Het grote Schip, Kleine waterslang

Dolfijnvis/ Dorado
GROOT SCHIP:

Het stelt een groot schip voor midden in de Mediterraanse zee onder Kreta en boven Egypte. Dit schip zou het schip zijn van de legende van de Argonauten (Argot is trouwens Spaans/ Frans voor "slang"). De reizen van Jason en de Argonauten proberen diverse sterrenbeelden te verklaren.. 37.700vChr/ 11.700vChr vormde de helderste ster Canopus in de kiel de Zuidpoolster. Het kan ook een Egyptisch schip zijn.

De Bedoeïenen noemden de ster Canopus (uit het sterrenbeeld Kiel van het schip) Suhail, die probeerde de vrouw in het midden; Al-Jauzah of Orion te vangen.

Het staat in verband met het verhaal van de zondvloed dat door alle culturen over de gehele wereld wordt verteld sinds de prehistorie. Of het ontstaan van het eerste land uit water. Het heeft direct te maken met het centrum van de wereld; de Plejaden. We kunnen er ook een schip in zien die over de Melkweg vaart en de doden/ zielen transporteert naar de andere wereld.

Zie sterrenbeeld Feniks/ boot.

Op prehistorische rotsafbeeldingen van de Scandinavische landen en megaliet tomben vanaf Ierland tot de Cycladen heeft het schip vaak de vorm van een slang of het ligt onder de slang (Hydra). Het schip zou dus langs de zeeroute van Hydra reizen. Men ziet de levensboom of kruis op het schip. Ook is er vaak een vis bij de boeg te vinden (meestal erop).

Voor de bijbehorende feesten zie De held en de Draak bij het hoofdstuk van het jaar rond.

----------------------

Het grote Schip: Argo Navis. Het ligt dicht bij de zuidelijke hemelpool en gaat nooit onder vanaf een groot deel van de zuidelijke hemel gezien.

Grieks; het schip Argo van Jason en de Argonauten die vele avonturen beleefden en die ook verbonden zijn aan andere sterrenbeelden zoals de draak (zie Steenbok) en de ram, later de ark van Noach. Jason ging met zijn Argonauten het gulden vlies halen.

Denderah: de hemelkoe varend op de hemelboot. Zie ook de grote waterslang.

Bestaat tegenwoordig uit de volgende losse delen:

Kiel: Latijn: Carina/ Canopus, Dit is een vrij lang sterrenbeeld dat ook dienst deed als Zuidpoolster (zie Astronomie). De helderste ster is Canopus (de op 1 na helderste ster van de sterrenhemel). Canopus is een belangrijke ster op het zuidelijk halfrond omdat de ster in de geschiedenis soms als Zuidpoolster werd gebruikt (Zie Astronomie). De ster Eta Carinae kan onverwacht van helderheid wisselen. De donkere stofwolk bij de ster Eta Caninae wordt ook sleutelgat genoemd. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de sleutel als symbool van het voorjaar, de sleutel die het jaar opent (op het noordelijk halfrond, zie februari ) Canopus ligt rechts van de nevelwolk onder de Melkweg.

Gelegen boven Libië, zie Kyrenaia/Pentapolis

In Egypte was Canopus de voorbode van de herfst omdat hij rond de herfstequinox met de zon opkwam. Daarom zou hij "Ster van Osiris" worden genoemd (oude naam Osiris). Zie Egypte onder Afrika. Op het noordelijk halfrond is dat gelijk aan de lente equinox. De stad Canope (nu Aboukir:أبو قير:Abu-Qir: "Vader Syrus"(heilige Cyrus van de Koptische kerk. van cere:asfalt/teer. Koptisch: ⲁⲡⲁⲕⲩⲣⲓ Apakyri: Arabisch:اباكير:Abakir, zie :كِير :kir: blaasbalg) In beneden Egypte was naar de ster Canopus vernoemd. Volgens een mythe zou de loods van Menelaüs daar aan de beet van een slang gestorven zijn. Hierin vinden we de oorsprong terug van de naam Osiris (wat een verzonnen naam is). De stad is gelegen op het Abu-Qir schiereiland bij de Abu-Qir baai.

Arabische Pelgrims noemden haar ook "de ster van de heilige Catharina", ze waren verheugd, haar te zien en gebruikten de ster op hun reis van Gaza naar de berg Sinaï. Grieks: katharos (καθαρος/of καθαρά:kathara): "rein/ helder/zuiver/puur".

De Bedoeïenen noemden de ster Canopus: Suhail, die probeerde de vrouw in het midden; Al-Jauzah of Orion te vangen . Dit mislukte en daarom staat de ster zo ver zuidelijk :سهيل: Suhail: zacht, gemakkelijk, toegangkelijk, mogelijkheid, faciliteit. Zie :اللات والعزة:al-Lat en al-Uzza . Pre-Islamitische god en godin.

Grieks: Canopus is gelegen op het roer van het schip. Genoemd naar de loods van Menelaüs: Κάνωβος (Kanôbos). De naam verwijst naar de stuurman van de Menelaos bij zijn terugkeer uit Troje. De grieken zouden de ster Canopus ook als Zuidpoolster hebben gebruikt.

(vlak bij de kiel is nog een vlieger-vormig sterrenbeeld van 'de vliegende vis'; Vol en de gouden vis; 'Dor', zie Dorado.(hierbij is een wolknevel; de grote Magelhaense wolk ).

In de Romeinse tijd wordt de Nehalenia in het schip afgebeeld of met een been in het schip.

In India stond Canopus bekend als Agastya, de zoon van de watergodin Varuna. Agastya was de oude wijze schrijver van de Rig Veda (oudste heilige Hindoeteksten)

China: op de Dunhuang Sterrenbeelden kaart: De ster Canopus heet hier "de oude man van de zuidpool". Hij werd vergeleken met de god van langlevend-heid. Vlakbij worden ook de 8 onsterfelijken genoemd. De ster Canopus werd op de kaart erg zuidelijk weergegeven dicht bij de Equator.

Er werd soms ook een grote wolk voor het grote schip van Argo weergegeven, tussen Carina (de Kiel) en Crux, vlak bij de Zuiderdriehoek (te zien op de Globe van Jacob en Arnold van Langren uit 1589. De wolk verbergt eigenlijk de Kiel van het schip en stelt een deel van de Melkweg voor. Door de Britse Edmund Halley is er op deze plaats in 1679 een eikenboom in geplaatst; De eik van Karel/ Robur Carolinum. De Eik zou staan voor de boom waarin Karel de tweede zich verstopte voor de soldaten na het gevecht van Worcester. Dit sterrenbeeld is opgenomen in sommige sterrenkaarten zoals die van Johannes Hevelius in 1690. Tegenwoordig staat de boom niet meer op de sterrenkaarten omdat het sterrenbeeld niet erkend werd door de Internationale Astronomische Unie. Waarschijnlijk is de eik een verwijzing naar de hemelboom van de Plejaden.

Zeilen: Latijn: Vela (Deze is in West-Europa niet te zien). Het lijkt ook wel een beetje op een kruis: "het valse kruis". Deze wees lang geleden naar de Zuidpooster. Het ligt op de Melkweg. Links in het zeil ligt een sterrenhoop die de "zuidelijke Plejaden" wordt genoemd. Zie hiervoor het zuidelijk halfrond.   De Delta ster komt ook terug in het sterrenbeeld Zeil onder Kreeft. De vorm van oude zeilen was ook een driehoek.  

Achtersteven: Latijn: Puppis (ligt noordelijker), Ligt gedeeltelijk in de Melkweg naast de grote hond. Zie sterrenbeeld Grote Hond. Hoog op het Achtersteven staat op middeleeuwse afbeeldingen vaak een wapenschild. De Romeinen draaiden het schip om en voor hen was dit het voorsteven. De sterrencluster boven, achter de staart van de grote Hond op Puppis vormt een dierenkop op het schip. Waarschijnlijk een leeuw. Deze versie vinden we ook vaak op Islamitische afbeeldingen. Soms is de kop vervangen door een mensenhoofd. Dit zien we ook terug op een latere afbeelding uit India.

Arabisch; Pup of Naos; "schild"

-----------

Dolfijnvis/ Dorado: 1595 Vaag en aan westzijde gelegen van sterrenbeeld Kiel, ofwel onder het grote schip. Is het hele jaar te zien voor bijna het hele zuidelijk halfrond. Dorado betekent eigenlijk "gouden vis". Maar de naam is Portugees (Doirado/ Dourado) en betekent meer "glanst als goud". Ook in het Spaans is het Dorado en in het Engels Dolphin ofwel dolfijn. En komt voor in Zuid Amerika, dit is opvallend gezien de datum waarop dit sterrenbeeld is bedacht; na de kolonisering van Zuid-Amerika, en de ontdekking van Micronesië en Polynesië . Bedacht door ontdekkingsreizigers Pieter Dirksz Keyser/ Frederick de Houtman en bewerkt door Peter Plancius rond 1598. Op een oude globe van Jodocus Hondius junior en Adriaen Veen uit 1613 te zien als een soort walvis vlak bij de grote Magelhaense wolk die ernaast ligt. Dit kan ook slaan op de walvisvaart. Op een kaart uit 1725 weergegeven als een zwaardvis. Zie ook Magelhaense wolk. Wellicht is het sterrenbeeld vis afkomstig van Australië.

Maar...Pas na 1800 (her) ontdekte men nieuwe zeebrasems zoals de Dorade (Ook wel goudbrasem genoemd of Dorada). Er is een grote soort met geel achterlijf en grote vin op de rug die voorkomt in de Filipijnse zee en Oostelijke Oceaan. Deze grote vis zwemt vlak onder het wateroppervlakte en jaagt o.a. op de vliegende vissen. Hij wordt gevolgd door de Fregatvogel die de opgejaagde vliegende vissen uit de lucht plukt. Het ging om de ontdekking van een nieuwe vissoort en de dolfijn was allang bekend (deze zwemt ook in de Middellandse zee). Op de afbeelding jaagt de Dorado dan ook achter de vliegende vissen aan.

Zie ook het sterrenbeeld van de Vliegende Vis/ Piscis Volans (bij overige sterrenbeelden).

-----------

KLEINE WATERSLANG: Egypte; het mijnengebergte aan de rechterkant van de Nijl met de Sinaï woestijn mijnen en de heilige berg. Tijdens de Egyptische cultuur werd dit de Nijl . Egypte was wel een van de rijkste landen aan bodemschatten en dreef een internationale handel. Belangrijkste bouwwerken waren de piramiden en de sfinx. Later werd de Nijl ook slang genoemd. Het kan ook slaan op de waterweg van de rode zee richting de Feniks.

Zie de turkoois een steen die aan de Egyptische godin zou toebehoren (mijn in de Sinaï woestijn).

--------------

Polophylax : Grieks: bewaker van de pool, als oude man met baard in een lang blauw gewaad, hij staat naast een groot geel kruis, gelegen onder Cetus en het einde van de Eridanusrivier, met zijn voet op een van de Magelhaense wolken op de plaats van de kleine Waterslang. Op de kaart van Petrus Plancius 1592 en 1594.

Kleine Hydra/ kleine slang/ Hydrus (Latijn): Bedacht door ontdekkingsreizigers Pieter Dirksz Keyser/ Frederick de Houtman en bewerkt door Peter Plancius rond 1598. Onduidelijk. Zigzagt van noord naar zuidelijke hemelpool waarbij de kopster Alfa Hydri naar het noorden is gericht. Deze ster staat ten zuidwesten van de ster Achernar van sterrenbeeld Eridanus. Het is een kleinere versie van de grote waterslang Hydra.

Het sterrenbeeld kan ouder zij, zie overige sterrenbeelden en ontdekkingsreizigers.