Eridanus rivier, Feniks


Eridanus rivier; zie de sterrenbeelden Stier en Orion.

Onderzijde van Orion met de haas en de duif. Bij zijn voet ontspringt de Eridanus rivierERIDANUS RIVIER: De rivier de Eufraat stroomt naar de Perzische Golf. Vanaf de stad Mari (zie Orion) en mondde vroeger al bij de oude stad (Uruk) of mythische stad (Babylon) uit in de Perzische golf (toen de waterstand hoger lag). Later bij de stad Eilat en dit was ook een stad uit de kopertijd. Tevens was het de belangrijke productieplaats van koper voor o.a. de Egyptische Farao's. Volgens de mythen zou koning Salomo zou hier de koningin van Sheba ontvangen hebben. Babylon is beroemd om de "tuinen van Babylon", de " toren van Babel". Tevens vormde de meest zuidelijke en helderste ster van het sterrenbeeld vroeger de Zuidpoolster. De stad vormt ook een oude middellijn meridiaan naar het noorden, dwars door de plejaden en precies naar plaats van de Noorpoolster. De plaats genoemd Babylon is van ongeveer 5500-2000vChr (vanaf de Ubaïd periode). Veel godenbeelden hebben ook slangenkoppen. De rivier loopt ook denkbeeldig verder als zeeroute naar de Indus rivier (sterrenbeeld Waterman en de Zuidervis) wat ook genoemd werd in de Mythen.

De rivier buigt ook naar het zuiden en naar links via de Rode Zee naar Egypte (waar het uitkomt bij de Kleine Waterslang).

Het sterrenbeeld Phoenix ligt ook volgens de Arabische benaming als een boot aan de oever van de Eridanus rivier en dat klopt wel tijdens de lage zeespiegel. (lag hier dan ook een belangrijke stad?, gelijk aan de zuidpoolster?). Boven de kop van de Phoenix/ Boot ligt de zeestraat van Hormus. De rivier loopt echter denkbeeldig verder via de Perzische Golf naar links om de Arabische landen naar de Golf van Aden. Hier is de doorgang tussen Ethiopië en Jemen.

De Mesopotamiërs en latere arabieren maakten volgden een zeeroute van Oman via Hormus, van Sharjah en Maskat via Mombai, Calcutta, Malakka naar Nanjing in China. Dit deden ze om Lapiz-Lazuli te halen in Afghanistan, teakhout en Carneool te halen in Indus/ India en zijde en kruiden uit Indonesië en China. Hierbij maakten ze gebruik van de moessonwinden. De meesten schepen hielden halt bij het eiland Billiton/ Belitung (als kruispunt) boven Jakarta om te handelen of te wachten op een gunstige wind.

Rond 800 nChr. gingen ook Maleisiërs, Chinezen en Indiërs deze route gebruiken. Bekend is het Billiton wrak (een Arabisch dhow-schip uit de negende eeuw dat is nagebouwd).

----------

Grieks: Eridanus/ Heridanos/ Rivier: Hemelrivier die ontspringt in de linkervoet van Orion. Het is een erg groot sterrenbeeld dat zich uitstrekt naar de zuidelijke hemelpool. De onderste grote ster Achernar "Einde van de Rivier" was vroeger zuidpoolster (o.a. 3100v Chr). Zie ook het sterrenbeeld Vissen. De ster ligt Achernar ligt heel erg zuidelijk. Nu kan men deze waarnemen op 32 graden vanaf de Evenaar. De ster is vooral in Egypte goed waar te nemen. Door de precessie stijgt de ster wel iets omhoog.

In vroegere tijden van Ptolemaeus en Hipparchus moest men zich zelfs ten zuiden van oude namen: Memphis, Denderah en Luxor bevinden om deze te kunnen zien. Toch heeft Ptolemaeus de ster opgenomen in zijn catalogus (wellicht via andere bronnen). Daarom was de ligging van die ster in de oude tijd niet nauwkeurig.

Het sterrenbeeld wordt ook wel ". Eridanusvloed genoemd".  In de tijd van Eudoxus heette het de rivier van Orion, Eridanus of Potamos: "de rivier(god)", stroom.

Grieks: een van de rivieren van de onderwereld. Een van de sterren heet echter Cursa wat "voorste voetenbank" betekent (voet van Orion). Ηριδανός: Eridanos was de zoon van Tethys en Oceanus. Phaëthon greep de teugels van de triomfwagen van de zonnegod Helios en liet ze vieren, hierdoor kwam de wagen te dicht bij de aarde en liet de huid van de mensen verbrandden. Zeus achtervolgde Phaëthon en hij viel in de rivier Eridanus. De zussen van Phaëthon rouwden om hem aan de oever van de rivier en zij veranderden in populieren en hun tranen in amber (barnsteen). (zie ook het sterrenbeeld zwaan). Soms verwisselde men de naam van Eridanus met Phaëthon.

Herodotus schrijft, dat zijn monding zich in de oceaan bevond, in de richting van de westelijke uiteinden van Europa, en dat het ήλεκτρον: "elektron": barnsteen daar vandaan kwam. Aangezien het amber uit west Europa kwam. Vooral uit Jantarni (voorheen Palmnicken) in Samland, een schiereiland aan de Oostzee in Rusland. Ook de barnsteenkust van Kalinigrad genoemd. In het Russich: Янтарь: Yantar': Barnsteen.

Romeinen: Vonden dat het de rivier de Po voorstelde in hun eigen Italië. Of hierin zou Phaëthon/Eridanus zijn gevallen. (vele volkeren van de hele wereld zochten vroeger hun eigen plaatselijke Plejadenstad en heilige rivier)

Arabisch: al-nahr: "rivier". De ster âchir-al-nahr: "einde der rivier", is verbastert tot Achernar.


Zwemmende Maagd: Op de sterrenglobe van Petrus Apianus uit 1536 is een zwemmende maagd te vinden in de Eridanus Rivier. Dit is waarschijnlijk een voorstelling van Venus. (Te vinden op een houtsnede van Ingolstadt 1540, Astronomicon Caesareum). Het werk van Apianus werd in 1529 al uitgegeven door Gemma Frisius.Phoenix/ Feniks: Oman en de Verenigde Arabische Emiraten; heeft al zeer oude bewoning van 125.000 voor Christus zoals Jebel Faya (in de kop van de Feniks). De werktuigen lijken op die van Homo Sapiens in Afrika. De Feniks ligt ook om de migratieroute van de eerste mensachtigen naar Azië. Het bevat mijnen (vooral veel prehistorische kopermijnen en diorietmijnen waarvan in Mesopotamië beelden van werden gemaakt), Oude steden en bouwwerken. Toen de zeespiegel veel lager was eindigde hier de Eridanus rivier. Men noemt het dan ook "de boot". Rond 2500 vChr vaarden de schepen van de Induscultuur naar Mesopotamië om handel te drijven. Vreemd genoeg gingen de schepen alleen tot Magan (Letterlijk en figuurlijk de Feniks). Om precies te zijn tot Ras al-Jinz (bij de staart van de Feniks). Hier werd handel gedreven tussen de twee grote culturen (ook in Umm-an-Nar). Het tussengelegen eiland Bahrein speelde ook een belangrijke rol.

De dadelpalm (Latijn: Phoenix dactylifera) was een van de eerste gewassen die in de indusvallei werd verbouwd.
Minimaal 5000 vChr. Op zegels zien we ook de Acacia, Neemboom, Bodhiboom (Ficus religiosa).

Meer dan 2000 jaar geleden gingen de Mesopotamiërs via Hormus van Sharjah, langs Mombai, Calcutta, langs het eiland Belitung, via Malakka naar Nanjing in China. Na 800 nChr. gingen ook de Chinezen, Maleisiërs en Indiërs weer zelf met schepen reizen om handel te drijven.

In mythen wordt gesproken van de koning Manium/ Mannu van Magan. In Hindu mythologie is Manu de eerste koning de een grote boot (ark) gebouwd heeft om het volk te redden van de zondvloed (zie het sterrenbeeld Zuidervis). Dus de boot zou dan de ark voorstellen die van de Eridanus rivier vaart. (Zie in plaats van de boot ook de mand van sterrenbeeld Kreeft).

In Pakistan is de naam voor een boot: Mohana.

Perzië: de mythische vogel Caladrius. Een gouden of gele vogel. Hij zou geelzucht kunnen genezen met zijn blik. In de Physiologus werd hij beschreven als wit en in de vorm van een zwaan en zou alle kwalen kunnen genezen. Wie hij niet aankijkt sterft. Hij zou later in de kunst het zinnebeeld worden van Christus die de heidenen zou genezen en de mensheid verlossen.

Zie ook de andere vogel sterrenbeelden.

Phoenix (Feniks); Zou bedacht zijn door ontdekkingsreizigers Pieter Dirksz Keyser/ Frederick de Houtman en bewerkt door Peter Plancius rond 1598. Ten westen van Achernar van de Eridanus.Egyptische heilige vogel (oude naam: Benu) visreiger in Heliopolis.


Ook de hopvogel was van belang in Egypte.

Mythische vogel die nooit sterft maar verbrand en herrijst uit zijn eigen as. Of opstond uit het dode lichaam van zijn voorvader. Symbool van de eeuwige cyclus van de natuur. We kunnen in de feniks ook de hemelvogel zien. Dit was wellicht ook het idee van de Mesopotamiërs. Bij de Mesopotamiërs kennen we de Griffioen bij de hemelboom.

Want in veel landen vraagde men zich af waar de migrerende vogels eigenlijk naar toe gingen en vandaan kwamen. In de middeleeuwen dacht men dat sommige vogels in zee verdwenen of zich in de modder verstopten om dan weer in het voorjaar te herrijzen. Dus het verschijnen van de vogel werd gelijkgsteld met de verschijning van de god(in) van het gewas.

Bij vele volkeren was het de hemelvogel die het vuur bracht naar de mensen. Hiervoor kenden ze het maken van vuur nog niet.

In het Taoïsme is de Feniks een van de vier hemelrichtingen en staat voor schoonheid en liefde, ofwel Venus (zie hoofdstuk Decanen).

In de kunst staat de Feniks voor Standvastigheid.

Iran: De hoogste berg Elburz/Alburz. Volgens de dichter Ferdowsi uit de 10de eeuw. Zie de mythe van de held Rostam.  Hij vecht ook tegen de draak en gaat over 7 bergen om te vechten met de witte demon in de vorm van een minotaurus. Op de berg zou de mythische feniksvogel en hemelvogel simorǧ leven ("30-vogel": in één). Ooit had hij een nest in de boom der kennis (maar die is daar niet). Ook de dichter bekend onder de naam Farid ad-Din Attar, schrijft een verhaal hierover in 1177: "De samenspraak van de vogels".

In het Arabisch al bekend als; "Al Zaurak", de boot die afgemeerd lag aan de oever van de Eridanusrivier.

Oud Grieks: palmboom: φοινιξ: phoinix/ feniks: Φοῖνιξ: Phoînix. Is dus één en hetzelfde.