Kreeft, Kleine hond


KREEFT:

Het gebied van Zuid-Bulgarije en Macedonië met Grieks Thessalië aan elkaar bestond al minimaal in 7000vChr. De kreeft staat op zijn kop naar beneden. Het is dus wel degelijk een kreeft en geen krab. Ook loopt het een klein stukje over Albanië. Het Rhodopengebergte in Bulgarije staat als vrouw tegenover het mannelijk Balkangebergte (zie Voerman). Het Rhodopengebergte staat in verband met de mythe van Orpheus die zijn overleden vrouw ging halen in de onderwereld. Hier zien we dus ook de verwijzing van kreeft en de onderwereld. Verder zijn er veel mijnen en bronnen te vinden die al door de Romeinen werden bezocht. Toevallig wordt er ook veel kreeften gevangen langs de kust van Griekenland. De berg Olympus (oude vulkaan) vormt een oog en een andere berg Smolikas het andere oog. De Evros rivier vormt de grens van de staart met Turkije. Het oude gebied kent al menselijke bewoning van 700.000 jaar geleden. De vlakte van Thessalië lag vroeger onder water. Langs de bergen gaat er een route naar het noorden.

Belangrijke stad; Chalkis. Deze naam komt van het Griekse woord Chalkos, dat 'koper' betekent. Rond 5300vChr: verplaatste het Griekse rijk zich naar het zuiden.

De eilanden boven Kreta (de Cycladen), vulkanische eilanden, werden al vroeg bewoond. Hier haalde men onder ander Obsidiaan. Belangrijk Eiland was Delos, de geboorteplaats van de tweeling Apollo en Artemis (Maar dat zijn latere goden) . Delos werd gezien als het centrum waar de andere eilanden zich in een cirkel omheen bevonden. Waarschijnlijk is hieruit later (rond 3000vChr) de ronde vorm van een krab ontstaan. Beroemd zijn ook de grote Leeuwinnen beelden. Bekend zijn de "Idolen" (Grieks; "Eidolon") beeldjes van gestilleerde, liggende vrouwen al vanaf 3000vChr. Rond 2000 voor Christus zien we invloeden van de Minoïsche kunst uit Kreta.

2000voor Christus werd het rijk verdeeld en de kust en eilanden werden belangrijk door de handel over zee. Zo ontstond Athene later aan de haven in de buurt van Pireus.

Onder Kreeft zien we op Kreta het sterrenbeeld de Grote Waterslang. Kreeft staat voor de brenger van de zielen van de ongeboren kinderen op het noordelijk halfrond. De spinkrab heeft een dubbele betekenis, zie Australië. De grote kreeft staat symbool voor de rode kleur die hij heeft.In het grieks staat het woord voor zowel krab als kreeft. (Latijn: cancer). Opvallend is dat Ptolemaeus sommige sterren lager heeft getekend dan hun natuurlijke plaats.

Sommige volkeren zien in sterrenbeeld Kreeft de:

voederbak/ krib of mand en ezel.  (praesepe: de krib).

Grieks: Plinius de Oudere: "In het teken de Kreeft liggen twee kleine sterren, de ezels genoemd, zij zijn door een kleine tussenruimte gescheiden, waar zich een nevelvlek bevindt, die men 'de krib' noemt". Aratus en Theophrastus vertelden dat de vermindering in helderheid van de nevel en het verdwijnen zou wijzen op de komst van regen.De ster die "de krib"wordt genoemd van het sterrenbeeld zelf ligt rechtsonder. (ongeveer in het verlengde van de sterren Castor en Pollux van Tweelingen).

--

De mand waarin de baby op reis gaat over een rivier of zee (Melkweg) in de richting van de Plejaden. Want van de baby is voorspeld dat hij een gevaar vormt voor de oude koning of heerser. Dit idee komt terug over de hele wereld. Zie het feest van de Toren en de draak (Noord 5) en het feest van de Held en de draak op het zuidelijk halfrond.

De ass staat tevens voor de ezel (Noors: esel). Zie sterrenbeeld kreeft, de drager van de ongeboren god(in) als het graanzaad (zie ook het kosmisch ei).

Mythen met hetzelfde thema (soms in de vorm van een kist die de rivier afdrijft, naar zee):

Grieks: Adonis werd geboren uit een mirreboom. Mirrha zijn moeder, zou door de goden in de boom zijn veranderd om haar te beschermen tegen de boze god die zij zonder dat hij het wist had verleid. Adonis werd gevonden door de godin van de liefde Aphrodite. Zij verstopte hem in een kist die ze ter bewaring aan Persephone, godin van de onderwereld gaf. Maar de godin was te nieuwschierig en opende de kist.
Ze vond hem zo mooi dat ze hem voor zichzelf wilde houden. Zeus besloot dat Adonis een derde deel van het jaar bij Persephone en een derde deel bij Aphrodite en een derde deel
bij hemzelf moest
doorbrengen. Later werd Adonis gedood door een zwijn. Aphrodite zorgde er voor dat hij hierna toch een half jaar uit de onderwereld weg mocht.

Grieks: In de mythe van Perseus laat de koning Akrisios zijn dochter Danaë en kleinzoon Perseus in een houten kist opsluiten en laat deze in de zee wegdrijven. Hij liet de goden over hun lot beslissen. Want het orakel in Delphi had voorspeld dat Perseus hem in de toekomst zou doden (en zijn plaats innemen). Zie het sterrenbeeld van Perseus.

-Erichthonius (zoon van Hephaestus).

Keltisch: Balor, de boze heerser van de Fomorii (zeegoden), liet zijn dochter Ethlinn in een kristallen toren opsluiten (Tory Island, noordwestkust) omdat voorspeld was dat zijn eigen kleinzoon Lugh Lámhfada hem zou doden. Met behulp van de vrouwelijke druïde Biróg, drong de held Cian de toren binnen om haar te redden hij verwekte drie zonen bij haar waaronder Lugh. Ook redde hij het kind Lugh die Balor in zee had laten gooien. Balor zou de kinderen willen laten verdrinken in een draaikolk bij Tory Island. Toen de 3 baby's door zijn hulpen in een laken werden gewikkeld viel hij er onderweg onopvallend uit. Hij zou opgevoed worden door de smid god Goibhniu ofwel door Manannan Mac Lir de zeegod. Lugh doodde later de eenogige Balor met een steen uit zijn slinger door hem de steen zo hard tegen zijn oogbal te gooien. Hiermee overwonnen ze (Thuatha De Danann) de zeemonsters (Fomorii) uit Ierland.

Romeinen: De mythische tweelingkoningen Romulus en Remus (latere stichters van Rome) werden beide in een mand in de rivier de Tiber gezet door de koning Amulius.

Bijbel: Zoals het verhaal van Mozes en Egypte, als baby in de mand op het water (de ark van Mozes) en Mozes die het water splijt door zijn staf er op te slaan. De symboliek hiervan is onmiskenbaar. Zie periode 3 Zuidelijk halfrond. De ark verwijst weer naar het schip wat onder Kreta ligt in de zee; zie Argo Navis (Het sterrenbeeld van het grote schip van Jason en de Argonauten).

En natuurlijk Jezus Christus zelf geboren in de voederbak/ krib met naast hem de Ezel. Koning Herodes die ook vantevoren gewaarschuwd werd voor een koning en alle jongetjes van twee jaar en jonger liet vermoorden (Kindermoord in Bethlehem). Maar Jozef en Maria zouden vantevoren door een Engel zijn gewaarschuwd en even naar Egypte zijn gegaan.

China: Chen Duan vluchtte naar de heilige berg, werd priester en kreeg visioenen. Hij zag de eerste keizers als babytweelingen (als draken) gedragen in twee manden.

De Gebroeders Grimm (modern) : Het Sprookje van: De duivel met de drie gouden haren. Hier gooit de koning de jongen, van wie voorspeld werd dat hij de toekomstige koning zou worden, in het water. Aangezien de Gebroeders Grimm de oude mythologie en volgsverhalen bestudeerden zit het sprookje vol met metaforen en metonymen. Zoals de boom met de gouden appels. Het gelukskind gaat via een eik op een 6 sprong (poort als 7) naar de andere wereld. Over de Jordaanrivier die vergeleken werd met de rivier van de onderwereld.

De Wan-mand/ Wan-zeef: (zeven:7)

De mand heeft alles te maken met de graanteelt. Een wan is een platte gevlochten mand, waarmee de graankorrels en stro omhoog worden gegooid. Hierdoor blaast de wind het kaf van het graan en de stro weg en valt het schone graan terug in de mand. Deze mand werd gebruikt voor rituelen. Vooral de goden die de wijsheid van het verbouwen van graan en landbouw naar de mensen gebracht zouden hebben, staan in nauw verband met deze mand. Ook de Griekse god Dyonisus zou als baby in de wan-mand zijn gelegd. Hij werd ook Dionysus van de wan-mand genoemd. In Griekenland werden de pasgeborenen standaard in de wan-mand gelegd opdat ze rijk en vruchtbaar zouden worden.

Zo zou ook de Griekse god Hermes door zijn moeder Maia als baby in bakerbanden op de wanzeefzijn gelegd. En de god Zeus zou volgens Callimachus ook in een wanzeef van goud zijn gelegd.

In boven Egypte werd een pasgeborene in de wan-mand gelegd en het koren werd eromheen gegooid. Op de zevende dag na de geboorte werd het kind gedragen op een wan-mand door het hele huis, terwijl de vroedvrouw graan en zout rond gooide. Zo haalde men de boze geesten weg van het kind.

Ook op Java plaatste men het pasgeboren kind in de wan-mand of zeef voor de rijst opdat het kind niet timide en angstig zou worden. De vroedvrouw deed dit en vroeg de geesten om bescherming van het kind (Njai-among en Kaki-among). Ook de chinezen van Foo-Chow plaatsten een kind op zijn eerste verjaardag in de wan-mand of rijst zeef met vele offers en spullen. En naar wat het kind pakt en mee speelt probeerde men zijn toekomst te voorspellen. In de Bilaspore district van India plaatste men pasgeborenen in de wan-mand met rijst. Deze rijst werd later weggeschonken aan de vroedvrouw. In Punjaub, wanneer meerdere kinderen van een familie waren gestorven, werd de pasgeborene in de wan-mand (chhaj) gelegd met de bij elkaar geveegde huisstof (Op de vijfde dag van Satwáí, na het aanbidden van Chetti). Deze werd in de tuin gesleept en vernoemd als "wan-mand" (Chhajju) of "gesleepte" (Ghasitâ). Zo kon men de boze geesten misleiden die het kind anders zouden meenemen. In Laos werd de pasgeborene als ritueel op de rijst-zeef gelegd en door grootmoeder of een vrouwelijk familielid boven op de trap gelegd of op de ladder die naar het huis liep. De grootmoeder roept uit naar de geesten om de baby nu vandaag mee te nemen of om het voor altijd met rust te laten. Dan stampt ze hard op de vloer of trekt aan het kind opdat het gaat huilen want dit zou geluk brengen. Men probeert ook op andere manieren ervoor te zorgen dat de geesten het kind meenemen door het binden van touwtjes om de polsen, offers. Men moet er ook rekening mee houden dat de kindersterfte vroeger aanzienlijk hoger lag.

Bij de Chamars, de kaste van ververs en werkers in noord India was het gebruik om een pasgeborenbaby in een wanzeef op een bed van rijst te leggen.

Beloetsjistan in Pakistan: Brahuis volk: Gebruikelijk was het om de baby gedurende de eerste zes dagen in de chaj of wanmand of wandzeef te leggen. Hierdoor zouden ze van god zoveel kinderen krijgen als de mand graan kon bevatten.

Sir James George Frazer vergelijkt het gebruik van de wan-mand ook bij rituelen om het boze/ kwaad (het kaf) te verwijderen. Zoals in de bijbelse uitdrukking; "het kaf van het koren scheiden"; het slechte van het goede scheiden . Bij sommige volkeren gebruikt men hiervoor de wan-mand; met name boze geesten die voor ziekten en ongeluk de oorzaak zouden zijn.

Kreeft is verbonden met de Zwarte Zee (ook beschouwd als zwart meer)

Grieks: letter Delta: de driehoek. De delta van een rivier. Kreeften komen vaak voor in rivierdelta. Ik moet met name denken aan de delta van de grote Donau rivier, aan de Zwarte Zee. Rond 4500 vChr. ontstond hier de Varna cultuur in Bulgarije. Bekend van de mijnbouw (ook goud) en kopergieters/ metaalbewerkers. Zie ook Roemenië.Zelf dachten de Grieken aan de Nijldelta van Egypte.

Het griekse woord voor krab: karkinoma, staat gelijk aan "tumor". Omdat een tumor door de uitlopers van bloedvaten veel op een krab met poten lijkt.

Grieks: letter Digamma, Waw of Wau: klank "w", getal 6. Waw "haak" weergegeven als Y-symbool, tevens het teken van het sterrenbeeld Kreeft

Tevens gelijk aan de Griekse letter Upsilon/ Ipsilon met dezelfde oorsprong. Ook de Ypsilon van de wijze Pythagoras genoemd. En niet toevallig begint het Griekse werkwoord γνωρίζω: "weten" met de Upsilon. De wichelroede staat namelijk ook voor sterrenwichelen: Ofwel de kennis van de sterrenbeelden. (In de prehistorie gebruikte men een eenvoudig gevorkte tak die in de grond werd gestoken om de positie van de hemellichamen te bepalen). Maar het Griekse woord γνομον: Gnomon betekent "Aanwijzer". Bekend in de vorm van een zonnewijzer; een verticale stang, paal of zuil. In Egypte bekend als Obelisk. Zoals de "Naald van Cleopatra" op de Place de la Concorde in Parijs. De Obelisk van Philae in Engeland en de Pharos vuurtoren in Egypte. De Griekse Eratosthenes van Cyrene, de derde bibliothecaris van Alexandrië in 236 vChr. Gebruikte de Lange gnomon om de afmeting van de aarde opnieuw te berekenen (en dat deed hij vrij nauwkeurig). Om dit te doen maakte hij een meridiaan vanuit Syene (Aswan) via Alexandrië naar het eiland Rhodos. Het eiland van Rhodos werd dus later ook gewijd aan de zonnegod Helios.

Wellicht ook de de gevorkte stok of staf die men vroeger om de opkomst van de sterren te bestuderen. De wichelroede werd ook wel vergeleken met een bakvork. Wellicht zag men in de vorm ook de klauw van de kreeft. De vork-tak als schuimklopper/ mixer gebruikt in Afrika en Noord Amerika voor het aanroepen van regen.
Een grote en kleine kreeft, rechts Kleine hond.

-------------------

Juni; Kreeft (water) Cancer(± 21 juni tot ± 22 juli) De sterrenhoop bij het midden werd ook wel Praesepe; "de Krib"of "Bijenkorf" genoemd.

Grieks; De kreeft woonde samen met het monster Hydra in een moeras. Toen Heracles langs kwam om als één van zijn opdrachten Hydra (waterslang) te doden, beet hij Heracles in zijn voet waarna hij geplet werd door de voet van Heracles. Hierop zette de godin Hera hem aan de hemel. Een ander verhaal gaat dat Zeus de kreeft erop uit stuurde om een badende nimf vast te houden.

In de Griekse mythologie was het ook de kribbe waaruit de ezels van het godenduo Dionysus en Silenus aten voordat ze ten strijd trokken tegen de Titanen. De twee ezels zouden dan de twee sterren zijn aan weerszijden van de sterrenhoop. Silenus reed ook op een ezel rond. Zie Plejaden.

Steenbok staat het hoogst in de hemel t.o.v. kreeft en kreeft staat het dichtstbij de aarde. De Grieken dachten dat de zielen van de gestorvenen door steenbok naar de hemel gingen. En bij kreeft gingen ze volgens Plato door de poort naar de aarde naar de pasgeborenen waar ze dus herboren werden. De winter en zomer evening.

De Isthmische spelen werden om de twee jaar gehouden in Korinthe rond eind april. Tevens ter ere van de zeegod/ aardbevingsgod Poseidon. Ino (de witte godin en stiefmoeder van Helle en Phrixus, zie sterrenbeeld Ram) was de zus van Semele, Zeus doodde haar per ongeluk door de jaloerse Hera. Ino werd pleegmoeder van Melicertes (zoon van Semele en Dionysus). De jaloerse Hera zou haar krankzinnig hebben gemaakt of ze vluchtte voor de krankzinnige koning Athamas. Hierop sprong ze met Melicertes in zee. De goden hadden medelijden met hun en veranderden hen in zeegoden (zeewezens? wellicht twee vissen van sterrenbeeld vissen?): Ino in Leucothea en Melicertes in Palaemon. Hun namen veranderden.

Palaemon zou dood aangespoeld zijn in Korinthe in een andere verzie: zeus stuurde hem op de rug van een dolfijn naar Korinthe. Men rouwt daarom tijdens dit feest om hem. "Toevallig" betekent Palaemon het: geslacht van kreeftachtigen.

De kreeft heeft ook speciale steentjes in de maag 'kreeftenogen' (gastrolieten). Deze maagstenen werden vroeger als geneesmiddel gebruikt.

Arabisch: Al-malaf; "de haverzak".  De Arabieren zagen in de tiende eeuw ook wel een reuzachtig sterrenbeeld van een reuzenleeuw. Ze noemden Praesepe (de krib, van sterrenbeeld kreeft "het midden van de neus" en de twee sterren hierna: gamma en delta, de beide neusgaten van de leeuw.  Ook werden de sterren met de nevelvlek wel de bek van de leeuw genoemd. De eerste sterren van de Maagd en het hoofdhaar van Berenice vormden de poten en de staart van de reuzenleeuw. Eratosthenes zei; "De leeuw bevat 17 sterren en nog 7 donkere, die men de haarvlechten van Berenice noemt. De rest van het lichaam werd gevormd door het bekende sterrenbeeld leeuw.

Engels: Bee-hive: bijenkorf.

In andere culturen wordt het sterrenbeeld ook ezel of schildpad genoemd. Bij de ezel vinden we dan de voederbak/ krib of mand. De voederbak/ krib en ezel vinden we ook terug in de bijbel bij de geboorte van Jezus. Zie ook Egypte.

Hindoe: het teken kreeft heet hier Kark/ Karkata/ Carcati.

Sri Lanka: Kataka

Chinees=haas


KLEINE HOND:

Het eiland Icarus, bewoond sinds 7000 v. Chr. Letterlijk genoemd in de Griekse mythen. Ook weer in verband met de mythe van het labyrint op Kreta.

De vogeltrekroute naar Europa (Melkweg) gaat rond tweelingen en rechts voor de kleine hond langs.

In de Griekse mythe genoemd van Dädalus en zijn zoon Ikarus in verband met de mythe van de Minotaurus op Kreta (zie Meifeesten). Dädalus was een groot uitvinder die zijn kennis van godin Athene kreeg. Hij werd jaloers op zijn neef Thalos die de zaag uitvond naar een visgraat. Hij zou hem van het dak
van de tempel van Athene hebben gegooid waarbij hij gedood werd. Tijdens het stiekem begraven van het lijk werd hij ontdekt en met zijn zoon naar Kreta verbannen. Poseidon
betoverde Pasiphae zodat ze verliefd werd op de wite stier. Voor haar moest hij een houten stier maken die zo echt was dat ze zwanger werd toen ze erop ging zitten.
Ze baarde de minotaurus. Voor koning Minos moest Dädalos daarna een gevangenis maken in de vorm van het labyrint om het monster gevangen te houden. Later raakt Kreta
in oorlog met Griekenland omdat de zoon Andregeos op verdachte manier in Athene is gestorven. Daarna worden Dädalos met zijn zoon zelf in het labyrint opgesloten. Dädalus ziet de
vogels en maakt vleugels voor hen beiden zodat ze weg kunnen vliegen. Hij waarschuwt zijn zoon om precies op de goede hoogte te vliegen tussen de zon en de zee (de middenweg)
maar zijn zoon is lichtzinnig en opgewonden. Hij vliegt te hoog waardoor zijn vleugels verlijmd met was smelten. Ikaros valt in zee en deze werd later Ikaruszee genoemd. Dädalus land
op een eiland die hij Ikaria noemt naar zijn zoon. Veel mensen zoals zeelieden zouden zig bezig houden met de Ikarusvloek in de zee van Ikarus.

Zie ook Egypte.

-----------------

Kleine Hond/ Latijn: Canis Minor: Ten zuiden van sterrenbeeld Tweelingen. Helderste ster Procyon: pro-cyon "voorloper van den Hond"van κύων:kyon . Deze zou zo genoemd worden omdat de Egyptenaren het opkomen van Sirius (de Hond) in de ochtend afwachtten. En procyon vóór die ster verscheen. De naam zou dus voor de tekening zijn ontstaan. Toch is het al een oud sterrenbeeld.

Deze hond kon de Melkweg niet oversteken naar de onderwereld zoals de andere Grote Hond en Orion. Daarom bleef hij bedroefd achter. Dit zou ook goed een zeehond kunnen zijn gezien de betekenis (huiler). Zeehonden komen vaak voor in Noorse mythen dit kan ook zijn oorsprong hebben in de mythen van de Inuit van Groenland en Noord-Amerika, zoals de mythe van godin van de zee Sedna.

Grieks: Deze was onbekend voor de Grieken en is pas later bedacht als de 2e begeleider van Orion. Men dacht omdat hij op de rand van de Melkweg stond hij ook een waterhond zou kunnen zijn .

Latijn: Canis Minor. De hoofdster heet in het Grieks: Procyon; "voorhond". Hij komt voor de Grote Hond op (sterrenbeelden bewegen zich van rechts naar links) . In de mythologie heette hij Maera, de begeleider van Icarius, de Athener die door Dionysus werd gezonden om de wereld het geschenk van de wijn te brengen.

Een ander verhaal is over Maera, de hond van Icarus (die met eigengemaakte vleugels vluchtte van Creta en neerstortte bij Icaria) die uit vertwijfeling stierf nadat zijn meester in zee was verdwenen. De hond komt terug in de mythe van Icarus en Erigone wat bij de Griekse oogstfeesten in Athene van de wijn hoort en waarbij zijn meester ook sterft maar dan op een andere manier. Icarus komt dus terug bij het voorjaarsfeest van de held en de draak en bij het najaarsfeest van de toren en de draak.

Arabisch: Elgomaisa; "Sirius met van het wenen verkleefde ogen". Al-Sûfi noemde het in de tiende eeuw "de kleine hond". Deze naam is behouden.