Leeuw, Kleine leeuwLEEUW:

Midden Italië, Het oog van de leeuw is de oude hoofdplaats Altamura; "de Leeuwin van Apulië. Deze plaats is al 400.000 jaar lang door de mens bewoond. Ook bekend van de grot van Lamalunga. Hierin is een 200.000 jaar oud skelet gevonden van een mens; "de man van Altamura"genoemd. Vlakbij is Il Pulo; een enorme doline van wel 500 meter in doorsnede en 75meter diep. Helaas is Altamura later meerdere malen verwoest. Italië kent al bewoning van 700.000 vChr. In Apulië zijn petroglieven te vinden van 20.000vChr en hier is ook rond 7000vChr. landbouw ontstaan. Ook op het eiland erboven (vleugel van de leeuw). Vooral het hoofd van de leeuw is prachtig aangegeven met menhirs en dolinen. Het hart van de leeuw is de Vesuvius vulkaan bij Pompeï want daar bevinden zich erg veel delfstoffen. Rond 37.000 vChr. barstte de supervulkaan bij Napels in Italië uit (Flegreïsche Velden). Deze uitbarsting was zo groot dat half Europa en midden Azië onder een enorm dikke laag as kwamen. De herstelperiode duurde ongeveer honderd jaar. Sporen op grotbewoners in de buurt wijzen op een grote vernietiging.

De Mesopotamische sfinx werd ook vaak weergegeven in beelden.Vaak met een vrouwenhoofd, vleugels en een slangenstaart.

Venus werd ook weergegeven als een vrouw staande op een leeuw of die de leeuw met een touw vasthield. Dit klopt want eigenlijk loopt de staart van de leeuw door naar het sterrenbeeld Maagd. Ze houd hem dus beet aan de staart of aan het touw. Langs dit touw liggen mijnen en heiligdommen gewijd aan Maria. Dit touw werd ook vergeleken met de veer , de windveer/blad van een heilige boom zoals een palm, een varenblad of ketting zie sterrenbeeld Maagd.

Leeuw is verbonden met de letter Grote Gamma: de hoekvorm, zie ook de dubbelster: Gamma Leonis/ Gamma Leo/ Algieba. Gelegen in de nek van de kop van Leeuw. Zie ook de vleugel.

Wat opvallend is is dat er voor de zogenaamde poten van de leeuw nog een stuk land zit (Calabrië). Dit kan ingevuld worden als "boek": Libro (en hier zijn ook dolmen te vinden o.a. bij Stilo). De gebergten van Calabrië bevatten vulkanisch plutonisch gesteenten (kwarts). en we vinden hier bewoning van 600.000vChr. (Door de Grieken "woordenboek"genoemd).

De Aziatische leeuw houdt een bal tussen de poten als edelsteen en daar lijkt het ook wel op. In China is dat de parel van wijsheid (zie Plejaden). In het oosten wordt deze Komainu genoemd (leeuw-hond). Vaak als 2 bewakers bij de ingang van tempels, tevens sluiters en openers van het nieuwe jaar (gesloten en open mond). Het boek kan staan voor de "kennis" zoals de Bijbel (zie Plejaden). In Zuid verwijst het ook naar de vis der wijsheid: zie Zuidervis. De latere gevleugelde Venetiaanse leeuw (Leeuw van apostel Marcus) houdt toevallig ook een boek tussen de voorpoten.  Venetië werd rond 400 na Christus een toevluchtsoord voor de Italianen die werden aangevallen door andere stammen.

Zie voor meer informatie over Venetië en de zodiak het sterrenbeeld; Berenhoeder. Later is het sterrenbeeld Sextans Uraniae, in 1687 op de plaats van het boek/ bal gekomen. (zie overige sterrenbeelden)

Bij het hart van de Leeuw (Vesuvius) vinden we ook de belangrijkste Heilige: Sint Pantaleon ("in alles een leeuw") in Ravello en de heilige met dezelfde eigenschappen: Sint Januarius in Napels (beide verwijzen naar de vulkaan Vesuvius). Ze waren niet te doden door leeuwen en Pantaleon liet zelfs het kokende lood waar hij in werd gegooid stollen. Van deze heiligen wordt het belangrijke bloed bewaard in een buisje die alleen op de belangrijkste oude feestdagen vloeibaar wordt (zie het jaar rond). Dit mengsel zou gemaakt zijn door Alchemisten (en de Alchemisten verwijzen weer naar het hart van de leeuw). Vooral het leeuwenhart, weergegeven door de helderste ster Regulus werd in oude manuscripten over het sterrenbeeld benadrukt (zie Manuscript Arundel uit 1490, British Library). Het hoofd van Pantaleon werd uiteindelijk afgehakt en naar Lyon gebracht in Frankrijk (zie de leeuwenmantel van het sterrenbeeld Hercules, Lyon= lion). Later rond 30 v. Chr. schreef Vergilius in Rome een gedicht voor keizer Augustus. Hierin zou de vulkaan van Napels de poort zijn naar de andere wereld. Voor de zielen die te vroeg waren gestorven of zelfmoordenaars (de hemel was voor helden en dichters). De supervulkaan onder links van de Vesuvius: Flegreïsche Velden (Campi Flegrei) zorgt ervoor dat de bodem steeds rijst en daalt, zoals onder Baia. Tussen 500 en 1500 zou dit wel 3 keer gebeurd zijn. Momenteel ligt de helft van het oude thermische kuuroord weer onder water.

De Grieken noemden de ster van het leeuwenhart Basiliskos, omdat zij die onder de leeuw geboren werden, van koninklijke bloede waren. En het stond bij de latere sterrenwichelaars voor erenambten en rijkdom. Sinds de oudste tijden zou de ster de basis zijn geweest om de kalender vast te leggen: De eveningen en equinoxen. Samen met de ster Spica van sterrenbeeld Maagd. Copernicus heeft de hart ster van leeuw de naam Regulus gegeven. Tycho noemt het zovel Regulus als Basiliscus. De naam is dus niet afgeleid van een romeinse martelaar.

Het oudste deel van Rome is waarschijnlijk gebaseerd op het eiland in de heilige Tiberrivier (Isola Tiberina) in de vorm van een boot waarop men zich liet genezen. Hierdoor stond het in het teken van de slang (zoals zovele andere eilandjes). Later gewijd aan de god Asclepius.

Leeuw: Salpeter (Salt-peter) staat voor "zout van Peter". De heilige Sint Petrus (Sint Pieter) van o.a. 29 juni met symbolen: het omgekeerde kruis: Zuiderkruis zie Zuid Amerika 7B. De sleutel en de haan. Salpeter wordt gewonnen uit mest (uitwerpselen).

Bij de alchemisten staat de ster voor Sal armoniac/ Sal ammoniacus/ Salt of Amun (zout van Amon). Ammonium chloride (grijze kleur). Grieks: Hammoniacus: Salmiak. Aangeduid bij het hart van Leeuw: vulkaan in Italië: Vesuvius.

In zuid staat de urine (zie urineren: pipi, zie Griekse letterteken Pi) van Leeuw voor koningswater: Aqua Regia (zoutzuur +salpeterzuur). Symbolisch het water van de koning/ god die voor regen zorgt. De leeuw "markeert" (zie Marco) zijn territorium. Tevens staat de Leeuw voor de zon, zie de bal gelegen voor leeuw.

Lityu: Lithium Grieks: λίθος: lithos: steen. Li zilver-wit (grijs) alkali metaal. Zeer brandbaar en daarom bewaard in olie. Lithiumzout wordt gewonnen uit zeezout.
Het lithium metaal wordt gewonnen via electrolyse uit lithium chloride en Potassium chloride (zie Potas).
Gebruikt in glas en keramiek om het hittebestendig te maken. Lithiumcarbonaat gebruikt als medicijn. Gebruikt in batterijen. In Chili is Salar de Atacama (het zoutmeer) nu nog de grootste productie plaats van Lithiumzout. Lithium zou ook gewonnen worden op Zweeds eiland Utö.

De Romeinen wonnen in de versuvius diverse grondstoffen. Zoals ook de basis voor hun supersterke beton.

Mesopotamië (spiegelbeeld, zie lange afbeelding boven): Op een steen uit (Uruk) 3000 vchr. staat een leeuw (of dubbele leeuw) op een grote draak/slang(wellicht sterrenbeeld Hydra). Voor Hydra staat een planeet of ster. Op de staart van de slang staat een vogel met zijn kop omlaag (wellicht Raaf). Daarachter staat een vrouw met een aar in haar handen (sterrenbeeld Maagd) Tussen hen in staat ook een planeet of ster.

Egyptisch/ Denderah: De leeuw wordt aan de staart vastgehouden door een godin. Hij staat op een slang (wellicht sterrenbeeld Hydra). Voor meer informatie zie het jaar rond, Afrika.


Romeins; de Hoofdster Leo heet Regulus; "kleine koning" (de Romeinen vergelijkten hun koning graag met een leeuw). De god Bacchus ( Griekse Dionysus) droeg ook een leeuwenhuid)

Arabisch: Leeuw, de hoofdster heet Kabeleced; "Leeuwenhart". Of Al-Maliki: "de koninklijke". De ster beta, werd dzanab-al-asâd; "staart van de leeuw"genoemd. Wat later verbastert is tot Denebola. Boven de leeuw plaatsten ze nog een klein sterrenbeeld van een gazelle met haar jong. Gelijk aan de kleine leeuw. De Arabieren zagen in de tiende eeuw ook wel een reuzachtig sterrenbeeld van een reuzenleeuw. Ze noemden Praesepe (de krib, van sterrenbeeld kreeft "het midden van de neus" en de twee sterren hierna: gamma en delta, de beide neusgaten van de leeuw.  Ook werden de sterren met de nevelvlek wel de bek van de leeuw genoemd. De eerste sterren van de Maagd en het hoofdhaar van Berenice vormden de poten en de staart van de reuzenleeuw. Eratosthenes zei; "De leeuw bevat 17 sterren en nog 7 donkere, die men de haarvlechten van Berenice noemt. De rest van het lichaam werd gevormd door het bekende sterrenbeeld leeuw.

Opvallend is de schuine plaatsing van het sterrenbeeld, zie de extra ster ten noorden van delta die volgend een Perzische astronoom ook tot de leeuw behoorde. En door Ptolemaeus ook aangeduid werd als "dij". Tegenwoordig ligt deze ster boven de staart.

Hindoe: Simha. Vroeger bekend als Leya of Leyaya, of Sinha

Sri Lanka: Sinha

Chinees: Draak (zie ook de Leeuw-draak als Mesopotamische naam voor China's Geit-Vis: Steenbok)

Birma: de leeuw met drakenkop.

Een apart verschijnsel is in november. Dan zien we een meteorenregen "de Leoniden" vanuit het sterrenbeeld leeuw komen. Vooral rond half november (te zien aan de noorder- en zuiderhemel). (oorzaak komeet Tempel-Tuttle). De hoeveelheid meteoren verschilt per jaar maar soms vallen er zoveel dat het een meteorenstorm wordt genoemd. Sommigen waren zo helder dat ze "vuurbollen"werden genoemd en het is logisch dat dit nogal veel indruk maakte op de mensen dat ze dachten dat de grote god boos op ze was en alle sterren uit de hemel gooide (Amerika 1833). Er vallen meer meteoren dan in augustus vanuit het sterrenbeeld Perseus.

In de middeleeuwen zagen de cabbalisten in het sterrenbeeld de stam Juda of een leeuw uit de kuil van Daniël.
KLEINE LEEUW/ Leo minor:

Hier zien we een reconstructie van het relatief nieuwe sterrenbeeld van kleine leeuw. De mijnen werden al gebruikt rond 3000 voor Christus. Zie overige sterrenbeelden. Rechts zien we het beeld van de oude Voerman en Links zien we de poten van de jachthonden van de Berenhoeder. Onder de poten van de honden ligt nog een lijn die er bij hoort.

Denderah: In Egypte zien we een liggend dier,  liggende leeuw? met een symbool erboven.

Arabisch: Op de sterrenkaart uit het badhuis van Qusayr 'Amra in Jordanië (rond 723-743 nChr). Is een blad weergegeven boven de staart van sterrenbeeld Leeuw in de vorm van het teken schoppen (klimop-blad). De punt wijst naar de achterpoot van Grote Beer.In het boek van Al-Sûfi en latere kopiën is een bladvormige sterrenbeeld aangegeven onder de voorpoten van de Grote Beer. Boven de kop van Leeuw.

Hevelius zou het in 1660 hebben gevormd uit 18 sterren. Maar de sterren zijn ook door Tycho-Brahè in 1590 waargenomen. De helderheid van sommige sterren is met zekerheid afgenomen. Een ster met letter R zou in 374 dagen in grootte veranderen (maximum op 21 augustus 1885).