Het jaar rond van Noord Amerika, Canada, Arctis

Zie voor de uitleg over de prehistorie, hoofdstuk  Het jaar rond van Europa en Azië. 

De Skiri Pawnees en sommige Californische indianen bestudeerden naast de sterren ook de planeten. 

Nieuwjaar:

1)    Periode van 21 maart tot 21 april:

Het begin van het nieuwe jaar begon eigenlijk pas met de lente. Het belangrijkste keerpunt was de Lente equinox. rond 21 maart. (Palmpasen)

Het hoogtepunt van het feest viel pas op de eerste volle maan na de lente equinox:

Later Pasen genoemd, dit werd later op *1 april gevierd. 

Voor de tegenwoordige Paasdatum zie: Kerkelijke feestdagen rond Pasen. 

2)   Van 22 april tot 21 mei begint de volgende feestperiode

Rond 23 april; Het feest van de held en de draak (eind april-begin mei) 

Hierna kwam het meifeest op 1 mei. Dit was ook een belangrijke dag want deze dag was 40 dagen na de lente equinox. De datum is ook uitgelopen naar 12/13 mei die ook herinnerd aan de feestdag. Later werd dit feest Pinksteren genoemd.

3) De volgende periode is van 22 mei tot 20 juni

4) Feest van de midzomerzonnewende: 21 juni tot 22 juli

5) De volgende periode is van 23 juli tot 21 augustus

*1 augustus was ook een belangrijke dag. Het was 40 dagen na de zomerzonnewende. 

Rond 24 augustus zien we Het feest van de toren en de draak. Dit feest begon al rond 15 augustus en liep door tot 10 oktober.

6) Daarna kwam de periode van 22 augustus tot 21 september.

21 september is de Herfst Equinox. 

7) De volgende periode is van 22 september tot 21 oktober

De dagen rond *1 oktober zijn ook belangrijk. Het is de Engelendag. Deze dag staat tegenover 1 april. 

8) Dan volgt de periode van 22 oktober tot 21 november.

31 oktober/ 1 november Feest van de doden(40 dagen na herfstequinox) viert men het grote vuur feest. 

9) De periode van 22 november tot 21 december.

5 of 6 december is een belangrijk feest van de winterman en wintervrouw. 

10) Volgende periode is van 22 december tot 21 januari

21 december is de kortste dag; De midwinterzonnewende. Hierop viert men in Europa het Joelfeest. 

25 december was een belangrijke dag, hierop kwam de zon weer terug of werd sterker, het heet ook 'dag van de zon'. 

5/6 januari Feest van de 3 eenheid.  

11) De volgende periode is van 22 januari tot 21 februari

1 februari weer een belangrijke dag voor de natuur. Het was 40 dagen na de winterzonnewende en 50 dagen voor de lente equinox (Palmpasen). 

12) De laatste periode is van 22 februari tot 20 maart.

22 februari Carnaval was de overgang van de koude naar warme tijd. Het was tevens een lotsdag en 50 dagen voor 1 april (Pasen).   

Terug naar Amerika