinatie van vis en Ram (kop).

Het nationale symbool va de Turkmenen is de ramshoorn of ramskop. Deze kom je dan ook overal tegen, ook op huizen. In de heuvels van het kopergebergte ten zuiden van Turkmenistan vinden we stenen met ramskoppen (200 nChr). Dit gebied wordt bedreigd door oliewinning. Helaas beschik ik nog niet over voldoende gegevens van dit gebied om de duidelijke vorm van ram te vinden.

De ram werd rond 7000 vChr. een algemeen symbool door de introductie van het weven van wol. Als symbool van de godin. De magische ram zou rijkdom brengen en geluk. En aangezien dit meestal een vogelgodin was werd het een combinatie van ram en vogel. De gevleugelde ram zien we veel terug in afbeeldingen in de Vinca cultuur en in de Minoïsche cultuur.

De ram stond symbool bij de Griekse godin Athena. Aan haar werden rammen geofferd zoals bij vele andere Europese volkeren. De Baskische godin Andrea Mari zit op een ram. Soms spint ze gouden draad tussen de horens.

Alexander de Grote (met zijn ramshorens op zijn hoofd, wellicht van de Egyptische oorsprong. In Griekenland zouden de horens staan voor "koninklijk") komt ook in de Koran voor als Dhul-Qarnayn of Zul-Qarnain. Hij zou een muur hebben gebouwd om de gevaarlijke Gog en Magog (volk) buiten te houden. Hij ging tussen twee bergen door. Hij zou naar het westen van de aarde zijn gereisd waar de zon ondergaat in een modderige bron, en naar het oosten waar de zon opkomt in een warm land waar de mensen zich niet konden beschermen voor de zon. Ze begrepen zijn woorden niet. Hij maakte het gat tussen de twee bergen weer dicht met ijzer of koper.

Volgens sommigen schijnt het sterrenbeeld van ram het eerst getekend te zijn door Cleostratus van Tenedos, in de zesde eeuw voor Christus, gelijk met Boogschutter.

---------------

Maart; Ram (vuur); Latijn; Aries; stond voor de strijd (ook tussen zomer en winter) (ideaal begin en einddata in verband met feesten was: van ± 21 maart tot ± 21 april). De hoek van dit sterrenbeeld werd vroeger gebruikt om het noordelijk lentepunt aan te geven waar de zon rond 21 maar het noordelijk halfrond van de hemel binnenging (Lente equinox) zie de Plejaden. Momenteel ligt het lentepunt in het sterrenbeeld vissen (zie Astronomie). Wat opvallend is, is dat de voornaamste alpha ster van het sterrenbeeld in de oude tijd niet in de figuur zelf was opgenomen maar apart stond. Tycho-Brahé zou het als eerste in de kop hebben geplaatst.

Landbouwtijd: In de periode van Stier staat de ram waarschijnlijk voor het ploegen van het land. Tijdens de periode van ram werd dit de lente equinox en ging men een ram offeren. Na Stier werd Ram het teken van mannelijkheid. Pasen begon op de volle maan na de lente evening.

Arabisch; Hamal; "Ram"/ Elnath "hij die met zijn hoorn stoot", stond voor de lente-evening. Samen met de twee sterren; Sharatan en Mesarthim, een dubbelster.

Grieken; Athamas was de koning (van de Orchomenus in Boeotia). Hij en zijn eerste vrouw Nephele hadden twee kinderen, Phrixus en Helle. Zijn tweede vrouw, Ino, schonk hem ook 2 zonen (Learchus en Melicertes) en wilde dat haar eigen zonen koning werden. Zij zorgde ervoor dat de oogst mislukte door het zaaizaad stiekem eerst te laten roosteren en ze kocht waarzeggers om die zeiden dat Athamas zijn eigen zoon moest offeren. Maar toen hij ze net wou offeren verscheen er een vliegende gouden ram die de kinderen meenam. Hij was de zoon van Poseidon en werd Chrysomallos genoemd. Helle verloor haar houvast boven de zeestraat naar de Zwarte Zee en daarom heet het punt nog 'Hellespant', ze verdronk. Phrixus landde in Colchis aan de andere kant van de Zwarte Zee. Hij regeerde daar als zonnekoning en huwde de koningsdochter. De god Zeus vroeg of Phrixus de ram wou offeren en zijn huid (het gulden vlies) aan een heilige eik te hangen in een heilig bos van de oorlogsgod Ares (Mars), bewaakt door een draak (verwijzing naar Plejaden). Later gaan Jason en zijn Argonauten de huid ophalen met het schip Argo (het sterrenbeeld van het grote schip). Maar toen gaf het orakel in Griekenland de opdracht dat koning Athamas zelf geofferd zou moeten worden. De mensen bedekten hem met bloemen en leidden hem naar het altaar. Maar hij werd net op tijd gered door zijn kleinzoon Cytisorus uit Colchis of door Hercules die bericht zou brengen dat zijn zoon Phrixus nog steeds leefde. Hij werd gered maar zou uiteindelijk toch krankzinnig worden (zoals Ino) en zou zijn zoon Learchus aanzien voor een wild beest en hem dood schieten (zoals een van de tweelingen/ dualiteit altijd moet sterven). Hij zou hierna in een andere versie ook Melicertes willen doden maar Ino sprong met hem van een hoge rots in zee. Ze werden veranderd in twee zeewezens (zie sterrenbeeld Vissen). Athamas ging uit Griekenland en werd later weer wild en kwam bij een groep wolven die schapen aanvielen. Toen ze hem zagen lieten ze hun prooi voor hem liggen. Sommige geschiedschrijvers spreken ook over enkele geweldadige mensenoffers zoals babyoffers in het eiland van Tenedos aan Melicertes of mensenoffers door de afstammelingen van Athamas op de Griekse berg Lycaeus door de Carthageniërs (wellicht het feest van Agrionia). Maar men ging al snel over tot het offeren van een ram. Phrixus zou zichzelf later vrijwillig opofferen als de oogst mislukte volgens Pherecydes.

Grieks: Ram werd ook wel Jupiter Ammor genoemd.

Christelijk: Het lam offer met Pasen. In de Bijbel offert Abraham een ram aan god (dit wordt vandaag de dag nog steeds gedaan bv. in Jerusalem).

In het Palazzo della Ragione in Padova is door de beroemde schilder Giotto te zien dat het jaar (in de vroege middeleeuwen) begon met maart met het sterrenbeeld ram. Het werd geschilderd in 1315 en komt overeen met vele oude geschriften.

Hindu: Mescha/ Mesa/ Mesha, ook een ram

In de Vedische astrologie is het eerste maanhuis (ster of sterrengroep; nakshatra) de Kop van Ram (Asvini). Mythe; Asvini, de vrouw of moeder van de Ashvins; dit is een tweeling die de dageraad kan inluiden. Het duisternis in licht kan veranderen en onwetendheid in kennis. Een kind dat geboren wordt als de maan in Ashvini staat zal slim zijn en geneeskrachtige handen hebben.

Sri Lanka: Mesha

China: Rat of muis


VISSEN:

7800 vChr. Begin van Landbouwcultuur. En werd het sterrenbeeld vissen de winterzonnewende. De lenteequinox stond in Tweelingen.

Rechtervis: Tajikistan in het gebergte onder Andromeda. we zien een grote vissenstaart. Wellicht werd deze staart ook aangezien voor een zwaluwstaart. Dit zien we terug in diverse mythen en legenden waar de zwaluw een wedstrijd houd met het paard. Ook in China is deze zwaluw bekend. De tweede linker vis ligt wellicht voor het kopergebergte rechts van de Kaspische zee, tevens mijnengebied. Het gebergte heeft ook een vis vorm maar stond wellicht voor het sterrenbeeld ram. Voor dit gebergte lag een rivier met aan het einde een delta met zeer oude bewoning. De vissen zijn ook verbonden door het touw; dit is de route naar het zuiden. De plaats waar de routes samenkomen in het zuiden heet ook "de knoop" gelijk aan het sterrenbeeld.

Een andere mogelijkheid is dat de vissen van oorsprong uit de Eufraat kwamen (via sterrenbeeld Feniks, de boot) en zwommen naar de Indische zee naar het sterrenbeeld Zuidervis (Pisces Austinus). Als uitleg voor de scheepsroute van Mesopotamië naar India.

De vissen zijn een vorm van de dualiteit of tweeling (zie sterrenbeeld Tweeling) na of voor de schepping. Vissen zijn verbonden met een zwart en wit meer of verbonden met het "Witte meer" (Wellicht het Aralmeer: Oezbeeks: Orol dengizi. Of het Urmia meer: Orumiye‎). Verwijzing naar het "oermeer".

Zie sterrenbeelden: Cassiopeia, Andromeda, Vissen: Pisces, Cetus, Phoenix, Tucana. Die op een lijn liggen (van boven naar onder). Zie voor de ster Omicron Ceti, sterrenbeeld Walvis/Cetus.

Op het zuidelijk halfrond: 31 oktober/1 november Feest van de doden (40 dagen na de lente equinox) viert men het grote vuur feeststaat dit in het teken van de pasgeboren kinderen (zoals de meifeesten op het noordelijk halfrond). De kraanvogels brengen hier de zielen van de kinderen mee. In het sterrenbeeld vissen kan men dit symbolisch zien als een moeder die is verbonden met een navelstreng aan haar kind. Dit zien we terug in de Griekse mythen die bij de meifeesten horen op het noordelijk halfrond.

Zwaluw:

In de prehistorie werd er in het gebied van vissen tin gewonnen (een stuk ten oosten van Ram). Dit werd verhandeld naar Europa. Tin hoort bij de kleur wit en was nodig om van koper brons te maken. In het zuiden bij sterrenbeeld Vissen in het noorden ook maar symbolisch bij Kreeft, tevens bij Tweeling en vooral bij Zwaan.

Er is wel een Chinese Mythe van de zwaluw; De Shang mensen zouden geboren zijn uit een meisje die magische eieren van een zwaluw kreeg. (zie ook Andromeda). De zwaluw is de voorjaarsbrenger in China (zie Pasen) want de kraanvogels trekken in het voorjaar juist naar het noorden naar Siberië. onder Andromeda is wel een staart te zien in het gebergte.

De kleine steentjes in de maag van de zwaluw (gastrolieten) zouden vroeger ook als medicijn zijn gebruikt.

Zie sterrenbeelden: Cassiopeia, Andromeda, Vissen: Pisces, Cetus, Phoenix, Tucana. Die op een lijn liggen.

------------------

Februari; Vissen (water) Pisces; schepen varen uit om te vissen/ vastentijd (± 21 februari tot ± 20 maart). Door de precessie is dit tegenwoordig het lentepunt geworden en het nulpunt van de hemel-coördinaten. Hierdoor is het in verband gebracht met de scheppingsmythe en de Plejaden. Sommigen beweren dat het sterrenbeeld de regens en overstromingen aankondigen.

Volgens de Griekse Hyginus bestond er een mythe over een ei dat in de rivier de Eufraat was gevallen en door vissen aan land werd gebracht. Aphrodite (Venus) zou uit het ei zijn gekomen en de vissen als dank aan de hemel hebben geplaatst. De vissen zijn dan een vorm van de dualiteit of tweeling (zie sterrenbeeld Tweeling) na of voor de schepping.

In een ander Grieks verhaal vluchtten Aphrodite en haar zoontje Eros voor het monster Typhon. Ze hadden zich met een touw aan elkaar vastgebonden en sprongen in de rivier de Eufraat waar ze vissen werden maar ze bleven verbonden (of werden gered door vissen). In het Arabisch wordt het "het touw" genoemd. Een ander verhaal zijn het Venus en Amor die in vissen werden veranderd. Zie ook de Pythische spelen eind april naar het zeemonster Typhon.

De Isthmische spelen werden om de twee jaar gehouden in Korinthe rond eind april. Tevens ter ere van de zeegod/ aardbevingsgod Poseidon. Ino (de witte godin en stiefmoeder van Helle en Phrixus, zie sterrenbeeld Ram) was de zus van Semele, Zeus doodde haar per ongeluk door de jaloerse Hera. Ino werd pleegmoeder van Melicertes (zoon van Semele en Dionysus). De jaloerse Hera zou haar krankzinnig hebben gemaakt of ze vluchtte voor de krankzinnige koning Athamas. Hierop sprong ze met Melicertes in zee. De goden hadden medelijden met hun en veranderden hen in zeegoden (zeewezens? wellicht twee vissen van sterrenbeeld vissen?): Ino in Leucothea en Melicertes in Palaemon. Hun namen veranderden.

Palaemon zou dood aangespoeld zijn in Korinthe in een andere verzie: zeus stuurde hem op de rug van een dolfijn naar Korinthe. Men rouwt daarom tijdens dit feest om hem. "Toevallig" betekent Palaemon het: geslacht van kreeftachtigen. Zie ook sterrenbeeld Kreeft.

De Griekse Mythe van Danaë en Perseus die ook in zee werden gegooid in een kist.

Cornwall: De zondag bij 6 mei. Saint Senara (Cornish Zennor) in het plaatsje Zennor. Vlakbij de zeerots Zennor Head en de neolitische tombe Zennor Quoit en Sperris Quoit. Senara zou ook een Bretonse prinses zijn uit Brest (Asenora genoemd). Ze was getrouwd met een Bretonse koning die haar beschuldigde van vreemd te gaan. Hij gooide haar in de zee in een ton terwijl ze zwanger was. Toen ze bij het meest Westelijke punt van Cornwall was, kwam een engel haar bezoeken en haar zoon werd geboren; de latere Saint Budoc. Hierna spoelde ze aan op Cornwall en gaf namen aan het dorp etc. waarna ze naar Ierland ging. In de Kerk werd ze afgebeeld als een zeemeermin met kam en spiegel, daar onder een bloem-vormig kruis.

De twee vissen zouden nakomelingen zijn van Pisces Austinus (Zuidervis) omdat zij vroeger nog geen vissen voorstelden.

Arabisch: op de punt van de V staat de ster Psc of Al Rescha; "strik"/ "het koord".

Hindu: Mina

Sri Lanka: Meena

Chinees: Zwijn