Het jaar rond van Zuid Amerika en de sterrenbeelden

De seizoenen, equinoxen en zonnewenden zijn precies tegenovergesteld aan die van het "noordelijk halfrond". Toch viert men tegenwoordig ook de feesten naar de heiligen en gebruiken van het noordelijk halfrond op dezelfde tijd zoals Carnaval, Pasen, Pinksteren en Kerstmis.

1) Eerste periode is van 22 december tot 21 januari.

21 december is de langste dag; De midzomerzonnewende 

5/6 januari Feest van de 3 eenheid.

2) De volgende periode is van 22 januari tot 21 februari

1 februari weer een belangrijke dag voor de natuur.
Het was 40 dagen na de midzomerzonnewende en 50 dagen voor de herfst equinox (Palmpasen). 

3) De volgende periode is van 22 februari tot 20 maart.

22 februari Carnaval was de overgang van warme naar koude tijd.
Het was tevens een lotsdag en 50 dagen voor 1 april (Pasen). 

4) Periode van 21 maart tot 21 april:

Het belangrijkste keerpunt was de Herfst equinox. rond 21 maart. (Palmpasen)

5) Van 22 april tot 21 mei begint de volgende feestperiode

Rond 23 april; Het feest van de toren en de draak. (eind april-begin mei):

Hemelvaart hoort ook bij het pinksterfeest.
 
Hierna kwam het meifeest op 1 mei. 
Dit was ook een belangrijke dag want deze dag was 40 dagen na de herfst equinox.
De datum is ook uitgelopen naar 12/13 mei die ook herinnerd aan de feestdag. Later werd dit feest Pinksteren genoemd. 

6) Eind mei en begin juni is de periode van 22 mei tot 20 juni

Klik hier voor de inhoud en feestgebruiken rond Eind mei en begin juni

7) Feest van de midwinterzonnewende: 21 juni tot 22 juli

De kortste dag  was op 21 juni.
 
8) De volgende periode is van 23 juli tot 21 augustus
 
*1 augustus was ook een belangrijke dag. Het was 40 dagen na de midwinterzonnewende. 
Rond 24 augustus zien we Het feest van de held en de draak. Dit feest begon al rond 15 augustus en liep door tot 10 oktober.
 
9) Daarna kwam de Lentefeest periode van 22 augustus tot 21 september.

21 september is de Lente Equinox. 

10) De volgende periode is van 22 september tot 21 oktober

De dagen rond *1 oktober zijn ook belangrijk. Het is de Engelendag. Deze dag staat tegenover 1 april. 

11) Dan volgt de periode van 22 oktober tot 21 november.

31 oktober/ 1 november Feest van de doden/ kinderen(40 dagen na lente-equinox) viert men het grote vuur feest. 

12) De periode van 22 november tot 21 december.