Orion, Grote hond, Haas en Duif:

Grote Hond (Neushoorn), Orion en Stier en Plejaden.


De onderzijde van Orion met de haas en de de duif en de Eridanusrivier.


In de grot van Lascaux in Frankrijk. De man (Orion) is aangevallen door de stier maar hij heeft zelf een vogelhoofd. Hij was dus een god die zich in een vogel kon veranderen.

Onder hem het sterrenbeeld Duif (trekvogel/ hemelvogel) op een standaard. Links zien we het sterrenbeeld van De grote hond als Neushoorn.ORION: Met name Syrië en Anatolië. Van oorsprong waarschijnlijk een stieren-hoeder. Later afgebeeld als een vechter tegen de stier. Men dacht dat als de god van de onderwereld (als wintergod) opnieuw geboren zou worden. Het latere rijk, oude naam: Urartu 1000vChr is ook in de vorm van een stierenhoofd. Zijn hand die de stier aan een touw zou leiden bevat de oudste stenen tempel die tot nu toe bekend is: Göbekli Tepe (Navelberg) en uit 10.000 v. Chr. Het bevat tevens veel oeroude steden. De eerste moderne mensen begonnen hier met het verbouwen van graan. en het gebergte tussen Orion en Stier heet: anti-taurus gebergte. Er zijn ook sporen van een stierencultus gevonden. Het lichaam van Orion vormt de bakermat van de koper-industrie. De naam "navelberg"of "navel van de wereld" is een algemene naam die mensen gaven aan hun centrum van de wereld.

De heilige Plejadenberg Jebel Aruda in Syrië (4000vchr). Deze lag ook in de navel van sterrenbeeld Osiris.

Ook de belangrijkste stad  Hattusa in het huidige Turkije, lag op dit figuur. Hoofdstad van het koninkrijk van de oude naam: Hettieten.

Een andere stad is Aleppo/ Alap. Die ligt op de Riem van Orion samen met 2 andere steden. De Arabieren behielden de naam Halab, die in hun taal de verleden tijd van melken is. Volgens overlevering rustte Abraham hier uit op zijn tocht van zijn geboorteplaats Uhr naar het Beloofde Land. Hij zou zijn koe asch-Schahba gemolken hebben bovenop de heuvel waar nu de citadel staat en de melk verdeeld hebben onder de bevolking.

Zijn voet staat op de stad Mari (3000 vChr). Hier deed men veel aan koperbewerking. Men haalde het koper en hout uit het Taurusgebergte. Tempel van godin, oude naam Ishtar. Doorvoerroute van hout en natuursteen naar Sumer. Vanaf hier stroomt de rivier de Eufraat naar de Perzische Golf (zie de Eridanus rivier). De bron van de belangrijke rivier. Zijn Been of

De berg Hasan (inactieve vulkaan) was een belangrijke leverancier van obsidiaan.  In de nederzetting Aslantepe bij Malatya uit 8000 voor Christus (in de nek van Orion) zijn veel messen gevonden van dit lava-glas

Aan de linkerkant van Orion ligt de vogeltrekroute die werd vergeleken met de dodenrivier (Styx). In Hatay/ Antakya (Antiochia) vinden we het reliëf van Charon; de veerman van de doden. Onder deze stad vinden we Harbiy (de stad Daphne) en het heilige Daphnebos met watervallen die vertelt over het verhaal waarbij Daphne zich veranderd in een Laurierstruik (zie het jaar rond bij; De held en de Draak).

In Zuid staat Orion symbool voor de Riem en de kleur roodbruin.


----------------

Orion;

De 3 sterren in de riem van Orion zijn erg herkenbaar aan de sterrenhemel. Hierdoor is het sterrenbeeld bij vrijwel alle volkeren over de hele wereld bekend. Bij de natuurvolkeren vaak als jager. De drie sterren van de riem van Orion zijn al sinds de oudste tijd bekend onder de naam "de drie koningen". De lijn wijst naar de ster Sirius en naar Aldebaran (oog van Stier) en de Plejaden.

De alpha ster van Orion heet Betelgeuze (Arabisch; ibt al-jauza"schouder van de reus": deze vormt de schouder van Orion) en is een reuzenster; die langzaam en onvoorspelbaar van helderheid veranderd. De andere gamma ster heet Ori of Latijn: Bellatrix: "oorlogzuchtig" ;"Krijgsvrouwe"), vormt de andere schouder. Soms wordt deze ster ook de Amazonester genoemd. Het oofd bestaat uit een nevel, gevormd door 3 sterren. Al- Sûfi benoemd dit ook in de tiende eeuw, deze drie sterren vormen een driehoek.

Orion bevat twee grote rode sterren. Betelgeuze en Rigel. Tevens is het Orionnevel te zien als een zwakke vlek op het zwaard van Orion. De drie sterren in de riem van Orion worden vaak genoemd als sterrenbeeld. Rigel ligt onder Bellatrix en is helderder dan alpha. Arabisch: ridjl al-jauza; "been van de reus".

Het sterrenbeeld van Orion vormt een 5-hoek in de vorm van een soort huisje. Orion is bekend als "de reus" die de Plejaden achtervolgt. Deze sterren waren het belangrijkste van de kalender. In de linkerhand houdt hij de knots/knuppel of stok omhoog, in de rechter houdt hij een ossenhuid die later ook wel als schild werd afgebeeld.

Denderah: Hier zien we god/farao als opener van het jaar met de lente equinox tegelijk met stier. Links aan zijn voet staat een vogel. De eerste Decaan is de slang die staat voor het land Egypte. Bovendien staat links van hem de belangrijkste oudste valkgod gezeten op de "levensboom".

Arabisch: الجبار :al-jabbar: "de machtige/almachtige" (bijnaam voor god). En al-Jauza: "de reus". Hij draagt een gordel en sabel. Zijn hoofd en schouders werd als wolk aangeduid (wellicht omdat dit te heilig was zoals men ook Allah niet mag afbeelden).

Grieks: De Hemelse Jager (grote reus) met knots schild of dierenhuid en knuppel of zwaard. Een groot sterrenbeeld en Orion wordt omringd met zijn dieren; Zijn jachthond; grote hond; Canis Major (Sirius) rent voor hem uit (achter de haas aan), net als de haas Lepus en Taurus de stier. Orion jaagt ook altijd de Pleiones (zeven dochters van het zeven gesternte; de Plejaden) na.

Orion was de broer van Zeus en de zoon van watergod Poseidon en Euryale (dochter van koning Minos van Kreta). Hij was een knappe jager en had twee jachthonden. Zijn vader gaf hem het vermogen om over het water te lopen. Hij wordt verliefd op de prinses Merope maar zij geeft hem de meest onmogelijke opdrachten te vervullen. Daarom probeerde hij haar, toen hij dronken was, te verkrachten. Haar vader de koning Oenopion stak hem voor straf de ogen uit. Daarna ging Orion naar het meest Oostelijke punt op aarde op zoek naar de ochtendzon, om de zonnegod Helios te vragen zijn zicht terug te krijgen en dit Lukte. Onderweg ontmoette hij de jaagster Artemis die even goed kon jagen en werd verliefd op haar. Apollo, de broer van Artemis (en in een ander verhaal Gaea), stuurde de grote schorpioen achter Orion aan omdat hij Artemis stiekem zwanger gemaakt zou hebben. Door een list en ongewild, doodde Artemis Orion en zette hem aan de hemel als sterrenbeeld. Of de schorpioen doodde Orion. Als Orion aan de nachtelijke hemel ondergaat komt het sterrenbeeld van de schorpioen net op zodat ze elkaar niet meer tegenkomen. De Griekse Pindaros noemde hem de reus des hemels. De Romeinse Plautus noemt hem een moordenaar of wurger (Jugula). De Romeinse Manilius noemt Orion de bedwinger des hemels. Maar Apollo en Artemis zijn latere goden.

Een opvallend verschijnsel is de meteorenregen vanuit het gebied vlak boven de rechterschouder van Orion, boven de ster Betelgeuze. Ze worden "Orioniden" genoemd (veroorzaakt door de komeet Halley, die ook de meteorenregen in het sterrenbeeld Waterman veroorzaakt). Vooral te zien op het zuidelijk halfrond in de tweede helft van oktober. De Griekse historicus Polybios (latijn: Polybius 203 vChr-120 vChr) schreef het verlies van de Romeinse vloot in de eerste Punische oorlog (264-241 vChr) toe  aan de koppigheid der conculs, die op het tijdstip van het opkomen van Orion en Sirius wilden uitvaren. Aangezien hij dus voor storm zou zorgen in de herfst.In het Grieks is Orion een persoonsnaam. Orios was de held van de hemel. Orion betekent in het Grieks: " jaargetijde".  Wellicht is het verwant aan het woord Hora; "jaargetijde, jaar, uur".

Hesiodus raadt aan om de druiven  te plukken als Orion en Sirius in het midden van de hemel gekomen zijn. Maar de hondsdagen, die in verband stond met de ster Sirius, is door de Precessie verschoven (vroeger 3 juli- 11 augustus), nu komt Sirius eind Augustus op voor de zonsopkomst.

Er is een mythe ontdekt door Admiraal Smyth over : Arion, die door zijn muziek zelfs de dolfijnen kon bekoren. Hij had aan een dolfijn zijn leven te danken en plaatste deze als beloning in de hemel als sterrenbeeld (zie dolfijn). Arion lijkt zeker op Orion (A en O mogen verwisseld worden volgens de oude taalregels).

Cultus van Mithra/ Mithras (Perzisch-Romeins): De Romeinen namen deze cultus mee uit Perzië. Mithras stond aanvankelijk langs oppergod Ahura Mazda. Mithras dood de witte Stier (of weidekoe) als Orion, uit het bloed ontstond nieuw leven , weergegeven als korenaren. We zien bijzondere symboliek zoals sterren en de sterrenbeelden zoals de raaf, hond als begeleider en de kreeft en slang. Ook draagt hij de hoge muts en soms een toorts (als lichtgod). Zijn mantel laat sterren zien. Rond 400 na christus (toen de Romeinen christen werden) werd deze cultus verboden en de afbeeldingen vernield. Gelukkig zijn er nog een paar gerestaureerd. De donkere tempels bevonden zich vaak onder de grond en hadden veel mystiek. Hierbij werd er voor gezorgd dat het licht op bepaalde jaargetijden door een gat naar binnen kwam. Maar Mitras werd ook wel vegeleken met een boogschutter. Zie ook (Mehr).

De oude Hebreëen zagen in Orion Nimrod, de eerste jager; Job, Ezechiël en Amoz noemden Orion Kesil; de onstandvastige. Vanwege het slechte weer en de gevaren van de scheepvaart in de herfst. (de concilie  van Trente werd als grap door Rabelais ook wel de concilie van Kesil genoemd vanwege de stormen die het zou opwekken. )

China: Orion wordt Shen genoemd (Dunhuang sterrenbeelden). Het zwaard staat voor "de strijdende jager". De sterren eromheen staan voor de Jade bron en andere bronnen en het waterpaleis. Ook zijn er sterren die staan voor een vogel ofwel een fazant. Bij Orion horen Auriga en Lepus. Tevens is er een drie- eenheid van Zui, Shen en Jing. Links van Orion vinden we een cirkelvormige kroon van 11 sterren (Junshi). Verder noemt men Shichen, de vruchtbaarheidsrite van Yin.

Sámi/ Samen: De 3 sterren in de riem van Orion stellen de drie jachthonden voor van de twee hemeljagers (Tweelingen). Ook Orion die met zijn boog een pijl schiet naar de Plejaden (de zusters die zijn huwelijksaanzoek hadden afgewezen).

Laat christelijk: door Schiller, die een poging heeft gedaan om de heidense figuur door Jozef te vervangen. De academie van Leipzig wilde in 1807 Napoleon als Orion plaatsen.GROTE HOND: Cyprus. Het is de hond die behoort bij Orion. Geboorteplaats van de godin Aphrodite, Zij werd hier geboren bij een grote rots. Belangrijkste grondstof; koper. De naam Cyprus is ook gelijk aan "koper" (Romeins: "Aes Cyprium") en vanuit hier werd het naar vele landen geëxporteerd. Het eiland is al bewoond sinds 7000 v. Chr (Choirokoittia). Er was toen al landbouw en veeteelt. Op Cyprus werd zout gewonnen en er groeide grote bomen voor de bouw van schepen. Cyprus leverde albasten vazen aan Egypte. In de bronstijd leverde Cyprus kostbare kruikjes gevuld met kostbare stoffen zoals opium vanuit Mesopotamië aan de Mediterreaanse zeebewoners en Egypte. Opium werd zeer gewaardeerd door de Grieken en Egyptenaren. De Grieken zouden het vermengd hebben in wijn om hun krijgers te sterken. Rond 647 na Christus ontstond hier de 4e heilige plaats van de Islamieten. Uncharam, de tante van de profeet Mohahammed zou hier zijn gestorven en begraven. Na haar dood zou er een magisch graf zijn ontstaan van twee monolieten en een steen er boven op. Zie de Halla Sultan Techli moskee.

Vergelijk de rand met het plateau onder de zeespiegel, dan kan je hier duidelijk een hond in zien. Maar op zijn kop staat een lange spits. Waarschijnlijk komt hier ook de EENHOORN vandaan, die als sterrenbeeld boven grote hond wordt genoemd (bovendien zagen de Grieken een eenhoorn in de neushoorn van India). Er zou vroeger ook verwarring ontstaan zijn rond de vertaling van de Grieks/ Latijnse naam voor neushoorn en eenhoorn. Dit is extra opvallend vooral als we nu zien dat ze beide op dezelfde plaats staan. In de vroege prehistorie zou deze vorm waarschijnlijk een neushoorn voorgesteld kunnen hebben. Er zijn afbeeldingen van neushoorns met een extra lange hoorn in grotten te vinden.  Ook komt de combinatie voor van neushoorn, man, stier en vogel in de grot van Lascaux zie de afbeelding hierboven.

Kleine Hond en Grote Hond als 2 eilanden benadrukken de dualiteit van sterrenbeeld Tweelingen, waar ze onder liggen.

Ook in de grot van Rouffignac in Frankrijk is een afbeelding van een wollige neushoorn van rond 13.000 vChr. van een wolharige neushoorn met 1 grote hoorn.

Men denkt dat het idee van de neushoorn afkomstig is van de prehistorische Elasmotherium uit Eurazië vooral uit Kazachstan (Zie de Irtysh rivier in Kazachstan, zie Kazachstan sterrenbeeld Pegasus en Veulen). Dit dier was ter grootte van een mammoet en had 1 grote hoorn. Er zijn twee dateringen gedaan: De eerste gaf 29.000 jaar oud.
De tweede door het Max Planck instituut gaf een datering van meer dan 49.000 jaar maar niet de precieze ouderdom.

Opvallend is dat in Zuid Afrika de Bushmen ook een neushoorn plaatsten op de plaats van de Grote Hond (zie het jaar rond van Afrika). Dit is te zien op de rotskunst in Twijfelfontein (2000-6000 v. Chr). Deze informatie kunnen de Grieken dus ook in Afrika hebben opgedaan. De punt van de hoorn wijst naar de riem van Orion. We kunnen dit dus ook symbolisch zien als de naald in het oog steken. De Grote hond staat onder sterrenbeeld van de Grote Tweeling. Deze staat voor koper en kleur rood (in Noord). In Afrika kennen we vooral de "Copperbelt"(koperen riem) als enorm mijngebied. Hier wordt naast allerlei metalen ook koper gewonnen maar ook Cobalt (zie blauw pigment). De term Cobalt zou ook voor Kobold staan (dwerg-mijnwerker).

De dualiteit van Grote Hond en Kleine Hond komt terug in de gewone hond en de zeehond (landdier en zeedier), witte neushoorn en zwarte neushoorn.

Julius Caesar: Rond 50 vChr. Hij zou beschreven hebben in de: Commentarii Rerum in Gallia Gestarum (lat. "Commentaren op de gebeurtenissen in Gallië"), De Bello Gallico ("(Commentaren) over de Gallische Oorlog") het eenhoorn: als een hert-achtige met een rechte hoorn midden op het voorhoofd. Dit idee zou hij opgedaan hebben
tijdens zijn reis naar Mesopotamië en India. Daarom dacht men dat de eenhoorn een soort Oryx antilope was.

De Romeinen zouden al neushoorns meegenomen hebben naar Europa om deel te nemen in gevechten.

In de middeleeuwen werd het dier ook afgebeeld als ezel of een soort geit. Ook zou het in verband staan met de Maagd. Zij zou de enige zijn die de eenhoorn vertrouwde. De eenhoorn legde zijn hoorn in haar schoot (Is ook een dubbelzinnige betekenis). De Noormannen brachten de hoorn van de Narwal naar Europa omdat deze magische krachten zou hebben. In een beker gehouden zou een drank met gift gaan schuimen. Daarom maakte men er bekers van voor koningen en vorsten. De eenhoorn had dus ook de reputatie dat het een soort zee-paard was.

Albrecht Dürer tekende in 1515 de eerst bekende afbeelding van een gepantserde neushoorn. Opvallend was dat hij een extra kleine gedraaide eenhoorn boven op zijn rug had getekend. Wellicht had hij het dier niet zelf gezien maar het dus getekend aan de hand van verhalen.

In deze tijd werd de neushoorn door de Europeanen die in Afrika kwamen letterlijk een paard genoemd met 1 of 2 hoorns

In de Middeleeuwen was Cyprus een belangrijke pelgrimsplaats. Men mocht als boete voor een overtreding hier naar toe gaan of een boete betalen. Ditzelfde gold voor Jeruzalem, Rome en Santiago de Compostella.

Grieks: Σείριος, Seirios: Sirius . Wellicht verwant aan het sanskriet Svar: "schitteren".

---------------

Grote Hond/ Latijn: Canis Major. De helderste ster heet Sirius; "verschroeien" (de hondsster). Het is de helderste ster van de hele sterrenhemel. Hij staat ook naast het achtersteven van het grote schip. De ster Sirius is belangrijk in verband met de seizoenswisseling, zowel op het noordelijk- als op het zuidelijk halfrond. Maar is wel afhankelijk van de Precessie. Opvallend is dat de ster zelf ook vrij snel verschuift. Van noordwest naar zuidoost. Oorspronkelijk stond zij dus in het sterrenbeeld van De Eenhoorn!

Denderah: Dit zou ook de valkgod kunnen voorstellen zittend op de levensboom

Egypte: De ster Sirius was bepalend voor de landbouw. Want als hij verscheen begon de overstroming van de Nijl. Ook godin (oude naam Satis) op de grens van Egypte en Nubië die stond voor het begin van de overstroming van de Nijl (hier stroomt de Nijl Egypte als eerste binnen) draagt de Antilope hoorns.

Grieks: Het zou logisch zijn dat de grote uitvinder Dädalus die zijn kennis van godin Athene kreeg, tevens voor de grote hond stond. Aangezien zijn zoon Ikarus voor de kleine hond stond (zie sterrenbeeld kleine hond). Beiden veranderden zich symbolisch in vogels toen zijn uit het labyrint (lees: andere wereld) ontsnapten.

Hesiodus raadt aan om de druiven  te plukken als Orion en Sirius in het midden van de hemel gekomen zijn. Maar de hondsdagen, die in verband stond met de ster Sirius, is door de Precessie verschoven (vroeger 3 juli- 11 augustus), nu komt Sirius eind Augustus op voor de zonsopkomst.

Romeins/ Latijn: Sirius: Canicula: Hondster. Zie Canis: "hond".

Arabisch: Alhabor: "hij die de melkweg is overgestoken". Al-Sûfi: De Hond en de ster Sirius: al-Schira: الشّعْرَى :"de haarvaten". Zie :شّعْرَ:Schir/šir/Sher: haar (van het hoofd), (zie Perzisch šir: van melk, en Melkweg: <jâdè šir>).

India: Sanskriet; Sirius heet Mrgavyadha, "hertenjager". Hij staat symbool voor Rudra, god van de wind, storm en jacht. In India valt de gelijktijdige opkomst van Sirius en de zon min of meer samen met het regenseizoen, soms gepaard met zware stormen.

Later stond het in Noord Europa bekend als de drukkend hete hondsdagen in augustus en september. Zij staat dus ook in verband met de herfst. Teven zou hij de haas achtervolgen of Orion helpen om de Stier te bevechten

Sommige Noord Amerikaanse Indianen zagen een wolf in dit sterrenbeeld.


HAAS: Syrië, Damascus 2500vChr, zie ook de pas ontdekte cirkels in de woestijn. Het kan zijn dat dit sterrenbeeld pas later is toegevoegd. De haas kan ook staan voor snelheid, een vervoermiddel onder de voeten van Orion. Misschien stellen het zelfs wel gevleugelde schoenen voor zoals in de Grieks/ Romeinse mythen opdat de held extra snel kan reizen.

In de vroege prehistorie zijn er al rotstekeningen van hazen/ konijnen.

De haas is verbonden met de maan omdat velen in de donkere vlekken van de maan een haas zien.

Hij is dan ook net als het sterrenbeeld Duif (hemelvogel) een boodschapper tussen deze wereld (mens) en de andere wereld (maan/ goden).

Tevens kan het hol van de haas symbool worden gezien als poort naar de andere wereld. Letterlijk graven hazen/ konijnen vaak holen in heuvels omdat de grond daar droger is.

In Zuid Afrika was dit de periode van de jacht op hazen.

Legende van de Haas en de dood (vergelijkbaar met de legende van de slang) bij de KhoiKhoi (Hottentotten) en Kaapbewoners: De haas verstoorde het bericht dat de maan had gezonden naar de mensen. Hierdoor ontvingen de mensen de dood in plaats van onsterfelijkheid.

-----------------

Haas/ Latijn: Lepus: We kennen de haas ook als symbool bij het paasfeest en lente. Wellicht staat het in verband met snel voortbewegen van Orion. De ster R in Haas is ook bekend onder Crimson star, sommigen hebben hem vergeleken met een bloeddruppel vanwege zijn kleur.

Grieks: de goddelijke boodschapper Hermes heeft deze haas aan de hemel gezet. Hij vereerde de haas omdat hij net zo snel kon lopen als hemzelf. De haas fungeerde vaak als liefdesgeschenk. De bewoners van het eiland Leros voerden er enkele in , die al snel een plaag vormden voor de oogst. De eilanders vormden een rij over het hele eiland en dreven zo de hazen de zee in. In een andere versie plaatst Artemis, de beschermster van de dieren, de haas aan de hemel.

Door de Grieken werd het sterrenbeeld ook Lagos: haas, genoemd.

Denderah: niet aanwezig of het zou de vogel moeten zijn bij zijn voet. De vogel valt in dezelfde periode als de haas.

Arabisch: al-ârnab: "haas". Of :عرش الجبار كوكبة جنوبية: earsh aljabbar kawkabat janubia:"troon van het machtige zuidelijke sterrenbeeld". (de troon van de machtige)

Of "de troon van de reus". Gezien de vorm van de vierhoek. Dus de troon van Orion.


DUIF: Gebied van Israël en Palestina; De trekvogel (zie onder). Van oorsprong is de hemelvogel de boodschapper tussen de goden en de mensen. Normaal gesproken vinden we de hemelvogel op de hemelboom (zie sterrenbeeld van de Plejaden). Ze kan reizen van de aarde naar de andere wereld via de Melkweg dus vinden we haar ook terug in het sterrenbeeld Zwaan (die uit verschillende vogelsoorten bestaat wat afhankelijk is van de cultuur). De vogel stelde later een Hop voor (in verband met Salomon). Het was een heilige vogel zowel in Egypte als in de Minoïsche cultuur. Tegenwoordig is het "toevallig"ook de nationale vogel van Israël. De Hopvogel wordt soms ook wel haan genoemd. In het Arabisch wordt dit sterrenbeeld ook haan genoemd. In het Hebreeuws heet hij Shade, wat zoiets als schaduw betekent. Ook in Egypte staat deze als vogel afgebeeld maar dan als een valk op een standaard. Dit zien we ook terug in de prehistorische afbeelding van Lascaux zie boven. Het stelt de wintergodin (godin in de onderwereld die veranderd is in een vogel). In de vroege middeleeuwen plaatsten de Christenen de uil bij de afbeelding van Jerusalem. (Ook de Noord Amerikaanse Indianen plaatsen een uil bij Orion).

Dit gebied geeft het knooppunt aan van vele miljoenen trekvogels (het kruispunt van de drie continenten) zoals de zwaluw. Zij komen in het voorjaar uit de woestijn en komen massaal hier samen voor het vervolg van hun trek naar Europa en Azië. Zie Melkweg.

Het centrum ligt in Latrun (nu volgebouwd) maar de vogels rusten op de westelijke oever van de Rode Zee. Ze maken gebruik van de thermiek van het gebergte om hoog in de lucht te stijgen zodat ze zonder energie verder kunnen glijden. In de herfst komen ze weer langs dit punt naar het zuiden. Ze volgen hierbij de route van de "Melkweg zoals op de sterrenkaart". Vroeger waren er zoveel vogels dat de lucht werkelijk zwart zag en dat moet zeer indrukwekkend zijn geweest. Men kan grote aantallen trekkende ooievaars, kraanvogels, flamingo's, pelikanen, gieren, ibissen, roofvogels en kleinere vogels zien. De normaal zo schuwe vogels leven hier tijdelijk dicht bij elkaar. Men kan de vogels tegenwoordig al bekijken tijdens het vogeltrekfeest in Eilat in het zuiden waar ze hun eerste rustplaats hebben.

Opvallend is dat in dit gebied rond de Dode zee in Jordanië en Israël zwavelmijnen zijn te vinden. Ook recht er onder in Egypte, bij de rode zee bij Hughada, een belangrijke oversteekplaats (ook in de Bijbel, zie Mozes) is een zwavelmijn.

In de Prehistorie zijn de duif en de koekoek voorspellers van de toekomst. Dus als boodschappers. Maar tevens als zielen van de doden. Hun roep kondigde vooral de lente aan (net als de zwaluw) op het noordelijk halfrond. Volgens Homerus konden de Griekse godinnen Athena en Hera zich in een duif veranderen. Maar ook de Germaanse godin Holla en godin Freya konden zich in een duif veranderen. En sommige Baltische godinnen zoals de Baltische Laima en de Poolse Ziva konden zich in een koekoek veranderen. In de winter veranderde deze koekoek zich in de vogel van de dood (een havik). In Rusland en Siberië worden afbeeldingen van de duif en de koekoek bij graven geplaatst. Zie ook het hoofdstuk Melkweg en meridianen.

Libanon: De Macedonische maand Peritius zou gelijk staan aan de periode van Carnaval.

De stad Grieks: Byblos: "papyrusplant"(of Biblos: bast, merg van de Papyrusplant: Arabisch: Jubail. Gesticht rond 3000 vChr. Dit was een Egyptische kolonie of handelshaven. Belangrijk voor de levering van Cederhout naar Egypte. In Byblos was een belangrijke productie van Papyrus (papier). In het Grieks werd de naam vergeleken met "bibliotheek" en "boek". (Latijn: Biblia Sacra: heilige boeken). Daarom werd het pictogram hiervan afgeleid.

Perzië: de mythische vogel Caladrius. Een gouden of gele vogel. Hij zou geelzucht kunnen genezen met zijn blik. In de Physiologus werd hij beschreven als wit en in de vorm van een zwaan en zou alle kwalen kunnen genezen. Wie hij niet aankijkt sterft. Hij zou later in de kunst het zinnebeeld worden van Christus die de heidenen zou genezen en de mensheid verlossen.

In het Christelijk geloof brengt de witte duif het geloof naar de mensen (zie de heilige Sint Columban in Ierland en Schotland).

Ook de uil was de boodschapper tussen de mensen en de andere wereld. Bij de Grieken zien we de uil bij Athena. Later zou de uil negatief worden en dienen als onheilsbrenger, aankondiger van de dood.

Zie ook het sterrenbeeld Zwaluw bij Vissen, Zwaan, Arend (Zomerdriehoek) en Feniks.

---------------

Duif/ Columba: Sinds 1592 geïntroduceerd door Petrus Plancius als een gewone Duif. Te vinden op de atlas van Bayer (1603) als "Recentioribus Columba", gelegen bij de Grote Hond. Ook vernoemd door Bartschius (1624). Afgebeeld door Augustin Royer (1679).Later werd het de duif die Noach losliet van de ark om te zien of het water was gezakt (Columba Noachi/ Comomba Noe). Sommigen zeiden dat het de duif was uit de Griekse mythen, die vanaf de boot van Jason, de Argo, vooruitgestuurd was om een veilige doorgang naar "de Zwarte Zee" te vinden. De duif heeft een tak in de mond. Het sterrenbeeld staat naast de grote hond.

De Zeevaarders uit Portugal zouden al in de 15de eeuw bekend zijn met het sterrenbeeld. Als herinnering aan de zondvloed en bij het schip Argo dat hun voor de Ark zagen van Noach.

In vele mythen over de zondvloed uit diverse culturen sinds de oudheid komen een of meerdere vogels vertellen dat het water is gezakt/ land is gevonden. Dit is dus geen nieuw idee.

Mesopotamië, sommige goden hadden een vogel bij zich.

Egypte: Denderah: Naast Orion staat aan zijn voet ook een vogel. Een vogel met een lange pluim op de kop en een pluimige staart.

De helderste ster, Alfa Columbae wordt ook Phakt genoemd naar de Arabische naam voor de Turkse tortelduif.

Duif is het teken van vrede en liefde en werd geofferd door de Grieken tijdens feesten.

Christenen zien de duif als het zinnebeeld van de heilige geest. In het verhaal van de Ark zou Noah eerst een raaf hebben losgelaten. Later is dit in een duif veranderd.