Plejaden en stier op het werelddeel Europa en Azië:

Bovenzijde: Grote hond, Orion, Stier met daarboven de Plejaden in de cirkel.

Onderzijde: Duif, Haas, Orion, Eridanusrivier (de Eufraat rivier)

Afbeelding van Plejaden als het kruis in de grot van Chauvet


Afbeelding van de grot van Lascaux. Grote Hond (in de vorm van de neushoorn), Duif, Orion en Stier.


Zie ook de afbeelding van de Plejaden als 7 stippen, boven de grote stier in de grot van Lascaux 17.000 vChr.

Voor de stier staat het X-teken.


De Plejaden als 7 vrouwen in de grot van La Roche Lalinde 13.000 vchr.


PLEJADEN en Stier:


De Plejaden of 7 gesternte zijn altijd het belangrijkste sterrenbeeld geweest. Omdat het vroeger het lentepunt aangaf (Lente equinox) en tevens omdat het het middelpunt van de coördinatenstelsel van de hemel was (3700 vChr en ouder, zie het sterrensysteem). Doordat de Plejaden vrij stil staan in de hemel werden ze gebruikt om het jaar te berekenen. In Werkelijkheid vormt de cirkel van de Plejaden het precieze middelpunt van de sterrenbeelden (de punten op 20'NB tussen 40' WL en 140' OL zie Zonnelijn en Meridiaan). Voor de noordelijke volkeren in Siberië (Tsjoektsjen) vormde de Poolster het centrum omdat deze rechter boven hun staat en de sterren zich hieromheen lijken te draaien. Maar vanaf de Evenaar was deze Poolster niet langer zichtbaar ter hoogte van de horizon. Op het zuidelijk halfrond waar de oorsprong van de mens ligt heeft men dus altijd de Plejaden gezien als centrum.

Van het centrum van de kosmos, centrum van de sterrenbeelden en het sterrensysteem, centrum van de wereld, gaan we terug naar het centrum van het land de stad, dorp, huis en zelfs het centrum van de mens.

De prehistorische mens die rond het haardvuur zat en omhoog keek naar de sterrenbeelden die hun ronde maakten in de hemel.

Dit centrum moest wel de belangrijke poort zijn die verbonden was met de mensen op aarde.

Om goed verbonden te zijn vergeleek men het ook met de middenpaal van de hut of de oude grote boom in het centrum van het dorp. De plaats waaronder men verhalen vertelde en feesten hield. Dit zien we terug in het symbool van de hemelboom en de zuil. Zie ook voor het Vuur en de "Poort der Zielen"

En om nog dichterbij te komen zocht men naar een heuvel/ berg in het centrum van het land of werelddeel en als deze er niet was dan bouwde men er zelf een. Zie ook voor het Eiland.

Of men bouwde zelfs een toren.

Ook in andere werelddelen (en landen) vormen de Plejaden het belangrijkste centrum en uitgangspunt voor de sterrenkalenders.

We kunnen ook spreken over het "Kruis"of de Axis Mundi.  Zie ook voor het wiel, rad of molensteen. En de Spin.

Het vertelt het scheppingsverhaal van de mens en is dus de basis voor de meeste mythen.

Het vertelt over de grote overstroming. En staat in verband met de regentijd.

Via de Plejaden zou de wijsheid en kennis tot de mensen zijn gekomen.

Sommige volkeren denken dat bij de Plejadenplaats op de aarde ook een gat zat. Soms "navel van de wereld genoemd". Ook in de vorm van een grot of labyrint.

We kennen de Plejaden ook in de vorm van een tuin. Zie ook voor de Bloem en de Bron.

Bekend is de Plejadenvogel van oudsher de struisvogel (zie Afrika) maar ook als andere vogels (zie ook Melkweg)

Plejaden ook als symbool voor dualiteit en het huwelijk.

Ook kennen we een figuur die de Plejaden/ Aarde draagt.

Uitleg van de diepere betekenissen achter de Plejaden

Lijst van Plejaden-plaatsen op aarde.

De Plejaden, of zeven-gesternte, vormen de meest heilige plaats van de Mesopotamiërs en het begin van het jaar.

Het getal 7 is terug te vinden over de hele wereld. Bijna elk land heeft een belangrijke stad wel vlak bij 7 heuvels gebouwd of heeft 7 heilige steden of heuvels (bv. Rome of Aalten). Om de 7 jaar werden de zonne- en maankalender meestal gesynchroniseerd. En ook de week bestaat uit 7 dagen (en verwijst naar de 7 belangrijkste goden, zie pagina de 7 weekdagen en hoofdstuk: de Decanen). De koninklijke meetlat was verdeeld in 7 handpalmen van 4 vingers. Het getal 7 was vroeger ook van belang in een mensenleven en bijgeloof. Na zeven maanden zou een kindje levensvatbaar zijn. De zevende zoon zou geneeskracht hebben. Men zei dat om de 7 jaar belangrijke veranderingen
optraden in het mensenleven. In de eerste zeven maanden zou een kind zijn melktanden krijgen, aan elke kant zeven. Na zeven jaar begon men met het verliezen van tanden. Rond 14 jaar
kreeg een meisje de eerste menstruatie. De laatste menstruatie was vaak rond 49 jaar (7x7). Sommige ziekten zouden zeven dagen of zeven jaar duren.

Zie voor het gevecht tussen de held en het monster (Draak of Slang of Stier) Het jaar rond; Noord: De held/ Sint Joris en de Draak en de meifeesten).

De Plejaden van Europa en Azië:

De berg Kazbek in de Kaukasus (een inactieve vulkaan) vormt het centrum van de cirkel. De cirkel is het gebied van Pre-Ossetië in Georgië en ligt bovenop het sterrenbeeld van de stier.Dit is een heilige berg omringt door hete bronnen en langs de oude weg naar Rusland. Tevens is er een heilige grot genoemd Betlemi (Betlehem). Deze berg lijkt op de berg Elbrus die ook in de Kaukasus ligt en werd gezien als het centrum van het universum. Zie ook de Yamna cultuur.

De bergen hebben dezelfde Griekse mythe van Prometheus (de Georgische Amirani). Het hoort bij het verhaal waarbij Prometheus het vuur (licht) stal van de goden voor de mensen en als straf door Zeus aan de berg of boom werd vastgeketend, de arend at elke keer zijn lever. Hij werd hierbij dus een soort martelaar die stierf voor de mensen. Prometheus was een ziener en vaak Zeus te slim af. Het verhaal vertelt over de schepping en hoe de dood tot de mensen kwam. Een adelaar at elke dag van zijn lever en 's nachts groeide deze weer opnieuw aan. Dit zelfde verhaal zien we ook gekoppeld aan een andere berg zoals de Aragac/ Aragats waarbij de heilige St. Gregory (St Gregorius) de lichtbrenger wordt en dit gebied als eerste tot het christendom bekeerd. Deze heilige is dus ook heel erg populair in Georgië en Armenië. De naam Azerbaijan betekent ook; "beschermer van het licht" en vele mythen in deze omgeving zijn hierop gebaseerd. (van oorsprong was Venus de lichtbrengster, zie de 3 jaargetijden). Het brengen van het licht werd in oudere culturen van over de hele wereld ook uitgelegd als "brengen van het vuur" via de Plejaden. Later kwam hierbij ook het brengen van andere kennis zoals landbouw en het bewerken van metaal.

De Kaukasus werd door de Grieken ook niet voor niets Stierengebergte genoemd. Als we het zien als een cirkel lijkt het op de zon die de stier tussen zijn horens heeft zoals afgebeeld in Egypte; de heilige stier.  Na de grote vloed in de prehistorie, stroomde de Zwarte zee en de Kaspische zee zover over dat ze elkaar verbonden en de Kaukasus en een gedeelte erboven veranderden in een groot schiereiland. Logischerwijs wordt een van de bergen in deze omgeving dus geassocieerd met de mythe van de ark van Noach. De cirkel van de Plejaden stelde later waarschijnlijk een 6 spakig wiel voor met 1 cirkel in het centrum, en vormde ook het midden van de 12 sterrenbeelden (zie middellijn). Het wielsymbool is al erg oud en komt voor in de Induscultuur, dus voor de uitvinding van het wiel en stelt het een zonnejaar voor. Deze is waarschijnlijk later verbonden aan een paardenwagen waarin de Voerman staat. Maar dan zonder paard ervoor. Zie sterrenbeeld van Voerman voor de afbeelding.


We zien de Griekse god Atlas die de hemelglobe op zijn rug draagt. Hij kijkt naar zijn broer Prometheus (zoon van Deucalion) die aan de pilaar geketend is (hemelboom). Want Prometheus schiep de eerste mens en stal het vuur van de zon voor de mens. De adelaar (hemelvogel) pikt aan zijn lichaam. De pilaar vertegenwoordigt de hemelpilaar van de Plejaden. Atlas zou later naar het westen zijn gestuurd. Wellicht omdat het wereldbeeld van de Grieken veranderde (zie het sterrenbeeld Zuiderkroon). Heracles heeft Prometheus later van deze pilaar bevrijd, en deed dit niet toevallig toen hij op weg was om de gouden appels van de Hesperiden te halen (Hemelboom).

Tevens stuurde Zeus een zondvloed maar Prometheus en zijn vrouw Pyrrha bouwden een ark omdat ze waren gewaarschuwd. Zij creëerden samen uit de botten van moeder aarde (stenen) de eerste mensen op aarde.

Boven de Kaukasus vinden we de laatste tijd erg veel oude plaatsen terug van 3700vChr. Zoals de Maykop cultuur bij Dagestan. Het gebied is zeer rijk aan goud en zilver. De naam van
West-dagestan (Zumada) betekent "bij de adelaars". Daar bij het hoogste dorp van Europa: Kurush ligt ook een heilige berg Schalbuzdag. Wel 100 verschillende volksgroepen met een
eigen taal wonen rond deze berg. Meerdere dorpen dragen de naam "adelaarsnest". Voor zowel de Joden, Christenen als Moslims is de berg heilig. Voor de Moslims vergelijkbaar
met een pelgrimstocht naar Mekka. De mythische Salomon (Islamitisch: Suleiman) zou vroeger ook schaapsherder geweest zijn. Een duif zou hem na zijn dood
op de top van de berg hebben gelegd. Boven op de berg vraagt men Allah voor het vergeven van de zonden, heling etc en slacht men een schaap/ ram ter er van Salomon.
Er is vlakbij nog een heilig meer te bereiken door een smalle spleet.

Onder de Kaukasus ligt de oudste goudmijn uit 3000 vChr (In Sakdrissi in Georgië). Hier werd toen al professioneel op grote schaal goud gedolven en bewerkt en uit chemisch onderzoek blijkt dat dit goud is verwerkt in kunstvoorwerpen die in Mesopotamië zijn gevonden. Men oppert wel dat dit in verband stond met de Griekse mythe van het gouden vlies waarnaar de Argonauten (Jason) op zoek waren (in het land Colchis). Het zou de vacht zijn van de gouden ram Crysomelis (tevens sterrenbeeld Ram). En niet toevallig hing deze op de eik (hemelboom) op een heilige plek, bewaakt door een vuurspuwende draak. Met een schaapsvel werd het goud gewassen uit de goudrivieren zoals bij Murgul. Jason die het land moet ploegen achter de stier, men spreekt in dit gebied ook vaak over de prinses Medea die door Jason werd meegenomen als vrouw, zie ook Voerman). zie ook de mythe van Orpheus. Het gouden vlies werd overigens ook over het huwelijksbed uitgespreid en nadat Medea en Jason hierop gemeenschap hadden werd dit beschouwd als voltrekking van hun huwelijk waardoor de boze koning van Colchis hun niets meer kon doen.

Plejaden als de bron van kennis/ wijsheid:

6000 voor Christus teelde men hier al druiven. Dit kan dus goed de bakermat van de wijnteelt zijn. Het is mogelijk dat de berg Kazbek ook de berg is waar symbolisch het schip (Ark) op strandde en niet de berg Ararat die eronder ligt. De heilige berg Ararat is ook kenmerkend. Door de rotsen in de vorm van een boot als ark. Er zou ook een heiligdom op gestaan kunnen hebben. De zonnelijn (zie onder in de tekst) loopt dwars door de berg Kazbek heen. Zowel geografisch als klimatologisch en cultureel vormt deze lijn de grens tussen Europa en Azië.

Er zijn veel prehistorische grotten en ook de oudste Europese mensachtige stamt uit dit gebied (Dmanisi; homonineschedel van 1,8 miljoen jaar oud). Verder zijn hier ook de oudste kerken en kloosters te vinden die vaak werden gebouwd op heilige plaatsen. Rond de Kaukasus worden de mensen gemiddeld erg oud en blijven ze erg lang goed ter been. Het is niet bekend waardoor dit komt maar we weten wel dat veel oude koningen hier de levensboom hebben proberen te vinden.

Opvallend is dat de Grieken ook de Plejaden in verband brachten met de wijnteelt. Dit komt terug in de mythen over de wijngod Dionysus. Hij zou opgegroeid zijn bij de nimfen in een grot op de mythische berg Nysa. De nimfen worden ook wel Nysiaden genoemd en dit is een andere term voor de Plejaden. En Dionysus ging samen met Silenus (de herder op zijn ezel met zijn fluit), de saters en de Maenaden op reis over de wereld om de wijnstok en de cultuur te introduceren. Zo ging hij ook naar Egypte en India. En de wijn speelde later ook in het christendom een belangrijke betekenis. Dionysus heeft als symbool de granaatappelboom, appelboom, vijgenboom en pijnboom en soms werd hij afgebeeld als een boom. Soms werd zijn lichaam verguld. Dionysus zou ook bedacht hebben dat je een os voor de ploeg kon zetten. De wijnstok behoorde van oorsprong toe aan de godin (zie de 3 jaargetijden).

Volgens de moslims zou het Adam zijn geweest als eerste planter van granen.

Leonardo Da Vinci schreef rond 1500 in zijn aantekeningen over het zoeken naar de mythische heilige berg van de Kaukasus. Dit zou een hoge berg zijn volgens de Scythen. Ook verwees hij naar de schaduw die de berg zou werpen om 12 uur in de middag. De naam noemde hij echter niet.

De Plejaden staan ook in verband met de zaaiperiode (zie hoofdstuk het jaar rond, De held/ Plejaden ASint Joris en de Draak). In sommige landen staat het ook in verband met plant en oogstperiode.

Voor meer functies van de Plejaden zie: Melkweg en meridianen.Zie het kaakbot in de hand van Orion.

-----------

De Plejaden ( bekende feiten): Sterrenhoop rechtsboven stier. Hoewel we met het blote oog meestal 6 sterren zien en met mooi weer 9 of meer bestaat het eigenlijk uit wel 130 sterren. De helderste heet Alcyone.

De hoek van Ram werd vroeger gebruikt om het noordelijk lentepunt aan te geven waar de zon rond 21 maar het noordelijk halfrond van de hemel binnenging (Lente equinox 3700 vChr) . Dit punt vormde dan ook het midden van het Coördinatenstelsel van de hemel en lag vlak boven het sterrenbeeld van de Plejaden. Door de Precessie ligt het punt nu in Vissen, Pisces.

Voor de oudste oorsprong moeten we in Afrika zijn (zie het jaar rond van Afrika).

Egyptische zodiak van Denderah: mensfiguur linksboven stier die een instrument vasthoudt. Of de valk op de standaard.

Bij de Grieken werden de Plejaden ook beschouwd als de 7 dochters van Atlas. Atlas, de reus die de wereld op zijn schouders draagt (zie ook Zuiderkroon) en de Oceanide πληïόνη: Pleione of Πλειόνης : pleionis.
. Ook zou de naam afstammen van oudgrieks: plein (nieuw: pléoun): "varen". Vanwege het uitvaren van de schepen na het zien van de Plejaden. De dochters zijn: Taygete, Merope, Alcyone (helderste ster), Celaeno, Electra, Asterope en Maïa. Men heeft er Atlas en Pleïone, de beide ouders der Atlantiden bijgevoegd. De 7de ster is moeilijk tot niet te zien. Ovidus zei dat de zevende ster tijdens de Trojaanse oorlog gevlucht is.

Ook werd de belangrijkste ster van de Plejaden godin Μαία: Maia genoemd, en zij staat dan weer in verband met de maand mei (zie hoofdstuk van het jaar rond). Maia was de dochter van de titaan Atlas. Een van de 7 nimfen. Ze leefde in een grot waar Zeus stiekem gemeenschap met haar kon hebben zodat zijn vrouw Hera het niet zou merken. Uit Maia (mei) is Hermes geboren. God van de reizigers en boodschapper van de goden. En van de slaap en de dromen: door aanraking met zijn caduceus staf kon hij mensen doen inslapen en wakker maken. (Latijn: Mercurius, maar eigenlijk is deze meer de god van de handel. ).

(Grieks; περι-στέρια. "duiven". Wellicht van περι: rondgaan, rondom, zoals een groep duiven die in een cirkel vliegen.) of Zevengesternte. Grieks: zeven dochters/ zusters van het zeven gesternte zie ook de link naar Geschiedenis. Alleen Merope koos een sterfelijke echtgenoot en is daardoor de zwakste van de 7 sterren. Ze huwde met Sisyphos (koning van Korinthe en meester van list en bedrog) de vader van de held Odysseus. Merope zou de mensen en goden voor de gek kunnen houden. Haar zusters kregen ook beroemde kinderen van de goden als Zeus, Poseidon, Hermes en Ares. Zeus veranderde de zusters in sterren om te ontkomen aan de avances van Orion (die hen 7 jaar zou hebben gevolgd). Maar Orion werd zelf ook sterrenbeeld en jaagt hen altijd na.

Er is ook nog een andere mythe rond een van de sterren van de Plejaden; Alcyone of Halcyone. Zij was een knappe godin en dochter van de windgod Aeolus en ze trouwde met Ceyx, zoon van Eosphorus/ Phosphorus (de morgenster ofwel Venus). Dit paar werd zo geliefd dat ze werden gezien als hoofdgoden; de ochtend en avond. Zij noemden zichzelf Zeus en Hera. Zeus werd jaloers en doodde de man. Alcyone werd veranderd in een Smyrna- ijsvogel (Halcyon Smymensis). Ze staat in verband met de dagen rond de midwinterzonnewende. Ze zou 7 dagen voor en 7 dagen na de winterzonnewende haar eieren leggen. Haar vader de wind-god zorgde dan voor rustig weer. Deze dagen zonder zeestormen werden Halcyon dagen genoemd. Ze stonden voor een "rustige en plezierige tijd". De eieren komen dan in het voorjaar uit.

De mythen van Dionysus en de Nyaden (Plejaden). Later ontwikkelde de mythen zich verder via het Orphisme. Hier werd Zagreus een stier om zich voor de Titanen te verbergen. Uiteindelijk mislukte dit en werd zijn lichaam in stukken verdeeld. Godin Pallas Athene redde zijn hart en de aardegodin Semele slikte het in. Semele baarde Dionysus als de wedergeboren Zagreus. Zeus strafte de Titanen met een bliksemschicht en uit die as werd de mens geboren. Dionysus leven vertelt ook het verhaal van de sterrenbeelden en verklaart zo ook de jaarcyclus. Al zijn feesten zijn weer gekoppeld aan de kalender. Dionysus vormt een duo met Silenus en vervolgens Ariadne (zie sterrenbeeld Tweelingen, en kroon van Ariadne). Dionysus/ Dyonisus werd soms ook afgebeeld als stier.

Kelten: men verwijst in de mythen vaak naar de 7 zwijnen of varkens. Zij staan vaak met het getal 7 in verband. Verder kenden de Kelten vele mythen over de heilige levensboom zoals de taxus van Ross, afgebeeld met de bijbehorende vogels. Verder kennen we ook veel andere heilige bomen zoals de eik, es, lijsterbes en de hazelaar. Dit was lokaal verschillend. In Ierland had elke provincie zijn eigen boom. Minder vaak kwamen wilg, berk, beuk, hulst, vlierbes, sleedoorn en iep voor (zie ook het boomalfabet; Ogham). Er heersten vele taboes bij het omhakken van de bomen. Takken en schors van heilige bomen werden bij zich gedragen of op en om het huis geplaatst als bescherming. Ook het eiland en de overstroming komt voor in mythen. Als de boom bij een bron staat vinden we de zalm hierin. Verder vinden we het eiland terug als: Avalon/ Aval/ Afal/ Gallisch: Aballone/ Iers: Emain Ablach (appeleiland, tevens begraafplaats van de mythische held Artus/ Arthur; Welsh: Ynys Avallach) met de appelboom of het eiland Hy Breasal (later Brasil genoemd op de Portolon kaart van 1424). Wellicht ook het eiland Antilia met de 7 steden. Hoewel hier ook christelijke elementen kunnen zijn toegevoegd. Zie ook de mythe van de 3 zonen van Turenn die voor de god Lug de genezende en magische appels uit de tuin van Hisberna moesten halen als vergoeding voor het doden van de vader van Lug; Cian. Verder kennen we de mythe van Maildun en het appeleiland waar hij de magische zeven appels. Zie Noord periode 8B.

Groot-Brittannië: In sprookjes en mythen komt meestal een magische boom (hemelboom) voor waarin zich een poort bevind naar de andere wereld. In deze wereld vindt de hoofdfiguur meestal rijkdom aan goud en edelstenen die hij mee mag nemen als hij zich goed gedraagt en zich aan de regels houdt. Vaak is dit het derde kind (naar het getal 3). In de andere wereld zijn magische figuren zoals elfjes, kabouters en groene mensen. Dit vinden we terug in de meest Europese sprookjes en legenden deze gaan terug op mythen van de Kelten en Germanen en prehistorie. Vaak dacht men dat onder oude (heilige) bomen goud begraven lag. Dit zou meteen een goede reden geweest zijn om hem om te hakken. Wat later dan ook veelvuldig is gebeurd. Zie ook het sterrenbeeld Zwaan van de Kelten.

In de middeleeuwen werden de Plejaden ook wel weergegeven als de zeven maagden. We kennen ook een sprookje van een meisje met 7 zwanenbroers. Sneeuwwitje en de 7 dwergen (delvers). En het sprookje van Doornroosje. Deze hebben allen een een dubbele betekenis. Van mythen zijn ze veranderd in kindersprookjes voor vermaak.

Hindoe: De god Skanda, zoon van Shiva en Ganga werd gezoogd door de zes Krittikas (Plejaden). Skanda verslaat de demon Taraka en red de wereld. Later werd hij door Parvati als zoon beschouwd en elke keer vloeide haar melk wanneer ze hem zag. De Plejaden zijn een geliefd sterrenbeeld in India. Soms worden de Plejaden ook weergegeven als Schildpad. Ook vergeleken met de 7 paarden van de "zonne-" god Vishnoe.

In Cambodja, Thailand, Laos en Myanmar zouden de 7 weekdagen genoemd zijn naar de 7 maagden (sterren van de Plejaden), wellicht onder invloed van het boeddhisme. Rond half april komen zij als engelen naar de aarde. Zie Decanen en het Paasfeest van het jaar rond.

Indonesisch/ Maleisisch-Polynesisch: 7 of 9 hemelse vrouwen gingen elke nacht naar de aarde als zwanen. Ze gingen baden (of vissen) en daarvoor gooiden zij hun vleugels af en veranderden in meisjes. Een man die toekeek nam de vleugels weg van de jongste en zij kon niet meer naar de hemel terugkeren. Daarom was ze gedwongen om zijn vrouw te worden en ze kregen ook een kind. Maar op
een dag nam ze haar kind mee terug naar de hemel. In Efate op de Hebriden eilanden zei men dat ze twee zonen kregen: Naka Tafaki en Karisi Bum. Nadat hun moeder haar vleugels weer gevonden had en teruggekeerd was naar de hemel
shoten de jongens met pijlen op de banyan boomwortel in de hemel. Zo maakten ze een ketting van pijlen tussen hemel en aarde. De broers klommen omhoog en ze vonden
hun oma die de yams aan het koken was.

Islamitisch: Soms verbonden aan Al-Najm een ster in de Koran genoemd. Arabisch: kip en de kuikens. Soms ook; "het kippenhok".

Chinees maanhuis: Mao "haar", de ster Alcyone staat in China voor de winterzonnewende. Dit is het omgekeerde in het westen omdat dit de nachtpositie weergeeft van de maan, dus niet van de zon van de dag. In China kennen we ook het symbool van de parel, deze komt terug bij het jaarbegin en de draak. Op de Dunhuang sterrenkaart; Da Liang of Mao; "het harige hoofd van de witte tijger". In China wordt de Plejaden soms ook weergegeven als schildpad.2357 vChr. toen het ware lentepunt nog in de Plejaden lag. Wachtten de zeevaarders ook op de Plejaden om te kunnen uitvaren.

Bijbel: Diverse malen in de bijbel vernoemd. In de Openbaringen van Johannes spreekt men van de 7 sterren, 7 geesten Gods en de 7 engelen met zeven bazuinen. Ook Jezus zou zijn afgebeeld in de bijbel met 7 sterren in zijn rechterhand.

Voor de indianen van Noord- en Zuid Amerika waren de Plejaden ook een belangrijk sterrenbeeld. Zij zagen er meestal dansers in.

Sámi/ Samen: Het gat waaruit het koude weer komt. Of 6 jonge vrouwen die wachten op hun mannen. Orion wilde met hen trouwen maar werd afgewezen, daarop schiet hij op ze met zijn boog en daarom vluchtten ze voor hem. Een ander vertelt over de zes honden en een oude vrouw die samen op de eland jagen (de eland is Auriga, Perseus en Cassiopeia). De Sámi stelden de aarde voor als een eiland en deze werd op zijn plek gehouden door de hemelstok die liep tot aan de Poolster.

Australië: Aboriginals zie inleiding, link onderaan de pagina. De 7 gezusters achtervolgd door Orion. Ook vertellen zij over de reuzen hemelboom.


STIER (Grieks: Tauros)

In de prehistorie is de stier van een Wisent (familie van de bizon).

De horens van Stier bevatten het oostelijke Taurus (stier) gebergte van Turkije of het Kaukasus gebergte boven de zwarte zee. Op de Egyptische zodiak uit Denderah, zien we ook zijn achterlijf aan de linkerkant van zijn kop. Hij draait zich dan met zijn kop snel naar links naar Orion. In de nek van de stier (ook Azerbeidjaan) zijn in Armenië veel petroglieven te vinden en natuurlijk vele bronnen. Verder loopt de Stier nog iets door in Iran. De latere Urartu Cultuur omvatte ook dit gebied en daarom zocht men hier naar de levensboom. De stier staat echter voor de wintergodin (godin in de onderwereld). In de vroege prehistorie heeft zij het uiterlijk van een bizon en dit vinden we terug in de afbeeldingen in grotten.

Recent DNA onderzoek heeft aangetoond dat de gedomesticeerde Iraanse rund, uit Anatolië, voorouder is van alle Europese gehouden runderen. Dus is dit wellicht ook de bakermat van het gedomesticeerde rund (zoals het gebied van Pegasus dat is voor het gedomesticeerde paard).

De bewoners van Anatolië brachten deze runderen mee toen zij rond 7500-8000 vChr. naar Europa migreerden
en daar de landbouw en veeteelt introduceerden. Deze bewoners migreerden ook naar het oosten.

In de periode van de zodiak van Ram (zie hoofdstuk 7) kreeg de stier bij de Noord Amerikaanse indianen van de Plains de vorm van een bizon. Omdat hun bizonjacht gelijk valt met dit sterrenbeeld in de kalender.

(Vroeger was de zwarte zee echter een gesloten zoetwatermeer en veel kleiner dan nu (weet men uit bodemonderzoek). Het eiland Crimea bestond toen nog niet. Toen de Bosporus doorbrak stroomde het zeewater binnen en overstroomden er nederzettingen aan de rand van het meer)

Boven de Horens ligt de cirkel van de Plejaden, net als de Egyptische heilige-stier de zonneschijf tussen haar horens heeft. Het is het belangrijkste sterrenbeeld na de Plejaden omdat alles draaide om de stierencultus. Vroeger werd het gebied links van de Kaukasus door de Grieken Tauris (Stier) genoemd, later Tauric Chersonese. De bewoners heetten Tauri. De latere Skythen begroeven er hun doden in Kurgans (paardenwagen van Plejaden).

Tussen de 2 heilige bergen in Georgië; de Ararat en Aragats ligt de ruïne van de eerste christelijke kerk; van Gregorius de Verlichter in de buurt van de oude heilige hoofdstad Echmiatsin (400nChr, ook Mayr Tachar kerk gebouwd op een oudere tempel). Gebouwd in de buurt van herbouwde Garni Tempel van Mithras (100nChr) . In de buurt van de kerk ligt ook nog een prehistorische stenen cirkel (observatorium Zorats Karer). Dit gebied werd het eerst bekeerd met de Kaukassus omdat dit gebied het centrum was van de belangrijkste stierencultus. Tevens vormt dit het kruispunt van de meridiaanlijnen zie onder (als we de horizontale lijn op 40 graden zetten). Op de oude kerk zijn ook afbeeldingen van stieren te vinden. Dit gebied is ook zeer rijk aan metalen waaronder koper. Een hoorn van de stier volgt het kleine Kaukasus gebergte. Vroeger werd de Kaukasus ook "stierengebied" genoemd, ook extreem rijk aan koper, goud en zilver met sporen van prehistorische mijnbouw. Daarom denkt men dat hier het goud vandaan kwam uit het verhaal van Jason en de Argonauten. Het gebergte voor stier heet anti-Taurus ("tegenover stier") en dit is de arm, lap of boog van Orion. Dit gebied kent al een oude bewoning en in Zuid-Georgië vinden we de oudste mensachtige van 1,8 miljoen jaar oud.

Bij Echmiatsin is ook het Geghard klooster te vinden van Gregorius de Verlichter. Vroeger zou hier de speer gebracht zijn door de Apostel Thaddeüs waarmee Jezus werd doorstoken tijdens zijn kruisiging (nu in de oude Mayr Tachar kerk). De speer verwijst naar het Paasfeest en volgens de Tempeliers naar de Plejaden omdat tijdens de periode van stier het jaar begon met de Lente-equinox in de Plejaden en stier . In de 9e eeuw begon men ook met het plaatsen van Chatsjkars stenen in Georgië, Azerbeidzjan en Turkije. Er staan er veel in Noratus bij het Sevan-meer. Deze stenen met meestal een kruis erop gedenken zowel dode als levende mensen en beschermen tegen natuurrampen. Soms herdenken ze militaire overwinningen. In de middeleeuwen ging men opnieuw hiermee door en in 1991 is men opnieuw begonnen met de stenen te plaatsen. Het gebied van de stier is de bron van de Wijnbouw, hier heeft men de oudste druiventeelt gevonden.

De Georgische kerk heeft interessante mythe van de heilige Gregorius de Verlichter en de twee heilige maagden Sint Hripsime en Sint Gayane. Alle drie zouden ze gemarteld zijn door de koning Drtad. Gregorius werd in lood gegoten maar overleefde dit en als straf zou de koning in een stier zijn veranderd tot hij zich bekeerde (op aanraden van zijn zus Khosrovitukhd) en Gregorius hem weer veranderde in een mens. Hun feestdag is op 21 juni (hele feestweek) in Echmiatsin. 21 juni valt op het sterrenbeeld stier van tegenwoordig vlak voor de zomerzonnewende.

Onder de Ararat berg vinden we een soort natuurlijke heuvel in de vorm van een boot. Gemarkeerd met grote staande stenen met gaten. Het is niet bekend hoe oud deze stenen zijn maar veel mensen zien in de heuvel de gestrande ark van Noach. Daarom dacht men dat Noach hier terecht was gekomen. Op de staande stenen heeft men later kruisen aangebracht. Een andere belangrijke plek ligt vlakbij langs de Iraanse grens; De op een na grootste meteoriet krater ter wereld (nu militair gebied). Wellicht ook een belangrijke bron van meteorietijzer. De Inuit klopten van het meteorietijzer al messen voordat ze met metaal bekend raakten.

Later is het stiergebied het koninkrijk van Urartu geworden. Het meer van Van in Turkije en de gelijknamige plaats ernaast werd de hoofdstad. De Grieken vernoemde deze plaats naar hun Godin van de jacht Artemis (naar een Perzische prinses). Wellicht stelde de Tigris rivier de ejaculatie van de stier voor. Deze rivier ligt letterlijk onder het sterrenbeeld van Stier in het landschap. Omdat voor de Mesopotamiërs deze rivier en de Eufraat elk jaar overstroomde en vruchtbaarheid gaf, het graan deed groeien. Zo zou de god elk jaar met een godin (maagd) de liefde bedrijven en bezwangeren waarna de volgende godin werd geboren, voor een oneindige cyclus.

De plaats Astara in Iran is waar de nek begint van Stier (zie nek-wervel ofwel as bij Plejaden). Dit is een oude havenplaats vernoemd naar "Pasen" (zie Lente-Evening). In Armenië in het gebied voor Yerevan kweekt men de heilige granaatappel. Op de punt van de hoorn van de stier ligt de belangrijke havenplaats Trabzon (7000 vChr). Dit ligt aan de belangrijke handelsroute naar Azië. In Trabzon vinden we de bijzondere Haghia Sophia-Kerk.

Stierenvechten; er bestaan verschillende vormen. Bij de ene manier wordt de stier uitgedaagd en uiteindelijk verwond of gedood door een matador. Maar er zijn ook stier-vriendelijke sporten. Zoals het uitrennen voor stieren, het springen over stieren en het bemachtigen van kransen die om de hoorns zitten op een zo sierlijk mogelijke manier (course camargaise) door een razeteur. Het stiervechten vinden we terug in Artvin tijdens het Kafkasorfeest in juni. Het ligt op de stierhoorn en er liggen vele kopermijnen.

In Zuid Ethiopië bij het Hamar volk moet een jongen die man wil worden als initiatie over ongeveer 12 ossen die langs elkaar staan opgesteld heen en weer rennen. Hij moet dit naakt en zo snel mogelijk doen. Daarna wordt een os uitgekozen en men maakt een van de hoorns los en verdraaid deze naar voren, men knipt hapjes in de oren en versierd het dier met verf. Het dier is nu "heilig" geworden en wordt verder goed verzorgd. Op Kreta vinden we ook oude afbeeldingen van het springen over stieren, hieraan zouden ook vrouwen hebben deelgenomen.

Er is een oude Arabische wereldkaart gemaakt van 1020-1050; The Book of Curiosities, In de Bodleian bibliotheek in Oxford Engeland. Hierop staat de muur (of toren) die Alexander de Grote gebouwd zou hebben in de Caucasus (deze muur bestond echt). "De muur die gebouwd is door degene met de twee hoorns". Alexander werd vaak weergegeven met twee ramshorens als teken van zijn macht. Hij zou de muur gebouwd hebben tegen de invallende volken zoals de Scythen. In de bijbel zou hij dit tegen de duivelsmonsters Gog en Magog hebben gebouwd en een ijzeren poort tussen twee bergen hebben gemaakt. De monsters of Satan zouden dan bij het dag des oordeel vrij komen als de poort naar de andere wereld zou worden geopend. Gog werd op oude kaarten weergegeven als een halve hond en Magog als een wezen met een gezicht in de borst in plaats van hoofd. Het zouden menseneters zijn (zoals vreemde volkeren wel vaker werden weergegeven). De latere invasies van de steppen volkeren zouden deze mythe alleen maar versterken. Ook Mozes zou hoorns hebben gedragen dit werd weergegeven op een oude Britse kaart.

----------

April; Stier (aarde) Taurus (bekende feiten); voor de paasos (± 22 april tot ±21 mei). Het sterrenbeeld ligt vlak bij de Plejaden sterren en aan de voerman vast. Rechts naast Aldebaran (het rode oog van de stier) vinden we de sterrenhoop van de Hyaden in een V-vorm (Grieks; regengesternte omdat men in de droge gebieden om regen vroeg). De naam Hyaden is afgeleid van het oudgrieks voor "regenen". De Eufraatrivier staat in verband met het sterrenbeeld vissen (volgens de Griekse Hyginus). En loopt door in het sterrenbeeld Feniks.

Eigenlijk zijn de sterren van de hoorns het beste zichtbaar.

Mandibula: onderkaak bij gewervelden / jukbeen (zie juk). Met name de onderkaak van sterrenbeeld Stier. In Amerika vergeleken met de onderkaak van de Tapir (het bos-rund genoemd).

De onderkaak vormt bij mensen een gewricht met het os temporale (slaapbeen). We zien dat Orion is verbonden met de onderkaak van Stier.
Wellicht staat dit symbolisch voor slapen/de slaap/dromen en dood: eeuwige slaap.

Perzië: De oerstier Geush Urvan zou gedood zijn door het kwaad/boosheid/ duisternis: Ahriman/ angra Mainyu (zoals het Engelse woord anger). Het kwaad had als symbool de slang. Ahura Mazda of Ohrmazd, de goedheid en waarheid moest tegen het kwaad vechten anders zou het land verwoest worden. Zie ook het latere geloof van Zoroaster.

Grieks; Oppergod Zeus veranderde zich in een witte stier om o.a. Io te beminnen toen zij in een koe was veranderd en om de godin Europa te verleiden/ ontvoeren. Zij was op het strand aan het spelen. Europa negeerde hem , totdat hij ging liggen om een krokus te eten. stond in verband met bloemen en versierde de stier ermee. Ze ging op hem zitten en hij roofde haar mee en zwom naar het eiland Kreta. Daar werd zij moeder van vele kinderen waaronder koning Minos (later ook de woonplaats van de Minotaurus). De stier en zijn horens waren een belangrijk onderdeel van de Kretenzische kunst, mythen en rituelen. Ook Aphrodite komt in het verhaal voor. (Zeus word ook vaak als adelaar gezien).

De held Heracles moest ook een Kretenzer stier vangen als een van zijn 12 werken.

Hyaden: Dit zijn de dochters van Atlas en halfzusters van de Plejaden. Na het overlijden van hun broer Hyas werden ze in de hemel geplaatst. Als ze verschijnen worden ze in verband gebracht met regen; de tranen die ze laten voor hun broer.

Griekse mythe van Prometheus: Zeus vond dat er een rangorde moest komen en de mensen mochten niet langer samen met de goden leven. De goden gingen voortaan op de berg Olympus wonen met Zeus als oppergod. Daarna organiseerde Zeus een groot feestmaal bij Mecone met een groot offer. Dit was een grote stier in twee delen (Zie sterrenbeeld Stier). Het beste zou natuurlijk bestemd zijn voor de goden. Maar Prometheus vind de nieuwe regels niets en is bang dat de mensen achtergesteld zullen worden. Hij wil Zeus voor de gek houden en hij dood de stier en haalt het vel er af. Hij pakt allen de botten en bedekt ze met een dikke laag vet zodat het er goed uitziet. Het andere deel met het goede vlees verstopt hij onder de lelijke huid. Hij zet deze delen voor aan Zeus om te kiezen. Zeus is woedend en verstopt het tarwe zodat de mensen voortaan moeten werken. Daarna neemt hij het vuur af van de mensen (van de altijd brandende bomen). Prometheus gaat hierop naar het goddelijk paleis en steelt het vuur op de Olympus. Hij neemt dit vuur mee in een holle stengel (van een venkel, lees Plejadenpoort). Zeus maakt hierna de mooiste vrouw Pandora die de dood aan de mensen zou brengen via haar zondeval, de nieuwsgierigheid (en gelukkig ook nog de hoop, geschonken van Hermes). Prometheus word later gestraft en bevrijd door Heracles.

Zeus is een stormgod en de stier is ook zijn symbool. Over het algemeen gaan ze vechten met de oerslang/ oerdraak; Typhon/ Illuyankas/ Leviathan. Zie het sterrenbeeld onder aan deze lijst. Het draak gevecht is zo populair dat het nog steeds word nagespeeld als Joris en de draak. Zie hiervoor het thema "Joris en de draak".

Dionysus kwam met de wijsheid om een os voor de ploeg te zetten. Ook in de vorm van Zagreus (het gehoornde kind). Geboren uit Zeus die in de vorm van een Slang Persephone zwanger gemaakt zou hebben. Hij klom direct op de troon van zijn vader. Hij keek in de spiegel en veranderde vervolgens in Zeus, Cronus, een jonge man, leeuw, paard, slang en als laatste in een stier. Als stier werd hij door de Titanen in stukken gesneden. Zeus nam wraak op de Titanen met zijn bliksem. In sommige versies zou Persephone of Demeter het hart van Zagreus hebben gered. Met de as van de Titanen en het vlees van Zagreus zou het mensenras zijn geschapen. Zo zouden de mensen het goddelijke goede en het Titaanse slechte in zich dragen als dualiteit. Zeus zette het levende hart weer in Semele die de god opnieuw geboren zou laten worden als Dionysus. In de versie van Kreta van deze Mythe gaat het om Jupiter en Juno in plaats van Zeus en Hera en Dyonysus hart werd gered door Minerva. De Grieken vereerden Dionysus algemeen in de vorm van een stier (of gehoornde) als lentegod. Zo werd hij ook vaak afgebeeld en genoemd.

Romeins: Oppergod Jupiter. De ster van Stier: Aldebaran werd ook wel Palilicium genoemd, omdat de feesten van Pales, de Paliliën met haar opkomen samenhingen. Pales was of waren goden van de herders. Het feest Parilia viel op 21 april. Het vee werd hierbij door het vuur gedreven om te worden gereinigd. De oprichting van Rome werd tijdens dit feest gevierd.

Arabisch: de hoofdster heet Aldebaran: al-dabaran; "de volger/ de volgende/ de volgeling". De Stier volgt namelijk de Plejaden. (zie prehistorie). Het is een grote rode ster. Ze noemden Aldebaran ook "het oog van de stier".

India; Hier heeft de stier een bult op de rug. Ook in Birma staat deze voor de heilige koe met de bult.

Hindoe: Het teken stier heet Vrsabha/ Vrisha/ Vrishaba. Shiva rijdt op de stier Nandi.

Sri Lanka: Vrishabha

Chinees=Stier Aardegod Tu Ti Kung (zelfde als in de vroege prehistorie)(tweede maand). Met de stier wordt ook wel de waterbuffel bedoeld (zoals in Vietnam). Maand van Chou/ Xiaohan-Lichun/ Dahan. Vietnamees: Đại hàn; "grote koude".

De Australische Aboriginals zagen in de sterrenhoop de Hyaden in het sterrenbeeld stier; twee rijen meisjes. De reeks rode en de reeks witte sterren. De rode zijn de dochters van de rode Aldebaranster van stier (dit is net met het blote oog waarneembaar).

Hebreeuws: "Het oog Gods".

>>